Kultura i historia

Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?

16 sierpnia 1920 r. w kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski zdecydował o internowaniu tysięcy oficerów i żołnierzy pochodzenia żydowskiego w obozie w Jabłonnej. Środowiska żydowskie ubolewają, że żołnierze pochodzenia żydowskiego nie mogli obserwować rodzącej się niepodległości Polski. Ale, czy gen. Sosnkowski mógł postąpić inaczej?

Kiedy wojska bolszewickie podchodziły do Warszawy gen. Kazimierz Sosnkowski, obawiając się, iż żołnierze żydowskiego pochodzenia przejdą na stronę wroga wydał taki rozkaz:

„Ministerstwo Spraw Wojskowych — Oddział I Sztabu Licz. 13679 mob. Usunięcie żydów z D.O. Gen. Warszawy i formacji podległych wprost M. S. Wojsk. W związku z mnożącymi się ciągle wypadkami, świadczącymi o szkodliwej działalności elementu żydowskiego, zarządza M. S. Wojsk, co następuje: 1. Dla D. O. Gen. Warszawa. 2. Dla wszystkich Oddziałów szt. M. S. Wojsk, i Dep. M.S.W. z poszczególnymi, w drodze tych Oddz. szt. i Dow. wprost M. S. Wojsk., podlegającymi formacjami, zakładami, instytucjami itd. ad 1. D. O. Gen. Warszawa usunie ze wszystkich mu podległych formacji, stacjonowanych w Warszawie, Modlinie, Jabłonnie i Zegrzu, żydów szeregowych, pozostawiając w tych formacjach tylko 5% tego żywiołu. D. O. Gen. Warszawa wyznaczy punkt zborny, dla tych wyeliminowanych żydów, tworząc z takowych po wydzieleniu rzemieślników, oddziały robotnicze. Oddziały te powinny być formowane na sposób kompanii robotniczych o maksymalnej sile 250 szeregowych na kompanię. Na każdą taką kompanię robotniczą wyznaczy:; D.O. Gen. Warszawa 1 oficera, 5 podoficerów, 10 szeregowych wyznań chrześcijańskich. W razie zapotrzebowania oficerów niezdolnych do służby frontowej zwróci się D. O. Gen. Warszawa z zapotrzebowaniem takowych do Oddz. I Sztabu M. S. Wojsk. Po sformowaniu wymienionych kompanii robotniczych, wyda M. S. Wojsk, dalsze zarządzenia, co do numeracji i gdzie wymienione kompanie zużytkowane zostaną. Przeprowadzenie tego rozkazu należy niezwłocznie wykonać, licząc się z obecną sytuacją. O wycofaniu z formacji żydów zamelduje D. O. Gen. Warszawa do M. S. Wojsk. Oddz. I Sztabu do dnia 12. VIII. 1920 r. ad 2. Wszystkie oddziały szt. M. S. Wojsk., jak również i Departamenty usuną do 5% z podległych im (wprost M. S. Wojsk.) formacji, zakładów, instytucji itd. szeregowych żydów, oddając takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa, które ich wcieli do tworzących się robotniczych komp. Zaznacza się przy tym, że w samych biurach i kancelariach poszczególnych oddz. szt. i Departamentów, należy wszystkich żydów szeregowych usunąć. Zatrzymanie żydów w biurach lub innych instytucjach pod pretekstem, że takowi są niezbędni lub politycznie pewni, tym samym zakazuje się. Wyeliminowanie żydów i oddanie takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa winno być bezwarunkowo z dniem 12. VIII. 1920 r. skończone. Wykonanie tego rozkazu zamelduje D. O. K. Gen. Warszawa Oddziałowi I Dep. M. S. Wojsk., zawiadamiając o wykonaniu Oddz. X. Sztabu M. S. Wojsk. Otrzymują: Woj. Gub. Warszawy, D.O. Gen. Warszawa, Biuro Prezydialne, Kancelaria Wiceministra, Wszystkie Oddz. Sztabu M. S. Wojsk., Wszystkie Dep. M. S. Wojsk., Dep. dla spraw Morskich, Dow. m. Warszawy, N. Dow. W. P. Prich Płk. Szt. Gen. Szef Oddziału I.”

