Na rosyjskim portalu dla Polaków „Sputnik” ukazał się artykuł „USA oburzone na Polskę. Chodzi o zwrot mienia ofiar Holokaustu” z artykułu można się dowiedzieć, że „Departament Stanu USA skrytykował Polskę i szereg państw Europy Środkowej i Wschodniej za niewypełnienie zobowiązań dotyczących zwrotu lub rekompensaty mienia skonfiskowanego podczas II wojny światowej i Holokaustu”.

 

Polska została skrytykowana przez władze USA w raporcie wysłanym do Kongresu. Według rosyjskiego portalu „najwięcej krytyki padło pod adresem Polski, której władze z 5,5 tysięcy wniosków o zwrot mienia, według Departamentu Stanu, odrzuciły połowę. Ponadto, jak stwierdzono w dokumencie, kraj ten nie stworzył jeszcze szerokich ram prawnych dla postępowania w takich przypadkach”.

 

Warto wskazać, że rosyjski portal dla Polaków nie wspomniał o tym, że roszczenia żydowskie wspierane przez USA są bezpodstawne. Żydzi z USA domagają się majątku, który im się nie należy. Żydzi z USA, którzy podczas wojny olewali mordowanych w Europie Żydów, chcą majątku bez spadkowego, który zgodnie z cywilizowanym prawem przeszedł na skarb państwa. Roszczenia Żydów z USA są nie tylko bezzasadne, ale i rasistowskie.

 

Milczenie Ruskich o tym, że żydowskie roszczenia są bezzasadne, wynika z tego, że Rosja jest sojusznikiem Żydów. Żydzi i Rosjanie wzajemnie się wspierają. Prorosyjskie środowiska w naszym kraju działają więc w interesie Żydów.

 

Antypolski raport władz USA powstał na podstawie amerykańskiego aktu 447, przeciwko któremu protestowali od dawna patrioci w naszym kraju. Przed wyborami prezydent Duda zadeklarował, że nigdy nie pozwoli na spełnienie roszczeń żydowskich.

Jan Bodakowski