Przypomnijmy, że stopień BRAVO o którym mowa jest drugi w czterostopniowej skali stopniem alarmowym. Wprowadzany jest w momencie zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Najważniejszą informacją jest jednak fakt, iż stopień ten jest wprowadzany prewencyjnie.

Jak wytłumaczono, przedłużenie do końca lutego 2023 roku związane jest z aktualną sytuacją geopolitczną w naszym regionie m.in. możliwymi atakami hybrydowymi przeprowadzanymi przez Federację Rosyjską i Białoruś. 

Z kolei CHARLIE-CRP został wprowadzony po to, aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Tak wysoki stopień wprowadzony został w Polsce po raz pierwszy 21 lutego. 

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności - napisano w komunikacie MSWiA.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń - dodano.