Na konferencji mają być poruszane tematy dotyczące m.in. o inteligentnych specjalizacjach Pomorza, elektromobilności i cyfryzacji oraz perspektywach jakie daje rozwój przemysłu kosmicznego. Nie zabraknie także tematu technologii 5G.

Jak zapewniają organizatorzy, rozwój sieci 5G maj "kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego".

- Odczujemy to w każdej sferze życia: od nauki, poprzez system ochrony zdrowia, kontakt z jednostkami administracji publicznej i codzienne obowiązki, aż po rozrywkę. Dzięki sieciom 5G otwierają się możliwości realizacji nowych usług, które pomogą niwelować nierówności w dostępie do rynku pracy poprzez wsparcie technologiczne pracy zdalnej, czy usunąć bariery w dostępie do służby zdrowia (telemedycyna) - informują organizatorzy.