– Powołujemy Partię Republikańską jako reprezentację obywateli, którym bliska jest idea wolności; idea wolności indywidualnej, narodowej, a także wrażliwej społecznie wolności gospodarczej – mówił Bielan.

Jak wskazywał, „wolność jest wartością najwyższą, szczególnie cenioną przez Polaków. Jest naszym dobrem narodowym, naszą tradycją wypracowaną na przestrzeni dziejów”.

Dodał, że polską tradycją jest również zakorzenienie w opartej na chrześcijaństwie cywilizacji europejskiej i „nasz ogromny wkład w jej rozwój”.

– Tradycją jest również nasz język, wiara, kultura i nasze miejsce w tej części Europy. Odwołujemy się do powyższych wartości, ponieważ stanowią one fundament państwa polskiego. Z tego wynika nasza tożsamość, ale i zobowiązania. Jesteśmy dumni z wielowiekowych osiągnięć naszego narodu i pragniemy przekazać naszym dzieciom Polskę niezależną, scaloną, nowoczesną i dostatnią – podkreślił.

Bielan wskazywał też, że ugrupowanie chce zagwarantowania bezpieczeństwa i trwałej pozycji rodziny w życiu narodu. Zwracał też uwagę na konieczność autonomicznej aktywności młodzieży.

– Poprzez działania prorozwojowe oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej chcemy dążyć do wzrostu zamożności wszystkich obywateli. Wolna i nieskrępowana przedsiębiorczość jest do tego najlepszą drogą. Chcemy ochrony własności prywatnej, będącej filarem zdrowego ustroju politycznego i społecznego oraz gwarancją rzeczywistej wolności społecznej i indywidualnej – mówił.

Zaznaczył, że program Partii Republikańskiej jest kierowany też do przedsiębiorców i producentów.

– Będziemy dbać o polskie produkty – zapewniał.

– Chcemy nowoczesnej ochrony zdrowia. Przyszłościowej, ale opartej na wartości edukacji i nauki, kultury czerpiącej z polskiej tradycji. Sprawnego systemu sprawiedliwości. Chcemy doskonałej infrastruktury transportowej, energetycznej, cyfrowej oraz silnej i nowoczesnej polskiej armii – kontynuował.

Wskazywał też na potrzebę efektywnego, odpolitycznionego samorządu skoncentrowanego na współpracy z rządem. Opowiadał się też za aktywną polityką na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem roli i zaangażowania Polski w NATO i systemie transatlantyckim.

– Jesteśmy orędownikami adekwatnej do potencjału społeczno-gospodarczego pozycji Polski w UE. Naszym kierunkiem politycznym była i pozostaje Europa ojczyzn – mówił.

Bielan ocenił, że najlepszą drogą realizacji tych wszystkich postulatów jest kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy. – Dlatego jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy, najbardziej udanego projektu politycznego polskiej prawicy w historii. Gorąco wierzymy z zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych – powiedział.

– My się Zjednoczonej Prawicy nie wstydzimy, jesteśmy dumni z dobrych relacji z rządem i z PiS. Niech wstydzą się ci, którzy paktują z opozycją i chcą Zjednoczoną Prawicę rozbić – dodał.