Tomaszewski w PE. Oto, co powiedział

0
0
2
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski / l24.lt

Europoseł Waldemar Tomaszewski wypowiedział się ostatnio w Parlamencie Europejskim.

Lider AWPL-ZChR poinformował, że ważne jest konieczność zwiększenia wsparcia dla europejskich rolników, np. z nowych państw członkowskich, takich jak Litwa i stanowczo wezwał do wyrównania dopłat bezpośrednich. Ma to istotne znaczenie w roku bieżącym, gdy plony ciężkiego trudu rolników obniża susza, a ceny na zboża gwałtownie zaniża niekontrolowany zalew zboża z zagranicy.

Wielką rolę do odegrania ma tutaj wspólna polityka rolna (WPR). W ciągu 60 lat jej obowiązywania przyczyniła się pozytywnie do wzmocnienia roli europejskiego rolnictwa, jednakże ma jedną podstawową wadę, nierówne traktowanie rolników z różnych państw. Widać to po dopłatach bezpośrednich, które niestety są wyższe dla rolników z zachodu, z tzw. starej Unii. To niesprawiedliwe, a wręcz dyskryminujące rolników z Europy Środkowo-Wschodniej. To należy jak najszybciej zmienić, a dopłaty do hektara powinny być takie same w całej Unii, bo nie może być rolników pierwszej i drugiej kategorii. Za tę samą ciężką pracę na roli rolnicy muszą otrzymywać takie same środki pomocowe. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o sprawiedliwym i uczciwym podejściu do rolnictwa europejskiego. Na takie równe traktowanie czekają również rolnicy na Litwie 

-przyznał Europoseł. 

Co sądzicie na temat jego słów?

Źródło: Redakcja

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną