- Składaliśmy wniosek, aby powstał „Panteon walczących o polskość Warmii i Mazur”. Tych wszystkich bohaterów, którzy jeszcze w czasach zaborów i tuż po zaborach w czasach plebiscytowych swoim życiem dawali świadectwo polskości i walki o polską mowę, o polski język i przynależność tych ziem i powrót – zwłaszcza Warmii – do Rzeczypospolitej. To im się nie udało, ale walczyli. Mam tu na myśli takie osoby jak: Seweryn Pieniężny, Andrzej Samulowski, ks. Walenty Barczewski czy Wojciech Kętrzyński. To są dzisiaj w XXI wieku,  zapomniani bohaterowie, którzy nie mają jednego wspólnego pomnika. (…) Takie pomniki, również walczących o polskość choćby Śląska czy Pomorza powinny się znaleźć w tych miastach i w miejscu dokładnie tych pomników sowieckich, które jeszcze dzisiaj stoją. Aby młodemu pokoleniu dać przykład, sygnał i być symbolem niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej - mówi dr Bogusław Rogalski w udostępnionej dzisiaj przez ZChR rozmowie.