Skandaliczny tekst pojawił się w piątek wieczorem. Omawiając historię Enegelberta M., "AZ" napisał, że był jednym z ostatnich więźniów, któremu wytatuowano numer "w polskim obozie koncentracyjnym 'Auschwitz'".

Ambasada Polski wysłała żądanie sprostowania. Wczoraj z tekstu zniknął zwrot "polski".

- Sformułowania takie jak „polskie obozy koncentracyjne”, czy „polskie obozy zagłady”, czy też „obozy koncentracyjne w Polsce” są nie tylko obraźliwe dla Polaków i polskich obywateli, którzy cierpieli i ginęli w tych obozach, ale również dla ich rodzin i całego polskiego społeczeństwa - powiedział rzecznik prasowy polskiej ambasady w Berlinie Dariusz Pawłoś Polskiemu Radiu.