Autorzy raportu twierdzą, że w najbliższych latach będziemy bardziej wchodzić w interakcje ze sztuczną inteligencją. Zauważają, że wykorzystanie robotyki i bioinżynierii do rozwoju ludzkiego funkcjonowania jest już na zaawansowanym etapie i wciąż idzie do przodu. Inżyniera genetyczna już wywołuje ożywione dyskusje i debaty na temat granic etycznych. Nowe technologie, jak robotyka, inżynieria genetyczna, nanotechnologia, doprowadzą do produkcji robotów, które same będą projektować organizmy, „nanoboty” i sztuczną inteligencję (AI), mogącą się replikować.

Już pojawiają się głosy, że konieczne jest zbudowanie aktywnej tarczy nanotechnologicznej – formy układu odpornościowego dla biosfery – do obrony przed niebezpiecznymi replikatorami wszelkiego rodzaju, które mogą uciec z laboratoriów lub w inny sposób zostać złośliwie stworzone. Ale sama tarcza jest postrzegana jako niezwykle niebezpieczna – może generować rozmaite zagrożenia dla ludzkości.

Do tego podkreślono, że zmiany klimatyczne i niedobory energii, wody, a także różnorodność biologiczna i żywność będą miały fundamentalne znaczenie na nasze zdrowie i przeżycie. Trendy i konsekwencje zmian klimatycznych, niedobór zasobów, zanieczyszczenie i urbanizacja już mają być widoczne. Rosnące dochody zwiększą popyt konsumpcyjny niezaspokojony poziomem i dystrybucją zasobów, szczególnie w megamiastach.

 

Zdrowie będzie zależało od znacznego zmniejszenia wskaźnika spalanie paliw kopalnych, emisje, zanieczyszczeń chemicznych, zakwaszenia oceanów i zubożenia warstwy ozonowej; jak również zwiększonej wydajności i równości w wykorzystaniu energii, ziemi i słodkiej wody oraz ekspansji pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Przewiduje się, że zmiany klimatu, ekspansja biopaliw i rosnące ceny zagrożą bezpieczeństwu żywności. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe zwiększy zagrożenie globalne ze strony epidemii. Podczas gdy zdolność do wykrywania i reagowania na jej ogniska będzie znacznie większa, podatność na nie może prowadzić do masowych ruchów ludności i konfliktów.

 

Z kolei nauka i technologia będą się szybko rozwijać, z powiązaniami między informacjami, robotami, zdrowiem i biotechnologiami, które mają głęboki wpływ na zdrowie publiczne i medycynę. Nastąpi szybki rozwój ziemi, klimatu, nauk rolniczych, inżynieryjnych i informacyjnych. Będzie miała również miejsce eskalacja innowacji w zakresie informacji, energii, technologii robotycznych i zdrowotnych / biologicznych, w genomice, proteomice i metabolice, syntetycznej biologii, druku 3D, nanotechnologii i wewnętrznych oraz zewnętrznych czujnikach.

W ciągu kilkudziesięciu lat wiele problemów może być związanych z drukowaniem 3D i robotami, a mikrochirurgia stanie się łatwiejsza do wykonania, mniej podatna na powikłania wymagające długotrwałego leczenia i hospitalizacji, a tym samym mniej kosztowna i szerzej dostępna. Co więcej: „Mogą to być leki i szczepionki wysyłane elektronicznie poprzez druk 3D”. Te zmiany „będą miały wpływ na samopoczucie i zdrowie usług i odżywiania i będą głównymi sferami tworzenie bogactwa”. Innowacje będą napędzać podejścia skupienie się na przewidywaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom oraz na wczesnej diagnostyce, spersonalizowanej profilaktyce i pętle informacji zwrotnych na temat promocji zdrowia, ale robiąc to w skali populacji. Takie działania niosą ze sobą ryzyko bioterroryzmu i wybuchów pandemii. Ponadto, niesprawiedliwy transfer technologii i podział korzyści

może ograniczyć ich stosowanie w najbardziej wrażliwych społeczeństwach, gdzie są najwyższe obciążenia zdrowotne.

 

Nowa książka Christophera Klinsky’iego pt. „Szczepionka na koronawirusa – zagrożenie dla ludzkości?” do kupienia na stronie Polskiej Księgarni Narodowej:

 

https://polskaksiegarnianarodowa.pl/pl/p/Szczepionka-na-koronawirusa-zagrozenie-dla-ludzkosci/1847