Parlament Europejski przegłosował zmianę unijnych traktatów

0
0
0
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne / Flickr

Parlament Europejski (PE) przegłosował wniosek o zmianę traktatów i reformę instytucjonalną Unii. Zwiększeniu ulegnie rola Parlamentu Europejskiego przy osłabieniu roli Rady, ograniczone prawo veta, a część kompetencji państw narodowym przekazana zostanie UE.

Projekt zmian, który poparło 291 europosłów, przeciw było 274, od głosu wstrzymało się 44, zakłada zdecydowane zwiększenie roli Parlamentu, wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Parlament, a w niektórych dziedzinach, jak np. ochrona środowiska - ustanowienie wyłącznych kompetencji Unii. Zakłada także zwiększenie kompetencji w zakresie spraw zagranicznych, obronnych, energii, infrastruktury transgranicznej oraz wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Planowane jest też wprowadzenie ogólnounijnego mechanizmu referendalnego.

Celem jest wprowadzenie dwuizbowego systemu, który wzmocniłby rolę obecnego Parlamentu i zmienił mechanizmy głosowania w Radzie, zwiększenie liczby decyzji podejmowanych w drodze głosowania większością kwalifikowaną (QMV) i w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (OLP). Parlament uzyskałby pełnoprawne prawo inicjatywy ustawodawczej i stałby się współprawodawcą długoterminowego budżetu UE.

Przegłosowany wniosek zakłada także odwrócenia obecnych ról Rady i Parlamentu w wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej (która zostałaby przemianowany na „Europejski Organ Wykonawczy”. W wyniku tych zmian to Parlament mianowałby przewodniczącego Komisji, a Rada Europejska by go zatwierdzała. Celem jest także umożliwienie przewodniczącemu Komisji wyboru jej członków w oparciu o preferencje polityczne, przy uwzględnieniu równowagi geograficznej i demograficznej.

Przewiduje się również wprowadzenie mechanizmu ogólnounijnych referendów w sprawach istotnych dla działań i polityk Unii (w tym zatwierdzania propozycji reformy Traktatu) oraz do wzmocnienia istniejących mechanizmów partycypacyjnych. Wyłączną kompetencją Unii byłaby ochrona środowiska i różnorodności biologicznej, a kompetencjami dzielonymi byłyby: zdrowie publiczne, ochrona ludności, przemysłu i edukacji. Kompetencje dzielone mogłyby być rozszerzone na kwestie energii, spraw zagranicznych, bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony, polityki granic zewnętrznych w wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastruktury transgranicznej.

Teraz propozycje PE mają zostać przekazane Radzie, która – według informacji prezydencji hiszpańskiej – ma się zająć wnioskami na posiedzeniu w grudnia br.

 

Źródło: ep.eu

 

Źródło: Halina Molka

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną