Sędzia Szmydt z uchylonym immunitetem

0
0
15
Sąd
Sąd / Pixabay

Sąd zgodził się na pociągnięcie sędziego Tomasza Szmydta do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

8 maja 2024 r. - jak wynika z komunikatu opublikowanego przez prok. Annę Adamiak, rzeczniczkę prasową Prokuratora Generalnego  - Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej  wystąpił z wnioskiem do Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym o wydanie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uciekł z Polski i poprosił o azyl polityczny na Białorusi – Tomasza Szmydta oraz o wydanie zezwolenia na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

 

Podstawą skierowania wniosku, jak podaje rzeczniczka, były ustalenia dokonane na podstawie  materiału dowodowego zgromadzonego przez  Mazowiecki Wydział Zamiejscowy PZ, wobec Tomasza Szmydta w związku z podejrzeniem prowadzenia przez niego działalności na rzecz obcego wywiadu, a  przeciwko Polsce.

 

Lista zarzutów wobec sędziego Szmydta jest dość długa, bowiem zgromadzone dowody jednoznacznie wskazują, że  brał on udział w informacyjnej wojnie hybrydowej  prowadzonej przez Białoruś i  Rosję  przeciwko Polsce, poprzez uczestnictwo w programach propagandowych białoruskich i rosyjskich mediów rządowych, rozpowszechnianie za pośrednictwem swoich kont na portalach społecznościowych, w tym rosyjskojęzycznych, oświadczeń przedstawiających Polskę jako niesamodzielny podmiot w stosunkach międzynarodowych zmierzający do wywołania konfliktu z Rosją i Białorusią.  Podejmowane przez Szmydta działania miały służyć podważaniu międzynarodowej pozycji Polski i prowadzonej polityki międzynarodowej oraz wywołaniu wewnętrznych napięć. Wypowiedzi Tomasza Szmydta, uwiarygadniane powoływaniem się na status polskiego sędziego, zostały wykorzystane przez władze białoruskie i rosyjskie dla ich celów propagandowych polegających na szerzeniu narracji oskarżającej Polskę o niesamodzielną politykę mającą na celu destabilizację Białorusi i Ukrainy.

 

Pociągnięcie sędziego, osoby posiadającej immunitet, do  odpowiedzialności  karnej wymaga uzyskania zezwolenia przez właściwy sąd dyscyplinarny, w tym przypadku Sąd Dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym.  We wniosku o uzyskanie takiego zezwolenia należy wykazać, że zgromadzone dowody uzasadniają fakt popełnienia konkretnego przestępstwa.

 

Sąd Dyscyplinarny przy NSA  uwzględnił wczoraj wniosek prokuratora i wyraził zgodę na pociągnięcie Tomasza Szmydta do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Uprawomocnienie się tej decyzji poskutkuje utratą immunitetu sędziego w tej sprawie, to zaś  pozwali na przedstawienie mu zarzutu popełnienia czynu z art. 130 § 1 i 5 kk, skierowanie wniosku do sądu o zgodę na tymczasowe aresztowanie, a następnie - z uwagi na jego przebywanie poza granicami Polski - wydanie za nim listu gończego. Umożliwi to też rozpoczęcie  poszukiwań Tomasza Szmydta zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

Źródło: Prokuratura Krajowa

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną