Powrót cenzury? Zespół ds. przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami już działa

0
5
16
Adam Bodnar
Adam Bodnar / https://www.flickr.com/photos/senatrp/49398992133

Ściganie przestępstw motywowanych uprzedzeniami nabiera coraz większego znaczenia z powodu rosnącej mowy nienawiści w życiu społecznym. Z całą pewnością potrzebne jest podniesienie skuteczności działań organów ścigania w takich sprawach. Taki też jest cel zespołu powołanego właśnie przez Prokuratora Generalnego.

,,Prokurator Generalny Adam Bodnar dostrzegając wagę problematyki związanej z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami zarządzeniem z dnia 12 czerwca 2024 r. powołał Zespół, którego celem jest przygotowanie założeń systemowej, kompleksowej i szczegółowej strategii przeciwdziałania takim zachowaniom i ich karania,, - poinformowała prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.

Pracami zespołu, jak donosi rzeczniczka, pokieruje dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, ekspertka w zakresie prawa antydyskryminacyjnego, specjalizująca się m. in. w prawnych aspektach przeciwdziałania antysemityzmowi, ksenofobii oraz dyskryminacji na tle rasowym i religijnym, systemie ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz w ochronie i prawnych granicach wolności wypowiedzi. Zespół ma charakter interdyscyplinarny.

Rozległy zakres zadań

Zespół będzie m.in. analizował sposoby reagowania właściwych organów państwa, w tym jednostek organizacyjnych prokuratury na przestępstwa motywowane uprzedzeniami przez wskazanie podstawowych obszarów braku właściwej reakcji w odniesieniu do obowiązującego sytemu prawnego oraz projektów zmian legislacyjnych,

W kompetencjach zespołu będzie też przeprowadzanie analiz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych związanego ze stosowaniem przepisów, dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.

Zespół ma prowadzić konsultacje z sędziami, prokuratorami i przedstawicielami innych zawodów prawniczych oraz organizacji społecznych, co ma prowadzić do ustalenia najistotniejszych problemów związanych z doborem właściwych narzędzi przeciwdziałania wspomnianym problemom.

Zadaniem nowo powołanego zespołu będzie też inicjowanie badań zmierzających do diagnozowania zjawisk sprzyjających rozpowszechnianiu mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

Zespół ma opracować nowe wytyczne i polecenia, które mają zapewnić właściwą reakcję organów władzy państwowej w związku z przestępstwami tego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem problemu mowy nienawiści obecnej w Internecie. Ma przygotować także zbiór dobrych praktyk i rekomendacji co do metod przeciwdziałania takim zachowaniom.

Ponadto, jak przekazała rzeczniczka, zespół we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury przygotuje materiały szkoleniowe dla sędziów i prokuratorów dotyczące tego zagadnienia.

Postępowania przygotowawcze prowadzone w sprawach o przestępstwa z nienawiści pozostają w stałym zainteresowaniu Prokuratury Krajowej.

Obowiązki prokuratur okręgowych i rejonowych

We wszystkich prokuraturach okręgowych i rejonowych wyznaczono po dwóch prokuratorów do prowadzenia spraw tej kategorii. W jednostkach tych oraz w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej prowadzony jest stały monitoring spraw, co pozwala na gromadzenie i analizę materiałów z jednostek podległych, w tym danych dotyczących form, kierunków i dynamiki tego rodzaju przestępczości oraz sposobu działania sprawców.

 

Źródło: Prokuratura Krajowa

 

Źródło: Prokuratura Krajowa

Sonda
Wczytywanie sondy...
Polecane
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną