Bogaty program spotkania

W programie spotkania znalazły się konferencje, Msza Święta, Koronka, Różaniec, śpiew patriotyczny i Apel Maryjny oraz czuwanie, z Mszą Świętą Niedzielną o północy i Drogą Krzyżową dla najbardziej wytrwałych Rycerzy. Organizatorzy zadbali o strawę duchową i materialną, gwarantując posiłki i chwile odpoczynku, akcent jednakże kładli na modlitwę i formację.

Pamięć o Cudzie nad Wisłą

Podczas spotkania odbyło się kilka konferencji, w których zaprezentowano sytuację Polski w 1920 roku, podkreślając znaczenie interwencji Maryjnej. O. Stanisław Piętka, prezes Rycerstwa Niepokalanej stwierdził, że cuda się zdarzają mimo niewiary różnych wieków, od Nietzschego po Marksa i czerwonych libertynów. Maryja okazała się silniejsza od wojsk nieprzyjacielskich i wrogiej propagandy. Skierował wzrok uczestników w niebo, by tam ujrzeli Tę, której pomocy zawdzięczają wszelkie dobro – jak to czynili obrońcy Warszawy. Wspomniał, że wtedy dzieci, kobiety i starsi ludzie trwali na modlitwie Różańcowej i na Adoracji przed Najświętszym Sakramentem, wspierając walczących.

– Czego znakiem są dzisiejsze opustoszałe świątynie? – zastanowił się o. Stanisław, odkrywając we współczesnej panice obraz strachu i niewiary w Miłosierdzie Boże i Opiekę Matki Bożej. Ten wątek podjął także w trakcie Apelu Maryjnego o. Grzegorz Maria Szymanik, Gwardian Niepokalanowa, budząc sumienia uśpione pozornym zwycięstwem prawicy.

Treść modlitwy rycerskiej

Bp Henryk Ciereszko w homilii na Mszy Świętej pochylił się nad aktem strzelistym, znanym z dokumentów Rycerstwa Niepokalanej: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Analizując tekst tej modlitwy zdanie po zdaniu, Biskup Ciereszko podkreślił kilka rzeczy. Przede wszystkim, oddanie się Matce Bożej, zawierzenie się Jej, które ma cechować Rycerzy. Wspomniał o łączności kultu Bożego Miłosierdzia z mariologią św. ojca Maksymiliana, mówiąc o spotkaniu z nim bł. Michała Sopoćki w 1924 roku.

Orędownik Bożego Miłosierdzia wówczas podziwiał rozmach i odwagę płynące z aktu oddania, zawierzenia. Pasterz wezwał Rycerzy do osobistej refleksji – jak wygląda to oddanie w moim życiu? Jak wygląda oddanie się Woli Ojca? Poruszył kwestię osobistego nawrócenia i uświęcenia, owocującego troską o nawrócenie i uświęcenie wrogów Kościoła oraz dbałością o tych, którzy powierzają się naszej modlitwie. Tu uwypuklił konieczność modlitwy za ojczyznę.

Biskup Ciereszko ukazał także zagrożenie, jakim są projekty tworzenia i porządkowania świata bez Boga. Tej zarazie przeciwstawił osobiste świadectwo życia Rycerzy Niepokalanej w swoich środowiskach.

Wnioski z historii

Po przejmującej duszę Koronce przemówił do Rycerstwa o. Piotr M. Lenart, Wiceprezes Rycerstwa Niepokalanej, przypominając stuletnią historię tego ruchu maryjnego, wyciągając wnioski dla działania współcześnie. Celem MI (Militia Immaculatae) jest, jak była, gorąca modlitwa za dusze zbłąkane i pomaganie Kościołowi w przyprowadzeniu całego świata do Chrystusa. Opisując trwanie MI, o. Piotr wskazał, na które elementy organizacyjne warto zwrócić uwagę.

Według św. o. Maksymiliana, Rycerstwo Niepokalanej nie jest jeszcze jednym ruchem istniejącym w Kościele katolickim, ale ma być sposobem, w jaki żyją katolicy. Dlatego ma przenikać do wszystkich środowisk, a Rycerze Niepokalanej mają wybierać zawody, pozwalające na wpływ zdrowego ducha maryjnego na społeczeństwo. W tym celu ma być wykorzystana prasa, tymczasem warto się zastanowić, co myśmy z tą możliwością zrobili. Dlaczego królują gazety, w których szerzone są obłędne ideologie, dlaczego ich krzewiciele mają wpływ na dzieci?

Prezentując historię poszczególnych grup rycerskich, o. Piotr ukazał dziedzictwo inspiracji myślą św. o. Maksymiliana – choćby w posłudze Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i zakładanych przez niego dzieł czy Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i znaczenia Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego oraz Wielkiej Narodowej Nowenny. Deklarując kontynuację, Rycerze Niepokalanej zastanawiają się nad współczesnym działaniem w duchu maryjnym poprzez prasę, książki, Internet. Kluczem do właściwej strategii jest rozpoznanie źródła zagrożenia – i tego trzeba się od założyciela nauczyć.

W rytmie modlitwy

Po konferencji odbył się Różaniec w łączności z MI świata. To wielkie wydarzenie było, jak większość spotkań, transmitowane przez internetową telewizję w Niepokalanowie. Następnie uczestnicy mogli coś przekąsić i w luźnej atmosferze, pośpiewać pieśni patriotyczne. Organizatorzy śpiewu zadbali, by każdy utwór krótko scharakteryzować i wyświetlić jego treść, co ułatwiło akcję.

Przejmujący Apel Maryjny o Matce Bożej, która płacze w ciszy, zdradzona przez najbliższych - poprowadzony przez Gwardiana Niepokalanowa - rozpoczął czuwanie, które trwało do późnych godzin nocnych. W trakcie tego czuwania Rycerze modlili się kolejnymi częściami Różańca, uczestniczyli we Mszy Świętej o północy, a także w Drodze Krzyżowej z rozważaniami Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Nagrania z Ogólnopolskiego Dnia Modlitw MI są dostępne na stronie telewizji internetowej Niepokalanów TV. Przeżyjmy to jeszcze raz, czerpiąc wskazówki dla naszych rodzin.

Aleksandra Pietkiewicz