"Termin zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich upłynął wczoraj (10.08.2020 r.). Wpłynęły dwa zgłoszenia od posłów z klubów Lewica oraz Koalicja Obywatelska. Obie grupy parlamentarzystów zgłosiły kandydaturę tej samej osoby – Pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz" – informuje CIS.

Kadencja Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich kończy się we wrześniu. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz otrzymała poparcie ponad 350 organizacji pozarządowych. Od 5 lat odpowiada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich za strategiczne postępowania sądowe. Jest kandydatem gwarantującym kontynuację dotychczasowej linii "ideologicznej" RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich musi uzyskać akceptację Sejm i Senatu. Dopóki nie zostanie wybrany nowy RPO, urzędowanie będzie kontynuował Adam Bodnar. Wygląda więc na to, że szybko nie poznamy nowego RPO.