Do Parku Wolności przybyło mniejsze, z uwagi na pandemię, grono kombatantów, harcerzy i wolontariuszy uczestniczących w obchodach. Gości przywitał Jan Ołdakowski, dyrektor muzeum. Spotkanie rozpoczęła ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczone zostały Lucyna Adamkiewicz, ps. „Ewa”, łączniczka w Zgrupowaniu Chrobry I, Katarzyna Nowakowska, ps. „Kasia”, sanitariuszka i łączniczka w Podobwodzie Śródmieście Południowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali Stanisław Lipiński, ps. „Kadet”, Zgrupowanie Kampinos, ranny podczas walk o Lotnisko Bielańskie. Pośmiertnie za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został zmarły niedawno Michał Borowski, naczelny architekt Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2003-2006, współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Kombatantom, pracownikom Muzeum oraz wolontariuszom i popularyzatorom wiedzy o Powstaniu Warszawskim wręczono złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi.

Ponadto za zasługi dla Niepodległej prezydent odznaczył Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości Adama Janeczka, współtwórcę Muzeum Powstania Warszawskiego, Joannę Kiącą-Fryczkowską, ps. „Joasia”, z batalionu łączności dowodzenia V Obwodu Mokotów, Henryk Kokosza, ps. „As”, plutonowego w Obwodzie VI Praga, Izabellę Maliszewską, wieloletnią kierownik oddziału Muzeum Powstania Warszawskiego przy Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy, Stanisława Maliszewskiego, wieloletniego kustosza oddziału muzeum Powstania Warszawskiego przy Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy oraz Henryka Piotrowskiego, ps. „Edek”, żołnierza Batalionu „Tur” w Zgrupowaniu „Kryska” i Zygmunta Walkowskiego, dokumentalistę dziejów Powstania Warszawskiego, znawcę ikonografii Warszawy okresu II wojny światowej.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na szczególne okoliczności w jakich odbywają się tegoroczne obchody.

– Spotykamy się niezmiennie i dziękuję Bogu po raz kolejny, że są z nami Powstańcy Warszawscy. Absolutni najwięksi bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia, ale absolutnie bohaterowie także i naszych czasów. To nie tylko służba w konspiracji, krew przelana w czasie Powstania Warszawskiego, ale później cała lata działalności, służenia Polsce, często też działalności opozycyjnej nakierowanej na to, aby Polska była prawdziwe wolna – podkreślił. Zdaniem prezydenta dzisiejszą wolność zawdzięczamy także ofierze powstańców. Podziękował za przekazywanie etosu kolejnym pokoleniom Polaków. – Wręczając przed chwilą Powstańcom Medale Stulecia Odzyskanej niepodległości, mówiłem: tak, my tę niepodległość dzisiaj mamy także dzięki Państwa bohaterstwu, dzięki Państwa niezwykłemu czynowi i także Państwa życiu, służbie, którą realizujecie cały czas poprzez swoją obecność, ale przede wszystkim poprzez spotkania z młodzieżą – mówił Andrzej Duda.

Prof. Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK wyraził wdzięczność prezydentom za opiekę, jaką sprawują nad Powstańcami i kombatantami. Podkreślił konieczność wychowania w duchu patriotycznym kolejnych pokoleń.

– Patriotyzmu teoretycznie można uczyć się z historii, ale praktycznie uczymy się go w domu rodzinnym (…) To właśnie patriotyzm i miłość ojczyzny spowodowały nasze zaangażowanie w konspirację i udział w powstaniu – powiedział.

Halina Jędrzejowska, zastępczyni prezesa Związku Powstańców Warszawskich podziękowała za obecność grupie młodzieży, entuzjazm i pomoc w organizowaniu obchodów oraz upowszechnianiu wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

– Musimy razem myśleć o naszym kraju, o Polsce, o naszej kochanej Warszawie. Żebyśmy byli zawsze gotowi, aby dla niej żyć, pracować i starali się, aby nadal się rozwijała – podkreśliła.

Na koniec uczestnicy spotkania ustawili się do corocznej, pamiątkowej fotografii, wykonanej przez pracownika Muzeum Powstania Warszawskiego. Przed uroczystością prezydent Andrzej Duda złożył wiązankę przed tablicą upamiętniającą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pomysłodawcy muzeum i inicjatora spotkań z kombatantami. Spotkanie w powstałym w 2004 r. muzeum jest corocznym elementem obchodów rocznicowych, których kontynuacją będzie Msza św. w katedrze polowej.

PZ
Źródło: KAI