W ramach tej antypolskiej nieprawdziwej wizji Polski i Polaków nasz kraj i nasz naród nie może się pochwalić ani wynalazcami, ani odkrywcami, ani badaczami – w polskich dziejach ma nie być nic wartego uwagi, nic co należałoby docenić.

 

Antypolskie siły od dekad rządzące Polską i Polakami narzucają tą fałszywą antypolska wizje, by Polacy mieli kompleks niższości. Polacy mają być zakompleksieni, by bez szemrania dawali się okradać, niszczyć i wykorzystywać – by spełnili bezzasadne żydowskie roszczenia finansowe i pozbawienie majątku stali się w Polsce faktycznymi niewolnikami, by zagraniczne korporacje wykupiły i zniszczyły polski przemysł, a obecnie by wstrzykiwali sobie nieprzebadany mutagen, który może doprowadzić do chorób autoimmunologicznych i bezpłodności, by zgadzali się na likwidowanie (w ramach bezsensownej walki z covidem) polskiej gospodarki (by zagraniczne korporacje przejęły polskie rynki zbytu i majątek po zbankrutowanych polskich firmach), na życie w nędzy i zadłużanie się u zagranicznych lichwiarzy, odebranie możliwości korzystania ze służby zdrowia by jak najwięcej polaków umierało (i nie było trzeba wydawać pieniędzy na emerytury i leczenie), by zgadzali się na niszczenie polskiego rolnictwa (by pozbawić Polaków zdrowego i tanie jedzenie, by żarli trującą karmę produkowaną przez zagraniczne koncerny).

 

Z racji na tę antypolską kampanię gwałcenie Polaków warto docenić wszelkie inicjatywy zmierzające do przywrócenia Polakom prawdy o ich przeszłości, prawdy, która jest doskonałą alternatywą na narzucany Polakom przez siły antypolskie kompleks niższości. Jedną z takich inicjatyw jest wydana przez wydawnictwo Zona Zero 592 stronicowa praca „Królewski dar. Co Polacy dali światu – wynalazcy, odkrywcy, badacze” autorstwa Teresy Kowali i Przemysława Słowińskiego.

 

Praca „Królewski dar. Co Polacy dali światu – wynalazcy, odkrywcy, badacze” to „pierwszy tom monumentalnego dzieła poświęconego wkładowi Polaków do światowego dziedzictwa kultury, nauki i ducha”.

 

Na kartach pracy opisani są tacy inżynierowie i konstruktorzy jak: Antoni Patek konstruktor legendarnych zegarków, Ernest Malinowski projektant najwyżej zbudowanej kolei świata, Rudolf Modrzejewski twórca mostów wiszących, Mieczysław Bekker twórca pierwszego wehikułu księżycowego, Edward Habich konstruktor czołgów i maszyn drogowych, Henryk Magnuski twórca krótkofalówki, Józef Kosacki twórca najlepszego wykrywacza min II wojny światowej, Jacek Karpiński niedoceniony geniusz komputerów, Stefan Kudelski twórca najsłynniejszych magnetofonów analogowych.

 

Praca opisuje takich wynalazców jak: Kazimierz Siemienowicz – pionier techniki rakietowej, Ignacy Łukasiewicz pierwszy nafciarz świata, Erazm Jerzmanowski Polak, który oświetlił Amerykę, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, którzy jako pierwsi na świecie skroplili tlen i azot, Ignacy Mościcki genialny uczony, Jan Szczepanik galicyjski Edison, Mieczysław Wolfke prekursor holografii i telewizji, Tadeusz Sendzimir wizjoner metalurgii.

 

Na kartach pracy opisani są tacy matematycy i naukowcy reprezentujący nauki ścisłe jak: Wacław Sierpiński badacz zagadek nieskończoności, Stefan Banach najwybitniejszy polski matematyk, Ary Sternfeld, Aleksander Wolszczan astronom.

 

„Królewski dar. Co Polacy dali światu – wynalazcy, odkrywcy, badacze” opisuje też takich przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodniczych jak: Jan Baliński polski ojciec rosyjskiej psychiatrii, Napoleon Nikodem Cybulski, Ludwik Zamenhof twórca Esperanto, Bronisław Malinowski wybitny etnograf, Maria Czaplicka pionierka antropologii w Europie, Helena Jurgelewicz pierwsza kobieta-weterynarz w Polsce.

 

Co jeszcze bardziej cieszy, Zona Zero przygotowuje „równie obszerny tom poświęcony artystom, sportowcom, żołnierzom i wodzom oraz tytanom ducha”.

 

Jak informuje na PAP stronie „Nauka w Polsce” (w artykule „Książka: nie doceniamy wkładu polskich uczonych w naukę światową”) Zbigniew Wojtasiński „nie doceniamy wkładu polskich naukowców w naukę światową. Jest on znacznie większy, niż nam się wydaje”. Wielu wybitnych zapomnianych dziś w Polsce polskich naukowców było zmuszonych żyć i pracować na emigracji, często z przyczyny:zesłania lub przymusowej popowstaniowej, lub powojennej emigracji”.

 

Jak można się dowiedzieć ze strony „Nauka w Polsce” „Polacy często uczestniczyli w postępie naukowym i technicznym o znaczeniu przełomowym. „Przykładem jest grafen. […] Polscy badacze, specjaliści Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawski, opracowali za to najlepszą metodę jego produkcji. [...] Świetlówki (lampy fluorescencyjne) wynalazł polski fizyk Stefan Pieńkowski (1883-1953). Z kolei polski inżynier Rudolf Gundlach opracował peryskop odwracalny dający 360 stopni pola widzenia bez odwracania głowy, do dziś używany w czołgach i łodziach podwodnych. Antoni Patek (1811-1877) jest twórcą marki zegarków kieszonkowych uznawanych wciąż za najbardziej ekskluzywne. […] Kazimierz Gzowski (1813-1898), współtwórca wielu dróg, linii kolejowych oraz mostów w Kanadzie, bez których kraj ten nie mógłby się rozwijać. […] Ernest Malinowski (1818-1899) zbudował w Ameryce Południowej (w Peru) najwyższej położoną kolej świata, na wysokości ponad 4 tys. metrów. […] Rudolf Modrzejewski. To geniusz inżynierii, „czarodziej mostów wiszących”, jak nazwano go w Stanach Zjednoczonych. […] Jednym z pionierów światowej kinematografii był Piotr Lebiedziński (1860-1934). Władysław Małachowski (1837-1900) to z kolei wynalazca światłoczułych materiałów. Skonstruował jeden z pierwszych aparatów fotograficznych pozwalających wykonać wiele zdjęć z jednej rolki filmowej. […] Jacek Karpiński (1927-2010) wraz ze swym zespołem skonstruował w Polsce komputer, który o dwa lata wyprzedził ten, jaki powstał w USA. Z kolei Stefan Kudelski (1929-2013) jest twórcą najmniejszego magnetofonu świata; można go było schować w kieszeni i potajemnie nagrywać”.

 

W audycji radiowej „Siódma 9” Przemysław Słowiński (autor książki „Królewski dar. Co Polacy dali światu”) przypomniał, że „przy negatywnym nastawieniu, przy tzw. pedagogice wstydu, z którą przez lata mieliśmy do czynienia, nie ma co się dziwić, że wielu wspaniałych Polaków nie jest znanych”.

 

Jan Bodakowski