- Spośród was wyszedłem i z wami dalej chce wędrować do nieba. Ja będę was wspierał, a wy wspierajcie mnie – powiedział do młodych nowo wyświęcony hierarcha.


W tym dniu archikatedra lubelska wypełniła się licznie przybyłymi gośćmi, w tym ponad 100 kapłanami oraz liczną grupą wiernych, którzy obecni byli także na placu archikatedralnym. Delegacji innych Kościołów chrześcijańskich przewodniczył abp Abel z prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Witając zgromadzonych, abp Stanisław Budzik wyraził wdzięczność za nowego biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej.


- Święcenia biskupie są czymś rzadkim, czymś znaczącym w historii każdego lokalnego Kościoła. Ostatnie takie święcenia w naszej archikatedrze miały miejsce 16 lat temu, kiedy abp Józef Życiński udzielił ich ks. Arturowi Mizińskiemu, obecnie sekretarzowi Konferencji Episkopatu Polski – powiedział hierarcha. Metropolita lubelski w homilii zaznaczył również, że posługa biskupia jest przedłużeniem działalności apostołów.


– Biskup Adam, tak jak św. Piotr z dzisiejszej Ewangelii, wyznaje przed zgromadzonym Kościołem, że Jezus Chrystus jest obiecanym od Boga Mesjaszem, odkupicielem świata i człowieka, nadzieją naszego zbawienia. Biskup nominat wybrał na swoje zawołanie słowa Jezusa skierowane do Ojca „Moim pokarmem jest twoja wola”. Mianowany biskupem dokładnie w rocznicę swoich święceń kapłańskich, uważał za słuszne nawiązać do hasła, jakie zamieścił na obrazku prymicyjnym. Posłuszeństwo wobec niebieskiego Ojca okazywane w Duchu Świętym było naczelną regułą egzystencji Jezusa. Dzięki temu posłuszeństwu Jezus żył i działał w niepowtarzalnej jedności i zażyłości z Ojcem. To posłuszeństwo było źródłem jego boskiej mocy i niezwykłego autorytetu – wyjaśnił metropolita lubelski. Nawiązując do herbu najmłodszego biskupa w Polsce, abp Budzik zauważył, że wiąże się to z dotychczasowymi polami działalności duszpasterskiej ks. Adaba Baba.


– Dynamicznie wyrastające, złożone w ziemi ziarno i zielone listki to nawiązanie do faktu, że twoje dotychczasowe kapłaństwo złączone było intensywnie z duszpasterstwem młodych. Wszystko, czego Chrystus dotknie, staje się młode, staje się nowe i napełnia się życiem. Przypominaj młodym, że w Chrystusie, winnym krzewie, tkwi moc duchowego wzrastania, a kto zapuścił korzenie swojej egzystencji w Bożej glebie, w tym pulsuje przepływ nowego życia i znajdzie swoje szczęście – mówił podczas homilii abp Stanisław Budzik.


Po liturgii eucharystycznej głos zabrał nowo wyświęcony bp Adam Bab, który zawierzył swoją posługę Najwyższemu Kapłanowi.
- Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata, Tobie zawdzięczam poznanie Twojego i mojego Ojca, od którego wszystko pochodzi. Od Ciebie i od Twojego Ojca otrzymałem dar Ducha Świętego, który prowadził i wciąż prowadzi mnie w głąb tajemnicy Bożego życia. Poznanie Ciebie napełnia ludzkie serce szczęściem, ponad które nie ma większego. Chcę, aby Twoja radość była we mnie, aby ta radość stała się udziałem wszystkich, do których mnie poślesz – modlił się najmłodszy polski biskup. Hierarcha podziękował też swoim rodzicom, przyjaciołom, duchowieństwu i wiernym za obecność na uroczystości. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do ludzi młodych.


- Całe kapłańskie życie byłem związany z wami. Kochani, spośród was wyszedłem i z wami dalej chce wędrować do nieba. Ja będę was wspierał, a wy wspierajcie mnie i wszystkich kapłanów, którzy wam służą. Bądźmy razem dalej – prosił wiernych były lubelski proboszcz.
Bp Adam Bab urodził się 30 grudnia 1974 w Lublinie. Kształcił się w tamtejszym II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego. W latach 1993–1999 studiował w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Na prezbitera został wyświęcony 22 maja 1999 w archikatedrze lubelskiej przez Józefa Życińskiego, arcybiskupa metropolitę lubelskiego. W 2005 na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskał doktorat z katechetyki na podstawie dysertacji Katecheza w społeczeństwie informacyjnym. Studium pastoralno-katechetyczne.


W latach 1999–2000 pracował jako wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie. W trakcie studiów specjalistycznych był duszpasterzem w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy kościele Świętego Ducha w Lublinie. W latach 2005–2010 pełnił funkcję rektora kościoła Świętego Ducha w Kraśniku. Od 2010 do 2014 był proboszczem parafii Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli, a w 2014 został ustanowiony proboszczem parafii św. Józefa w Lublinie.
Ks. Adam Bab pełnił m.in. funkcję konsultora Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Był kanonikiem honorowym lubelskiej kapituły archikatedralnej. 22 maja 2020 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej ze stolicą tytularną Arna.

PZ
Źródło: KAI, Wikipedia