Wcześniej o ogłoszeniu konkursu na powstanie takiej placówki informowało też stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Jak przypomniało, powstanie placówki będzie realizacją pierwszego punktu "Warszawskiej Deklaracji LGBT+" przygotowanej przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza i podpisanej 18 lutego 2019 roku przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. - Cieszymy się, że wreszcie możemy pochwalić stronę miejską za wywiązanie się ze zobowiązań. Sytuacja osób LGBT+ w Polsce i w Warszawie jest naprawdę zbyt trudna, żeby obstawać przy fasadowych i czysto wizerunkowych działaniach - powiedział o tej decyzji Hubert Sobecki, współprzewodniczący stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Trzaskowski podpisał "Warszawską Deklarację LGBT+" w lutym 2019 roku. Celem przygotowanego przez stowarzyszenie "Miłość Nie Wyklucza" dokumentu jest poprawa sytuacji osób LGBT+ w stolicy. Dokument też zakłada właśnie stworzenie hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ czy też stworzenie miejskiego mechanizmu szybkiej pomocy dla nich oraz edukację antydyskryminacyjną.

 

Jak informował w październiku ubiegło roku tygodnik "Niedziela", burmistrzowie dzielnic Warszawy są wezwani do zdania raportu z wdrażania samorządowej "Deklaracji LGBT+". Tygodnik tak pisał o sprawie: "burmistrzowie zostali poproszeni nie tylko o wykaz dotychczasowych inicjatyw na rzecz mniejszości LGBT+, ale także tych planowanych w przyszłości, mimo braku na nie środków". I dalej: "Proszę o uwzględnienie także tych działań, które planowaliście Państwo w tym obszarze, a na których realizację nie macie w tym momencie zagwarantowanych środków w budżecie dzielnicy" - brzmi fragment dokumentu, podpisanego przez jednego z urzędników, który cytuje "Niedziela". Burmistrzowie do 9 października mieli określić, czy inicjatywy wpisują się w Warszawską Deklarację LGBT+, podpisaną przez Rafała Trzaskowskiego i dołączoną do korespondencji. Jak twierdzi Tygodnik "Niedziela" pismo w niektórych dzielnicach trafiło do dyrekcji szkół i przedszkoli, którzy przekazali je nauczycielom. Ratusz do dokumentu załączył tabelę, w której przykładem inicjatyw wpisujących się we wspomnianą Deklarację LGBT+, są warsztaty antydyskryminacyjne dla urzędników miejskich i pracowników jednostek miejskich, w tym Straży Miejskiej. Ich koszt to ok. 75 tys. zł. Jak podaje "Niedziela", Stołeczne Centrum Komunikacji Społecznej ma przygotować także materiały, wykorzystywane do szkoleń on-line dla pracowników ratusza w kolejnych latach. W tabeli jest też rubryka nt. "wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej oraz zgodnej ze standardami WHO" oraz " współpraca z pracodawcami przyjaznymi dla osób LGBT+ i promocja dobrych praktyk". - W oparciu o Warszawską Deklarację LGBT+ pisma te wymuszają na nauczycielach, dyrektorach szkół i burmistrzach dzielnic postawy mające na celu uprzywilejowanie tzw. społeczności LGBT+ względem reszty społeczeństwa - mówi "Niedzieli" Filip Frąckowiak, radny m.st. Warszawy. Samorządowiec uważa, że "w ostatnim czasie uczniowie, którzy w większości są katolikami, mogą czuć się dyskryminowani z powodu działań ratusza". Według "Niedzieli", chodzi o pismo wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej adresowane do stołecznych szkół, z którego wynika, że szkoła ma być świecka, a uroczystości szkolne mają być pozbawione elementów religijnych takich jak modlitwa czy błogosławieństwo księdza.

 

Jak widać, mimo wielu problemów związanych z infrastrukturą miasta czy problemami prawnymi dotyczącymi mafii reprywatyzacyjne, miasto stołeczne pod wodzą Rafała Trzaskowskiego ma zupełnie inne priorytety. Pozostaje pytanie, jak długo to potrwa?

 

WO