"Jak to możliwe, że pięć koncernów farmaceutycznych trzyma w szachu cały świat, a innym ludziom nie pozwala się na produkcję licencjonowanych szczepionek?” - zastanawiał się włoski ekonomista. Jego zdaniem, nikt nie kwestionuje faktu, że firmy za swoje wynalazki „powinny zostać opłacone i osiągać stosowny zysk”. Gdy jednak w grę wchodzi życie wielu ludzi na całym świecie, interes publiczny powinien stanąć ponad prywatnym prawem. Zamagni poparł apel papieża Franciszka i Stolicy Apostolskiej o zgodę na bezpłatne licencjonowanie patentów na produkcję szczepionek. Na początku maja Watykan planuje międzynarodową konferencję online na temat konsekwencji obecnego rozwoju medycyny. W spotkaniu wezmą udział m.in. amerykański naukowiec zajmujący się zakażeniami Anthony Fauci oraz szefowie firm produkujących szczepionki Pfizer i Moderna, Albert Bourla i Stéphane Bancel. Papież Franciszek „bardziej niż inni” zdaje sobie sprawę, że w ciągu ostatnich 30 lat świat polityki został zdominowany przez interesy gospodarcze. Wielu polityków nie ma już swobody działania „i podejmowania decyzji dla dobra publicznego, ponieważ są pod silną presją potentatów gospodarczych i finansowych”, stwierdził prezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w rozmowie z Radiem Watykańskim.

 

To nie pierwszy raz, kiedy instytucja papieska reaguje na wydarzenia związane z pandemią COVID-19. O budowanie globalnej solidarności w procesie wychodzenia z pandemii zaapelował papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do uczestników odbywających się w dniach 5- 11 kwietnia w formie wirtualnej wiosennych spotkań Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2021 r. Ojciec Święty skierował do tego gremium list, za pośrednictwem kard. Petera Turksona, prefekta watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Franciszek przypomniał, że w obliczu pandemii wirusa Covid-19, świat został zmuszony do stawienia czoła serii poważnych i wzajemnie powiązanych kryzysów społeczno-ekonomicznych, ekologicznych i politycznych. Wyraził nadzieję, że uczestnicy obrad przyczynią się do stworzenia modelu "naprawy", zdolnego do generowania nowych, bardziej integrujących i zrównoważonych rozwiązań wspierających realną gospodarkę, pomagających jednostkom i społecznościom w realizacji ich najgłębszych aspiracji i powszechnego dobra wspólnego. „Pojęcie ożywienia gospodarczego nie może sprowadzać się do powrotu do nierównego i niezrównoważonego modelu życia gospodarczego i społecznego, w którym niewielka mniejszość światowej populacji posiada połowę jej bogactwa” – stwierdził Ojciec Święty.

 

Papież wezwał do opracowania nowych i twórczych form uczestnictwa społecznego, politycznego i ekonomicznego, wrażliwych na głos ubogich. Podkreślił znaczenie zaufania dla budowania relacji międzyludzkich, w oparciu o „kulturę spotkania”, w której każdy głos jest słyszalny i wszyscy mogą się rozwijać. Wskazał na konieczność opracowania globalnego planu odbudowy na rzecz wspierania integralnego rozwoju ludzkiego wszystkich narodów. „Oznacza to koniecznie przyznanie krajom biedniejszym i mniej rozwiniętym skutecznego udziału w podejmowaniu decyzji i ułatwienie dostępu do rynku międzynarodowego. Duch globalnej solidarności wymaga również co najmniej znacznego zmniejszenia zadłużenia krajów najuboższych, które pogłębiło się w wyniku pandemii. Uwolnienie od ciężaru zadłużenia tak wielu krajów i społeczności jest dziś gestem głęboko ludzkim, który może pomóc ludziom w rozwoju, w dostępie do szczepionek, zdrowia, edukacji i miejsc pracy” – stwierdził Franciszek.

 

Ojciec Święty zwrócił również uwagę na problem tzw. „długu ekologicznego", jaki zaciągnęły kraje najbogatsze, doprowadzając do degradacji środowiska krajów ubogich i wykorzystując ich zasoby naturalne. Wezwał świat finansów do opracowania sprawnych mechanizmów obliczania tego długu ekologicznego, tak aby kraje rozwinięte mogły go spłacić, nie tylko ograniczając znacznie zużycie energii nieodnawialnej czy pomagając krajom uboższym we wprowadzaniu polityki i programów zrównoważonego rozwoju, ale także pokrywając koszty niezbędnych w tym celu innowacji.

 

WO