Lata doświadczeń współegzystowania ludności polskiej i żydowskiej nie mogły pozostać w niepamięci, w szczególności zaś sposób, w jaki Żydzi, współpracujący z zaborcami, traktowali Polaków w okresie zaborów. Pamięć o tym, jak w 1772 r. Żydzi przyjaźnie witali zaborców oraz jak walczyli o stworzenie Judeopolonii w okresie wyłaniania się niepodległej Polski po I wojnie światowej była w świadomości dowódców wojskowych wciąż żywa. Znane też były inklinacje ludności żydowskiej do bolszewizmu. Nic zatem dziwnego, że w kluczowym dla losów bitwy momencie dowództwo Wojska Polskiego chciało mieć pod komendą jedynie pewnych ludzi.

O tym, jak trafna okazała się ocena sytuacji dokonana przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego, świadczą późniejsze komunikaty Naczelnego Dowództwa:

„Komunikat z dnia 18 kwietnia 1919 r. Front litewsko-białoruski: Wczorajsze walki o Lidę były uporczywe. Nieprzyjaciel zgromadził wielkie siły, starannie przygotował się do obrony i umocnił ważniejsze obiekty. Piechota nasza musiała kilkakrotnie łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród ciężkich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczyszczał miasto od nieprzyjaciela. Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzelając do naszych żołnierzy”.

Dodać tu należy, że kiedy wymieniony 41 pp. opuścił ze względów taktycznych czasowo Lidę, to Żydzi z okien i z dachów strzelali do polskich żołnierzy, oblewali ich wrzątkiem i rzucali kamieniami. Dokonywali też na polskich żołnierzach masakr.

Już 19 sierpnia 1920 r „w Siedlcach wzięto do niewoli ochotniczy oddział żydowski, rekrutujący się z miejscowych żydów komunistów”. Z kolei komunikat z dnia 21 sierpnia 1920 r. brzmiał:

„Front środkowy… W walkach pod Dubienką, gdzie odrzuciliśmy nieprzyjaciela za Bug, odznaczył się porucznik Danielak z 11 pp., który samorzutnie, nie czekając na nadejście swej kompanii, z 8 żołnierzami zaatakował linię nieprzyjacielską, biorąc 20 jeńców do niewoli. Stwierdzono w tym okręgu, że walczy po stronie bolszewickiej oddział ochotniczy z Włodawy”.

Na podstawie tych komunikatów widać wyraźnie, że Polacy nie tylko, że musieli uporać się z bolszewicką nawałą, ale również z wrogiem wewnętrznym, komunizującymi środowiskami żydowskimi. Z Żydami przyszło Polakom walczyć również w Białymstoku.

Komunikat z 24 sierpnia 1920 r. stwierdza: „Front północny… Przy zdobyciu Łomży wzięto 2.000 jeńców, 9 dział, 22 karabiny maszynowe i bardzo duży materiał wojenny.

Po zajęciu przez 1-szą dywizję Legionów w dniu 22 bm. rano Białegostoku trwały w samym mieście jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55-ą dywizją sowiecką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasilała szeregi bolszewickie”.

Żydzi spiskowali z bolszewikami na długo przed Bitwą Warszawską

Raport Dowódcy 5p. Ułanów do Szefa Sztabu Generalnego nie pozostawia złudzeń:

„Dnia 21 czerwca 1920 na odcinku IV Batalionu 106 pp. na Słuczy 3 żołnierze, żydzi przyłapani zostali na rozmowie z bolszewikami, którzy proponowali zdradzić nas i wspólnie przełamać front. Batalion ten miał w swym składzie 130 żołnierzy żydów. Dwóch żydów z wyroku Sądu Doraźnego, zostało rozstrzelanych, trzeci ułaskawiony”. „Dnia 26 czerwca również silnie zażydzony I Batalion 106 pp. bronił przyczółka mostowego w Hulsku. Trzykrotnie odważni semici uciekali z okopów i trzykrotnie ułani 5 pułku zapędzali ich płazem szabli na miejsce. W trakcie tego żyd, sierżant 106 pp. zabił dwoma kulami wachmistrza 3 szwadronu Pilcha, który zapędzał go na miejsce. Wynikiem tego boju było nowe przełamanie naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dnia 3 sierpnia 1920 r. Budionnyj skoncentrował się naprzeciwko Ostroga, bronionego przez oddziały 106 pp., do którego powróciła tymczasem większość żydów — dezerterów. Dnia czwartego o świcie garnizon Ostroga bez strzału, nie napierany przez bolszewików, panicznie wycofał się z miasta. Bolszewicy mimo trudnej przeprawy, przeszli Horyń i wyruszyli na Zdołbunowo”. „Z faktów przytoczonych wypływa, że przepełniony żydami 106 pp. służył ulubionym punktem ataku dla Budionnego i dwukrotnie odegrał fatalną rolę bezpośredniej przyczyny przełamania naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dane powyższe są w Armii naszej powszechnie znane i szeroko omawiane wśród żołnierzy. Oburzenie ich jest tak wielkie, że dalsze pozostawienie żydów w składzie Armii jest wykluczone. Nasuwa się konieczność niezwłocznego wydzielenia ich z pułków na froncie, inaczej mogą zajść krwawe ekscesy. Wartość bojowa na takim odżydzeniu może tylko zyskać”.

Ministerstwo Spraw Wojskowych nie miało zatem wyjścia. Od tego zależał los bitwy, a za nią całej Rzeczpospolitej i Europy. Żydzi pogodzić się z nią nie mogli. Rozdmuchano ją do rangi ogólnoświatowego skandalu, natomiast sam obóz w Jabłonnie przedstawiano jako rodzaj „obozu koncentracyjnego, w którym miano rzekomo znęcać się nad Żydami.

Nie jest wykluczone, że decyzja gen. Kazimierza Sosnkowskiego walnie przyczyniła się do zwycięstwa Polaków w wojnie z bolszewikami. Nietrudno bowiem byłoby sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w newralgicznym momencie bitwy Żydzi przeszli na bolszewicką stronę.

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

113 komentarzy

113 Komentarzy

 1. Pingback: Obat Kutil Kelamin Untuk Ibu Hamil

 2. Pingback: Obat Kutil Di Kelamin

 3. Pingback: obat kutil untuk burung

 4. Pingback: obat kurap eksim}

 5. Pingback: Obat Kutil Alami Dan Ampuh

 6. Pingback: obat kutil kelamin untuk ibu hamil

 7. Fitbabits

  15 listopada 2017 at 09:54

  Smart Communications

 8. Pingback: obat kutil kelamin di bogor

 9. Pingback: obat kutil kelamin wanita alami

 10. Pingback: Operasi Kondiloma

 11. Pingback: gambar kelamin wanita dan pria

 12. Pingback: cara cepat mengobati ambeien

 13. Pingback: buang kutil di Kalimantan Timur

 14. Polak

  28 maja 2018 at 15:41

  Na podstawie tych komunikatów widać wyraźnie, że Polacy nie tylko, że musieli uporać się z bolszewicką nawałą, ale również z wrogiem wewnętrznym, komunizującymi środowiskami żydowskimi. Z Żydami przyszło Polakom walczyć również w Białymstoku

 15. I just like the helpful info you supply for your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at again here regularly.
  I am reasonably sure I will be informed many new stuff proper here!
  Best of luck for the following!

 16. Cała prawda

  7 sierpnia 2018 at 19:01

 17. Pingback: Haniebne przemilczenie - www.fanslask.com

 18. Pingback: new siriustube79688

 19. Pingback: sirius latest movs581 abdu23na5278 abdu23na9

 20. Leon

  11 października 2018 at 21:48

  żadnych wymówek, to był akt haniebny, nic dziwnego, że obóz został rozebrany, niedługo później. Polscy Żydzi walczyli dzielnie o niepodległość Polski. z wyłączeniem kilku zdrajców, którzy uważali się bardziej za komunistów niż Żydów.

  • Skapiec

   25 marca 2019 at 17:42

   Oj Leosiu. Musisz nauczyc sie historii. Gdyby nie decyzja Sosnkowskiego to w polskich szeregach mielibysmy zdrajcow ktorzy w odpowiedniej chwili mogli strzelic w plecy.

