W raporcie organizacja z siedzibą w Waszyngtonie napisała, że ​​najwyższy odsetek krajów od 150 lat wejdzie w recesję w tym samym czasie.

Oczekuje się, że aż 90% z 183 zbadanych gospodarek będzie cierpieć z powodu spadku poziomu produktu krajowego brutto (PKB) w 2020 r., Nawet więcej niż 85% narodów cierpiących z powodu recesji podczas wielkiego kryzysu lat 30. XX wieku.

Wydając tę ​​ocenę w półrocznym raporcie Global Economic Prospects (GEP), organizacja stwierdziła, że ​​spadek światowego PKB będzie najbardziej gwałtowny od czasu drugiej wojny światowej.

Bank Światowy dramatycznie obniżył swoje oczekiwania w zakresie wzrostu i powiedział, że spodziewa się, że globalny PKB spadnie w tym roku o 5,2%, co oznacza ponad dwukrotnie większy spadek gospodarczy niż recesja wywołana kryzysem finansowym w 2008 roku.

Bank Światowy spodziewa się pierwszego rocznego wzrostu globalnego poziomu ubóstwa netto od ponad dwóch dekad.