Danuta Narbut i Edyta Tamošiūnaitė – wicemerami rejonu wileńskiego

1
0
1
L24.lt
L24.lt / L24.lt

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła kandydatury Danuty Narbut i Edyty Tamošiūnaitė na stanowiskach  wicemerów.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem kandydatur na wicemerów wzięło udział 26 radnych. „Za” głosowało 21 radnych – wszyscy obecni na posiedzeniu radni z AWPL-ZChR – 17 i 4 socjaldemokratów, nikt nie był przeciwko, a 5 przedstwicieli opozycji wstrzymało się od głosu. 

 

Edyta Tamošiūnaitė i Danut Narbut, obie z ramienia AWPL-ZChR, posiadają spore doświadczenie w pracy samorządowej. 

 

Danuta Narbut pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora administracji stołecznego samorządu w latach 2013-2015, 2017-2019 oraz 2019-2023. Wcześniej – od 2008 roku była specjalistką w Wydziale Oświaty Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu administracji samorządu miasta Wilna, później – kierownikiem Pododdziału Zarządzania i Działalności Pedagogicznej w Wydziale Oświaty tegoż departamentu. Od grudnia 2016 do listopada 2017 roku zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora administracji w samorządzie rejonu wileńskiego. Wcześniej przez ponad rok była doradcą mer rejonu wileńskiego. Narbut posiada wykształcenie pedagogiczne i z zakresu zarządzania. Jej staż pracy pedagogicznej wynosi 19 lat, w tym 15 lat na stanowisku kierowniczym jako dyrektor szkoły-przedszkola w Wojdatach. 

 

Danuta Narbut podziękowała frakcji AWPL-ZChR w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego za zaufanie i zaproszenie, aby swoim doświadczeniem przyczynić się do rozwoju rejonu wileńskiego. Podkreśliła, że pracując ostatnio w stołecznym samorządzie wspólnie z zespołem udało się wiele osiągnąć w takich dziedzinach jak zagospodarowanie ziemi, infrastruktura, usługi socjalne i in. Między innymi usunięto nielegalne garaże, które zajmowały ziemię państwową, zakończono reformę placówek opieki, za 5 lat udało się ponad 500 ha ziemi przekazać dla Służby Rolnej w sprawie restytucji. 

 

„Zgodnie z porozumieniem w rejonie wileńskim zakresem mojej działalności będę kwestie miejscowej gospodarki, transportu publicznego i ziemi. Jestem nastawiona na doskonalenie się i swoich kolegów też będę zachęcała do tego. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy rozwijali wyjątkowy rejon, gdzie splatają się różne kultury, tradycje i historia” – powiedziała Danuta Narbut. 

 

Edyta Tamošiūnaitė od 2007 roku była związana ze stołecznym samorządem. Pełniła fukcję zastępcy dyrektora Departamentu Kultury i Wychowania, potem kierowała Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki. Była też zastępcą dyrektora administracji, a przez ostatnie siedem lat piastowała stanowisko wicemera Wilna (2017-2023). Jako wicemer była odpowiedzialna za takie dziedziny jak oświata, kultura, sprawy młodzieżowe, energetyka i straż miejska. Posiada też spore doświadczenie pedagogiczne. Swoją karierę zaczynała jako nauczyciel języka litewskiego w szkołach w Mejszagole i Rudominie. Od 2002 do 2007 roku była dyrektorką Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. 

 

„Sądzę, że moje kompetencje, zdobyte doświadczenie spełnią oczekiwania mieszkańców rejonu wileńskiego. Rejon wileński jest mi dobrze znany, jestem zaznajomiona z działalnością wielu funkcjonujących tu placówek. Mam nadzieję, że szybko włączę się w pracę zespołu administracji, aby kontynuować rozpoczęte prace, proponować inicjatywy i wspólnie zgłaszać radzie propozycje w rozwiązywaniu kwestii, spełnianiu potrzeb i oczekiwań mieszkańców” – powiedziała na Edyta Tamošiūnaitė. 

 

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego są zatwierdzone trzy stanowiska wicemerów. Przed dwoma tygodniami na stanowisku wicemera został zatwierdzony socjaldemokrata Algis Vaitkevičius.

ZDJĘCIA

Źródło: Redakcja

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną