Wybory samorządowe za kilka dni. Jak sprawdzić czy znajdujemy się w spisie wyborców i ewentualnie się do niego dopisać?

0
0
0
Wybory
Wybory / Pixabay

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się już w najbliższą niedzielę (7 kwietnia). Wybierać w nich będziemy radnych gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 14 dni po przeprowadzeniu pierwszej, czyli 21 kwietnia 2024 roku.

Aby móc skorzystać z przysługującego nam czynnego prawa wyborczego, a więc móc w nich zagłosować, należy m.in. być ujętym w rejestrze wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy. Dobrze jest więc sprawdzić czy jesteśmy uwzględnieni w spisie wyborców, a więc czy jesteśmy ujęci na liście osób uprawnionych do głosowania. Taką informację można uzyskać m.in. przez stronę www i aplikację mObywatel lub kontaktując się jednostką samorządu terytorialnego, na obszarze której zamieszkujmy. Jeśli z jakichś powodów nie znaleźliśmy się na tej licie to można jeszcze do spisu wyborców się dopisać. Jak to zrobić?

Aby dopisać się do listy wyborców, trzeba złożyć pisemny wniosek o wpis wraz z deklaracją, w której podajemy swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania.

W sytuacji, gdy osoba chcąca wziąć udział w głosowaniu w wyborach samorządowych, nie ma stałego zameldowania na terenie gminy, w której chce głosować, może dopisać się do rejestru wyborców. Dotyczy to osób, które:

 - mieszkają na stałe w danej gminie, a nie są zameldowane tam na pobyt stały,

przebywają tam na stałe, ale nigdzie nie zamieszkują (np. osoby bezdomne),

-mieszkają na stałe w gminie, ale pod innym adresem niż są zameldowane na pobyt stały,

-są obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie obywatelem polskim i mieszkają na stałe w danej gminie.

Dopisać się do listy wyborów można osobiście w urzędzie, za pośrednictwem poczty lub przez rządową stronę mObywatel. Taki wpis jest bezpłatny. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to wpis jednorazowy, ale dotyczy wszystkich późniejszych wyborów czy referendów. Jeśli w następnych wyborach będziemy zamieszkiwali i chcieli głosować w innej gminie będziemy musieli dokonać tam wpisu. Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania, w godzinach pracy tego urzędu.

 

 

Źródło: gazeta prawna

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną