Naukowcy w swojej pracy zajmują się efektami niezamierzonych eksperymentów. Badania trzech laureatów pokazały, jakie wnioski na temat przyczyny i skutków można wyciągnąć z naturalnych eksperymentów. Prace naukowców zrewolucjonizowały badania empiryczne.

Laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 10 mln koron szwedzkich. Pierwszy z nich (Davida Card) otrzyma 5 mln koron, kolejnych zaś dwóch – resztę, czyli po 2,5 mln.

Nagroda Nobla z ekonomii przyznawana jest od 1969 roku. Ngroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych jest przyznawana przez Komitet Noblowski, ale nagrody są fundowane przez Bank Szwedzki, czyli nie pochodzą z funduszy, z których pochodzą Nagrody Nobla.