Po pierwsze – czy kredyt i pożyczka to to samo?

Wciąż wiele osób używa zamiennie powyższych pojęć, bez świadomości, że nie jest to poprawne. W mowie potocznej jest to często stosowane, natomiast z formalnego punktu widzenia, słowa te nie mają tego samego znaczenia. W poniższej tabeli zestawiliśmy najważniejsze różnice.

 

Kredyt

Pożyczka

Kto udziela?

Bank

Każdy, kto jest posiadaczem przedmiotu pożyczki

Co się pożycza?

Pieniądze

Pieniądze lub oznaczone co do gatunku przedmioty

Na jaki cel?

Dokładnie określony w umowie

Dowolny

Oprócz powyższych różnic inny jest również sposób zawarcia umowy. W przypadku kredytu zawsze musi być ona sporządzona na piśmie. Jeśli chodzi o pożyczkę, to kontrakt powinien mieć formę pisemną, jeżeli pożyczana kwota jest wyższa niż 500 złotych.

Czym jest kredyt i jakie są jego rodzaje?

Bank, stanowiący w każdym przypadku jedną ze stron umowy kredytowej, zobowiązuje się przekazać kredytobiorcy do dyspozycji na ściśle określony cel daną sumę pieniędzy w ustalonym terminie. Natomiast biorca kredytu, który jest drugą stroną tego kontraktu, ma obowiązek korzystać ze środków zgodnie z wcześniej zatwierdzonymi warunkami oraz zwrócić kapitał i zapłacić wszelkie koszty w wymaganym czasie.

Kredyt konsumencki

Środki zostają udzielone na dowolne potrzeby konsumpcyjne. Zyskując finansowanie, kredytobiorca może kupić nowy samochód, sprzęt AGD, wykonać remont domu lub jakąkolwiek inną czynność, na którą brakuje mu gotówki. Zazwyczaj ta forma pożyczania środków nie wiąże się z wymogiem posiadania zabezpieczenia. Banki oferują kredyty gotówkowe o wartości od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Okres spłaty może wynosić mniej niż rok lub więcej – np. 5 lat. Bardzo często możliwe jest wnioskowanie o finansowanie online.

Kredyt hipoteczny

Tego rodzaju kredyt jest udzielany na realizację inwestycji budowlanej lub kupno nieruchomości. Aby otrzymać niezbędną kwotę, konieczne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, na którą wpływ mają:

  • dochody,

  • wysokość miesięcznego kosztu utrzymania,

  • aktualne zadłużenie,

  • wiek,

  • status rodzinny,

  • historia kredytowa.

Kredyt mieszkaniowy przyznawany jest na okres do kilkudziesięciu lat. Bank wymaga od kredytobiorcy zabezpieczenia o odpowiedniej wartości. Czas obejmujący cały proces otrzymania środków jest wyraźnie dłuższy w porównaniu z innymi rodzajami finansowania, co związane jest z niezbędnymi kalkulacjami i dodatkowymi formalnościami.

Kredyt samochodowy

W tym przypadku zdolność kredytowa również ma istotny wpływ na decyzję banku. Finansowanie udzielane jest tylko na zakup samochodu, który może być nowy lub używany. Okres spłaty tego zobowiązania zazwyczaj wynosi kilka lat. Sumy różnią się w zależności od cen aut. Charakterystyczne dla tego kredytu na samochód są wymagane przez bank ekspertyzy określające wartość pojazdu.

Kredyt inwestycyjny

Ten produkt bankowy jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, potrzebujących środków na sfinansowanie konkretnej inwestycji, ponieważ w umowie musi być określony jej cel. Podobnie jak przy kredycie hipotecznym, jego wyróżnikiem jest długi okres spłaty, wynoszący nawet kilkadziesiąt lat. Banki wymagają od kredytobiorców przedstawienia biznesplanów, a także odpowiedniej zdolności kredytowej – osiągania danej wysokości dochodów oraz braku obciążeń finansowych.

Kredyt konsolidacyjny

Środki pod postacią kredytu konsolidacyjnego przyznawane są często dłużnikom. Finansowanie to oferowane jest na spłatę innych zobowiązań. W efekcie kredytobiorca reguluje swoje wszelkie należności i jego jedynym wierzycielem pozostaje bank, który pożycza mu na ten cel pieniądze. Dla uproszczenia tego procesu dostępne są niskie raty oraz długi okres spłaty.

Karta kredytowa

Po podpisaniu z bankiem umowy o kartę przyznaje on ustaloną wcześniej kwotę w postaci limitu środków do wykorzystania dla jej posiadacza. Pieniądze powinny być zwrócone w określonym terminie, w przeciwnym razie kredytodawca będzie pobierał odsetki związane z tym rodzajem finansowania.

Zyskaj środki na potrzebne wydatki

Różnorodność produktów bankowych przyczynia się do łatwości wyboru najlepszego z nich na podstawie kilku kryteriów. W zależności od potrzeb kredytobiorcy i celu, na który zamierza spożytkować uzyskane środki, możliwe jest odpowiednie dopasowanie parametrów kredytu. Warto pamiętać, że szanse konsumenta w największej mierze zależne są od jego dochodów i sytuacji materialnej. Nie czekaj, skorzystaj z kalkulatora zdolności kredytowej i sprawdź swoje szanse na uzyskanie upragnionego kredytu.