Msza święta za pomyślny wynik wyborów dla Polaków na Wileńszczyźnie celebrowana była przez ks. Tadeusza Jasińskiego, proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie oraz przez ks. Ryszarda Halwę - założyciela Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia, redaktora naczelnego pisma „Moja Rodzina” i portalu prawy.pl.

Podczas nabożeństwa dziękowano Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski i wsparcie w okresie przygotowywania się do kampanii wyborczej, oraz modlono się o pomyślny wynik wyborów „żeby obywatele powierzyli władzę tym, którzy będą stać na straży prawdy i wierności chrześcijańskim zasadom”.

"Polityka jest szlachetnym zajęciem. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwy polityk przychodzi służyć” - mówił podczas kazania ks. Tadeusz Jasiński.

„Piękną tradycją Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin jest modlitwa przed ważnymi wydarzeniami. Oczywiście wybory są ważnym wydarzeniem – ludzie dostąpią możliwości wpływania na los nie tylko swój, ale całej ojczyzny i wszystkich ludzi, dlatego też nie jest obojętne kto zostanie wybrany do kierowania parlamentem, dlatego ważne jest, że prosicie o błogosławieństwo na wybory, dziękujecie Bogu za ten trud, za te siły, którymi Was obdarzył w niełatwej pracy przygotowując te wybory” - mówił proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie.

Ksiądz T. Jasiński wspomniał również ważne wydarzeni historyczne m.in Bitwę pod Grunwaldem, zwycięstwo pod Wiedniem, czy Bitwę Warszawską, w których modlitwa i wstawiennictwo Boga odegrało bardzo istotną rolę.

„Świat się zmienia, nie w lepszą stronę, dlatego tak ważne jest aby u władzy byli ludzie, którzy potrafią trzeźwo myśleć, którzy znają Prawo Boże, którzy będą chcieli to prawo przełożyć na prawo państwowe i nikt z tego powodu nie przegra, dlatego że to co Boskie jest dobre, to co Boskie jest szlachetne, to co Boskie przynosi szczęście człowiekowi, a wadliwe prawo pobudza do rzeczy złych.” - podkreślił duchowny.

„Życzę Wam, aby to przysłowie „Bez Boga ani do proga” pewien próg pozwoliło Wam przekroczyć” - na zakończenie dodał ks. Jasiński.