 21. Pingback: List do redakcji: CHANUKA CZY BOŻE NARODZENIE

 22. Stepskege

  12 czerwca 2019 at 22:24

  Venta De Viagra Sin Receta En Espana Buy Viagra 100mg Viagra Im Test п»їcialis Generique En Ligne How To Get Priligy

 23. Stepskege

  22 czerwca 2019 at 14:14

  Priligy Precio En Argentina Pharmacy Support cialis 5 mg Il Viagra Napoletano Amoxil Meds

 24. Stepskege

  4 lipca 2019 at 16:35

  Amoxicillin Genital Tract viagra Canadian Viagra Kamagra Soft Tab What Is The Structure Of Amoxicillin

 25. Stepskege

  9 lipca 2019 at 17:57

  Tarif Cialis France Calculations For Suspension Amoxicillin Tz buy cialis Discount Pharmasupport Online Levitra Viagra Cialis Naturale Alle Erbe

 26. Pingback: Ukrywająca się diaspora 4-5 mln? – M-forum A.V Live.

 27. Pelelek

  17 stycznia 2020 at 00:55

  Przed wyborami przydałoby się aresztować polityków pochodzenia żydowskiego i zamknąć w obozach prazy.

 28. Carlosdiz

  7 kwietnia 2020 at 00:47

  my free cam site webcam sites like omegle best free adult cam sites.

 29. Carlosdiz

  7 kwietnia 2020 at 06:26

  camgirl girl cam naked girls web cam.

 30. Robertnem

  7 kwietnia 2020 at 14:14

  cam sex online live lesbian sex cam real sex caught on spy cam.

 31. Robertnem

  7 kwietnia 2020 at 20:03

  camgirl sites live cam girls girl webcams.

 32. Gregoryduh

  16 maja 2020 at 00:34

  horny sex cams chaturbate live sex cams free young teen sex cams.

 33. Gregoryduh

  16 maja 2020 at 04:37

  live gay male sex cams chatubate sex cams sex tube cams.

 34. Gregoryduh

  16 maja 2020 at 06:03

  real hidden sex cams sexcams00 live bikini sex cams.

 35. Gregoryduh

  16 maja 2020 at 07:31

  sister sex cams sexcams00.space adult sex web cams.

 36. Davidscemi

  16 maja 2020 at 11:58

  sex cams xvideos sexcams00.website sex cams apps.

 37. Davidscemi

  16 maja 2020 at 14:39

  free live hd sex cams sexcams00 sex cams live nude.

 38. Davidscemi

  16 maja 2020 at 17:23

  online teen sex cams sex video live cams gonewild sex cams.

 39. Davidscemi

  16 maja 2020 at 19:55

  young teen sex cams [url=https://sexcams00.club]live free sex cams [/url] sex tube cams.

 40. Davidscemi

  17 maja 2020 at 00:46

  german live sex cams free homemade sex cams flodia sex cams.

 41. Davidscemi

  17 maja 2020 at 03:07

  best sex cams quora sexcams00.site just sex chat, no cams with mature women.

 42. DarrinSpeks

  17 maja 2020 at 13:00

  boys sex cams sexcams00.club free asian sex cams.

 43. DarrinSpeks

  17 maja 2020 at 15:21

  live sex cams milf sex cams live jasmin sex cams.

 44. DarrinSpeks

  17 maja 2020 at 17:47

  chaturbate sex cams best live sex cams free live sex shows on cams.

 45. DarrinSpeks

  18 maja 2020 at 02:39

  live sex cams bbw live milf sex cams random sex chat cams.

 46. DarrinSpeks

  18 maja 2020 at 05:25

  no membership sex cams live amateur sex cams top pretty asian sex cams.

 47. DarrinSpeks

  18 maja 2020 at 08:17

  public sex cams sexcams00.website julia and eric reallife cams sex.

 48. DarrinSpeks

  18 maja 2020 at 09:42

  mexican sex cams sexcams00 tight skirt forced mature sex cams.

 49. DarrinSpeks

  18 maja 2020 at 11:15

  naked live sex cams sexcams00 live sex teen cams.

 50. DavidUnila

  18 maja 2020 at 14:56

  boys sex cams free mature sex cams xhamsters live sex cams.

 51. DavidUnila

  18 maja 2020 at 16:26

  top live sex cams streamate live sex cams lesbian sex slave over cams.

