1. Opłata adiacenka - co to jest?

2. Kiedy i kto nakłada opłatę adiacencką?

3. Ile może wynosić opłata adiacencka?

4. Czy opłata może ulec przedawnieniu?

5. Jak wnioskować o rozłożenie opłaty na raty?

Opłata adiacenka - co to jest i ile wynosi?

Wzrost wartości nieruchomości na skutek określonego zdarzenia sprawia, że właścicielowi naliczana jest opłata adiacencka, a wiele cennych i rzetelnych informacji można znaleźć na stronie https://www.extradom.pl/. Dzieje się tak w przypadku, kiedy nieopodal nieruchomości wybudowana zostanie infrastruktura sfinansowana przez Skarb Państwa bądź którąś z jednostek samorządu terytorialnego. Inwestycje te mogą obejmować również budowę dróg, przewodów nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Opłata adiacencka może być naliczona także, jeśli w pobliżu nieruchomości pojawią się sieci kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne czy gazowe. Obciążenie finansowe adiacenckie wynika z samego faktu zaistnienia owych okoliczności, opłata ta różni się jednak znacznie od opłaty planistycznej, która z kolei ma związek ze wzrostem cen nieruchomości.

Kiedy i kto nakłada opłatę adiacencką?

Nałożeniem tej wyjątkowej opłaty zajmuje się najczęściej prezydent miasta, wójt lub burmistrz. Nie może przysiąść do tego wcześniej, jak dopiero po powstaniu specjalnych warunków do podłączenia do istniejących się urządzeń infrastruktury technicznej. Istotnym faktem jest, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają aż 3 lata na ustalenie opłaty adiacenckiej oraz wydanie decyzji. Wysokość opłaty adiacenckiej musi opierać się na ustaleniach, których należy szukać w ustawie z 1997 roku dotyczącej nieruchomości.

Ile może wynosić opłata adiacencka?

Koszty związane z uiszczaniem opłaty adiacenckiej mogą być różne, a wszystko zależy od rady gminy. Ustawa dotycząca nieruchomości ściśle reguluje maksymalne stawki opłaty adiacenckiej. To, ile dokładnie wyniesie opłata adiacencka ściśle zależy od sytuacji na rynku, która ma ogromny wpływ na wzrost wartości nieruchomości. Jeśli chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, ile zazwyczaj wynoszą opłaty adiacenkie, byłoby to kilka tysięcy złotych.

Czy opłata może ulec przedawnieniu?

Opłata adiacencka może ulec przedawnieniu. Najczęściej może do tego dojść, jeśli prezydent miasta, wójt czy burmistrz nie ustalą wysokości opłaty i nie wydadzą wymaganej decyzji w czasie trzech lat od wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Jak wnioskować o rozłożenie opłaty na raty?

Jeśli nie udało się uniknąć opłaty adiacenckiej, każdy, na kogo spadła ta powinność może wnioskować o rozłożenie jej na korzystne raty. Rata może zostać wydana jedynie na wniosek właściciela nieruchomości, jednak trzeba pamiętać, by wniosek złożyć do gminy jeszcze przed wydaniem decyzji. Składając taki wniosek, od razu musimy ustalić ilość rat, które chcemy opłacać.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy opłaty adiacenckiej można uniknąć w jakikolwiek sposób. Otóż wszystko zależy od wniosków odwoławczych, w których należy udowodnić, że szacunkowa wartość nieruchomości jest nieprawidłowa, niezgodna ze stanem faktycznym. Jeśli wnioskodawca będzie miał rację, najprawdopodobniej opłata adiacencka zostanie uchylona.