Zmiany w ustawie o dowodach osobistych są przygotowywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. – To rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych i ich obiegu w całej Unii Europejskiej. Ujednolica ono również krajowe przepisy w tym zakresie – wyjaśniał wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.

Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać państwa członkowskie UE, należy przede wszystkim wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Konieczne stanie się więc odwzorowanie odcisków palców w urzędzie. –

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do wdrożenia nowych wzorów dowodów osobistych do sierpnia 2021 r.

Znamienne jest to, że Polska wypełnia wszystkie nakazy UE dotyczące ograniczania naszej prywatności. Teraz, niczym przestępcy będziemy oddawać odciski palców przy wyrabianiu dowodu osobistego. Co dalej?