 52. DavidUnila

  18 maja 2020 at 19:31

  completely free sex cams sexcams00.live free young girl live sex cams.

 53. DavidUnila

  18 maja 2020 at 21:01

  home made sex cams nude sex cams extreme fattie sex cams.

 54. DavidUnila

  18 maja 2020 at 22:22

  sex cams no credit card mature sex cams indonesia girls sex bf in hidden cams.

 55. DavidUnila

  19 maja 2020 at 01:05

  free live web sex cams live sex cams for free asian girls sex bf in hidden cams.

 56. DavidUnila

  19 maja 2020 at 05:21

  sex cams xvideos sexcams00.space gay korea sex cams.

 57. NevilleUrbak

  19 maja 2020 at 13:27

  pornhub live sex cams gay live sex cams real amatuer forced sex cams.

 58. NevilleUrbak

  19 maja 2020 at 15:06

  canadian sex cams paid sex cams rellife spy appartments sex cams.

 59. NevilleUrbak

  19 maja 2020 at 18:37

  live sex cams’ totaly free sex cams young girl sex cams.

 60. NevilleUrbak

  19 maja 2020 at 20:17

  sex cams amateur sexcams00 phone chat sex cams.

 61. NevilleUrbak

  19 maja 2020 at 23:23

  top live sex cams sexcams00.xyz free live chat sex cams.

 62. NevilleUrbak

  20 maja 2020 at 00:54

  toronto sex cams sexcams00.space live teen sex cams.

 63. NevilleUrbak

  20 maja 2020 at 02:25

  free live sex cams and free sex chat teen free sex cams free face t face sex cams.

 64. NevilleUrbak

  20 maja 2020 at 05:32

  live sex cams men sexcams00 free realtime spy h1 appartments sex cams.

 65. NevilleUrbak

  20 maja 2020 at 08:32

  fetish sex cams sexcams00.work adult live sex cams of woman in ky.

 66. WilliamJes

  20 maja 2020 at 22:15

  aussie sex cams free sex cams no registration old man gay sex cams.

 67. WilliamJes

  20 maja 2020 at 23:54

  fat sex cams sexcams00 realtime spy apparttments sex cams h1.

 68. WilliamJes

  21 maja 2020 at 01:38

  free asian sex cams sexcams00.site chengdu live sex cams.

 69. WilliamJes

  21 maja 2020 at 03:12

  watch 100% free sex cams, streamate sex cams realtime spy h1 tv appartments sex cams.

 70. WilliamJes

  21 maja 2020 at 08:21

  live sex cams porn sexcams00.club trailer park go on live web cams to have and show having sex party.

 71. WilliamJes

  21 maja 2020 at 10:10

  live streaming sex cams sexcams00.xyz bongacams live sex cams.

 72. WilliamJes

  21 maja 2020 at 11:55

  free interactive sex cams thai sex cams amateur virgin honeymoon sex cams.

 73. WilliamJes

  21 maja 2020 at 13:25

  top live sex cams sexcams00 reallifecam sex cams.

 74. WilliamJes

  21 maja 2020 at 15:00

  no registration sex cams interracial sex cams amateur secret office sex cams.

 75. WilliamJes

  21 maja 2020 at 16:39

  free russian sex cams pregnant sex cams xname xname recorded sex cams.

 76. WilliamJes

  21 maja 2020 at 18:16

  sex cams couples sexcams00.online src teen sex cams.

 77. Georgedem

  21 maja 2020 at 21:40

  chat sex cams female sex cams hacked home security cams couple sex.

 78. Georgedem

  21 maja 2020 at 23:38

  online free sex cams sexcams00.xyz sites with sex web cams.

 79. Georgedem

  22 maja 2020 at 01:28

  best sex cams quora sexcams00.website my free cams .com college sex advive.

 80. Georgedem

  22 maja 2020 at 05:09

  free college sex cams office sex cams forcible sex video cams mature women.

 81. Georgedem

  22 maja 2020 at 06:58

  hot free sex cams live ebony sex cams sex caught on hidden cams.

 82. Georgedem

  22 maja 2020 at 08:51

  live anal sex cams bbw sex cams my free sex cams.

 83. Georgedem

  22 maja 2020 at 10:40

  total free sex cams sexcams00.club watch sex cams pornhub free.

 84. Georgedem

  22 maja 2020 at 12:21

  night sex cams sex cams online free sex chats cams.

 85. Georgedem

  22 maja 2020 at 14:05

  sex cams online free live sex cams ebony uncensored 2 way adult sex cams.

 86. MaxwellZep

  22 maja 2020 at 21:53

  gay live sex cams sexcams00 web cams wont display on asian cam sex.

 87. MaxwellZep

  22 maja 2020 at 23:37

  black sex cams free sex cams no credit card over seas phillipine sex cams.

 88. MaxwellZep

  23 maja 2020 at 01:22

  girls live sex cams fee live sex cams real amatuer home sex cams.

 89. MaxwellZep

  23 maja 2020 at 03:09

  sex cams reviews teen girl sex cams sex cams modesto.

 90. MaxwellZep

  23 maja 2020 at 04:53

  gaypage sex cams sexcams00 brother sister live sex cams.

 91. MaxwellZep

  23 maja 2020 at 06:38

  sex cams videos sexcams00 free lesbian sex cams.

 92. MaxwellZep

  23 maja 2020 at 08:31

  sex cams tube sexcams00.club old man gay sex cams.

 93. MaxwellZep

  23 maja 2020 at 10:18

  online live sex cams sexcams00.website live sex shows on cams.

 94. Royal CBD

  24 maja 2020 at 10:47

  Nice blog! Is your theme custom made or did you download it
  from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your theme.
  Appreciate it

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my
  new website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you
  can’t.

  Keep up the good work!

 95. DavidWhamp

  25 maja 2020 at 14:01

  sex cams paypal indian live sex cams amature daddy daughter sex cams site:xvideos.com.

 96. BobbyJeoro

  30 maja 2020 at 10:38

  sex cams tube tumblr hidden sex cams mum cams sex.

 97. JamesSip

  2 czerwca 2020 at 21:36

  indian live sex cams girls live sex cams reallife cams susan and jeff having sex.

 98. JeromeGloli

  8 czerwca 2020 at 14:16

  fucking mature wife i met on aff mature big women anal japanese big cock mature masturbating porn.

 99. JeromeGloli

  8 czerwca 2020 at 15:42

  big erect nipple milf pov milfwebcams00.club amateur milf bukkake pics jade.

 100. JeromeGloli

  8 czerwca 2020 at 17:09

  brutal black sex slave black casting sex videos becca diamond black guy porn.

 101. Stevensog

  10 czerwca 2020 at 03:20

  tasteful amateur nudity masturbation female video tumblr amateur cum sluts porn real amateur talks about dp orgasms.

 102. Stevensog

  10 czerwca 2020 at 05:06

  college hidden cam porn collegewebcams00.store uf student college porn.

 103. Stevensog

  10 czerwca 2020 at 06:53

  mom and young daughter lesbians hidden camera lesbian amateur yoga girls models nude lesbian.

 104. Stevensog

  10 czerwca 2020 at 08:38

  missionary sex with pretty black chick nude ebony teen tumblr ebony lesbian loves drinking piss.

 105. Stevensog

  10 czerwca 2020 at 10:19

  skinny redhead teen hidden cam drunk sex non nude teen tgp teen babe gets big cock in standing fuck.

 106. Stevensog

  10 czerwca 2020 at 11:43

  granni age lesbian free video lesbianwebcams01.fun ssbbw granny whores lesbians pics.

 107. Bryan

  10 lipca 2020 at 11:48

  Good content, hope you well and keep it up.
  property management kl

 108. Ahmad Fakruden

  10 lipca 2020 at 11:51

  That’s interesting, thanks for sharing.
  ndt company

 109. Pingback: Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 110. lokataste

  18 sierpnia 2020 at 18:31

  That’s interesting, thanks for sharing.

 111. buy instagram followers

  30 kwietnia 2021 at 12:27

  I used to be suggested this web site by way of my
  cousin. I’m now not certain whether this publish
  is written via him as nobody else know such detailed about my trouble.
  You’re wonderful! Thanks!

  P.S. If you have a minute, would love your feedback
  on my new website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

  My web blog: buy instagram followers

 112. Pingback: sale 20mg

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra