Z kraju

O szkodliwości in vitro panuje zmowa milczenia

chazan_konfOrganizator konferencji „Zapłodnienie in vitro (IVF) – dokąd zmierzamy?” ujawnił, że media patriotyczne jednoznacznie zadeklarowały, że nie będą nagłaśniać konferencji o szkodliwości in vitro. Wykład na niej wygłosił prof. Bogdan Chazan.

In vitro to wyjątkowo szkodliwa dla dzieci poczętych tą metodą i matek procedura sztucznego zapłodnienia. O zagrożeniach z nią związanych na konferencji „Zapłodnienie in vitro (IVF) – dokąd zmierzamy?”, zorganizowanej przez Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza, w Domu Pielgrzyma Amicus przy kościele Św. Stanisława Kostki, mówili w Warszawie: ks. abp Henryk Hoser SAC, ks. prof. dr hab. Dariusz Oko, prof. dr hab. med. Andrzej Kochański, prof. dr hab. med. Alina Midro, prof. dr hab. Bogdan Chazan, dr hab. Aleksander Stępkowski (profesor UW), prof. dr hab. Krystyna Czuba.

Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser (SAC), rozpoczynając konferencję przypomniał, że w trakcie procedury in vitro zabijane są embriony (gdy uznane są wadliwe lub nadliczbowe), w trakcie eugenicznej diagnostyki prenatalnej (pobierania fragmentu zarodka do badań) zarodki są uszkadzane, poczęte dzieci z in vitro zabijane są także po umieszczeniu zarodka w macicy.

Hierarcha wskazywał, że in vitro łamie podstawowe prawa człowieka, pozbawia pewną kategorię ludzi cech ludzkich, i taka postawa może eskalować w wypadku innych kategorii ludzi. Duszpasterz archidiecezji warszawsko-praskiej uznał, że należy zakazać nie tylko in vitro oraz aborcji, ale także eksperymentów modyfikujących DNA ludzi, oraz uprawy GMO.

Z kolei ksiądz profesor dr hab. Dariusz Oko stwierdził, że fundamenty filozoficzne i antropologiczne determinują pogląd na świat. Poglądy kształtowane są przez doświadczenia, zewnętrzne wpływy, moralność. I dlatego, bez zmiany fundamentów poglądu na świat nie jest możliwe porozumienie. Nie da się racjonalnie uzasadnić poglądu na świat, jest on kwestią wiary, będącej zjawiskiem religijnym (a nie naukowym). Każdy w coś wierzy, jedni (katolicy) w coś sensownego, inni (ateiści) w coś pozbawionego sensu.

Według ks profesora Dariusza Oko światopogląd jest efektem wyborów człowieka. Jak człowiek dokonuje niemoralnych wyborów, niemoralność wchodzi mu w nawyk i tworzy sobie filozoficzne uzasadnienie swojej niemoralności. Filozofia jest często racjonalizacją upadku moralnego tego, kto ją tworzy. Wyborów człowieka, między tym co należy robić, co jest dobre, a tym co ma ochotę zrobić, a jest złe.

Zdaniem ks profesora Dariusza Oko ateiści są mniej moralni i prospołeczni, bo ich życie osobiste jest nieuporządkowane, co zracjonalizowali w postaci patologicznej filozofii. Uznają, że są tylko inteligentnym zwierzęciem powstałym na drodze przypadkowej ewolucji, mądrzejszym od innych zwierząt wierzących w Boga. Takie założenie filozoficzne owocuje pogardą i mową nienawiści wobec wierzących (przykładem tego są Hartman, Środa, i Palikot, który za swoje wypowiedzi powinien trafić do więzienia).

Owocem takiej ateistycznej pogardy wobec innych ludzi jest 100 milionów ofiar ateistycznych reżimów (ZSRR, ChRL, Korei Północnej, Kambodży). Zbrodniarze ateistyczni zabijali, bo uznawali się za inteligentniejsze zwierzęta, a swoje ofiary za głupsze (również zwierzęta). Pogarda ateistów dla życia innych ludzi objawia się w tym, że popierają zabijanie własnych dzieci podczas aborcji i zabijanie własnych rodziców podczas eutanazji, więc nie mają żadnych oporów przeciw mordowaniu obcych.

W opinii księdza profesora Dariusza Oko ateistyczną patologię pogłębia gender. Gender to kolejna ateistyczna utopia, wewnętrznie sprzeczna. Gender wyróżnia się tym, że wszystko podporządkowuje potrzebie zaspakajania patologicznych pragnień seksualnych. Gender, wbrew nauce, neguje istnienie płci biologicznej, głosi, że płeć jest wyborem kultury, czymś płynnym i nieokreślonym, by usprawiedliwić zaspakajanie wszystkich seksualnych patologii.

Co najbardziej szokujące ofiarami ideologii gender są dzieci, których psychikę w szkołach niszczy się poprzez narzucanie im pornografii, propagowanie zboczeń seksualnych, zmuszanie do aktywności seksualnej. Wszystko to – wbrew woli rodziców, którzy są przez rządzącą lewice prześladowani, gdy chcą chronić swoje dzieci. Ateiści i genderyści odmawiają ludziom praw obywatelskich i wolności, by skutecznie móc demoralizować dzieci. Taka pogarda dla ludzi ze strony genderystów i ateistów wskazuje, że nie możemy oczekiwać od nich tego, że będą traktować innych ludzi jak ludzi, a nie jak zwierzęta przeznaczone na rzeź.

Dlatego ks profesor Dariusz Oko apeluje, by w tej ateistycznej i genderowskiej perspektywie pogardy dla ludzi oceniać brak możliwości przekonania zwolenników in vitro o szkodliwości takich procedur sztucznego rozpłodu. Nie można oczekiwać, że ateiści i genderyści, otumanieni kłamstwami, przyjmą prawdę. Dyskusja z nimi ma służyć prezentacji opinii publicznej prawdy o gender.

Kolejny prelegent prof. dr hab. med. Andrzej Kochański przypomniał, że dopiero od niedawna bada się skutki genetyczne in vitro w populacji. W trakcie takich badań okazało się, że dawcy nasienia, którym zapewniono anonimowość, przekazywali swoje choroby genetyczne dzieciom płodzonym w czasie in vitro. Dzieci te, ani ich lekarze, nie wiedzą o tym, kim jest ojciec dziecka i jakie choroby po nim dziecko dziedziczy – co z rodzicami dzieci spłodzonych naturalnie ustala się w czasie wywiadu lekarskiego. By ograniczyć ten problem postuluje się ograniczenie zapłodnień z nasienia od jednego konkretnego dawcy, oraz zniesienie anonimowości dawcy.

Według profesora Andrzeja Kochańskiego w wyniku zapłodnień in vitro rodzi się większy odsetek dzieci w dorosłym życiu niepłodnych niż w wyniku zapłodnień naturalnych. Dla tego dzieci z in vitro w dorosłym życiu będą korzystać częściej z in vitro niż reszta populacji. Niepłodność z pokolenia na pokolenie będzie eskalować. O wiele częściej dzieci z in vito są obciążone genetycznie. Skala zjawiska jest dużo większa niż wynika to z urodzeń, bo duża część zarodków z in vitro przed umieszczeniem w macicy jest niszczona, a duża część dzieci nienarodzonych z in vitro z powodu podejrzenia chorób genetycznych jest zabijana.

Przyczyną zaburzeń genetycznych u dzieci z in vitro są warunki zewnętrzne w jakich dochodzi do zapłodnienia, zdecydowanie odmienne od warunków, w jakich dochodzi do naturalnego zapłodnienia w ciele matki. Zaburzenia genetyczne u dzieci powodowane są także procedurami badań prenatalnych.

Prof. dr hab. med. Alina Midro w swoim wykładzie stwierdziła, że wady genetyczne u dzieci ze sztucznego zapłodnienia wynikają z techniki in vitro, diagnostyki preimplantacyjnej (badania na podstawie jednej pobranej komórki, która może być wadliwa, podczas gdy reszta komórek jest zdrowa), i diagnostyki prenatalnej. Często diagnostyka daje fałszywe wyniki, co jest powodem niszczenia zarodków i aborcji dzieci, które były zdrowe. Nie sposób w trakcie badań wykryć każdego z kilkunastu tysięcy zaburzeń genetycznych. Pochodzące z wywoływanej dużymi dawkami hormonów hiperowulacji komórki jajowe zawierają wadliwe DNA, co prowadzi do zaburzeń genetycznych embrionów z in vitro.

Według profesor Aliny Midro w wyniku procedur in vitro, a nie potencjału genetycznego rodziców, u dzieci spłodzonych tą metodą występuje szereg zaburzeń genetycznych, które mogą skutkować takimi (czasami z pozoru niewinnymi) objawami jak: obrzęki gruczołów limfatycznych, niepłodność, niska waga ciała, specyficzne trójkątne rysy twarzy, mniejsze palce, plamy na skórze, odstające uszy, duży język, otyłość, większy rozmiar dzieci, drgawki, napady śmiechu, twarze jak u cherubinów, dysleksja, dysortografia, niemożność mówienia gramatycznie, schizofrenia, autyzm. Niestety kliniki in vitro ukrywają przed rodzicami, że wynikiem technik in vitro, mogą być zaburzenia genetyczne u dzieci.

Profesor Alina Midro w trakcie swojego wystąpienia poleciła książkę „Człowiek przejrzysty czyli jego problemy z własną genetyką” Stanisława Cebrata i Małgorzaty Cebrat, oraz film Grzegorza Brauna „Eugenika”. Pani profesor zwróciła też uwagę, że konsekwencją zapłodnienia in vitro są redukcje ciąży wielopłodowych, czyli zabijania zdrowych dzieci nienarodzonych, by matka i inne dziecko nienarodzone nie były zagrożone ryzykiem wynikającym z ciąży mnogiej, oraz to, że procedura mrożenia embrionów zabija 70% z nich.

Pani profesor przypomniała również, że za rządów PO tylko w jednym roku działania rządowego programu in vitro wydano według informacji Gościa Niedzielnego „72,4 mln zł, pochodzących oczywiście z kieszeni podatników”. Z rządowego programu skorzystało 8685 par, z których materiału stworzono 43 000 embrionów (większość zabito), udało się doprowadzić do 2559 ciąż, a urodziło się z nich tylko 214 dzieci, co doskonale pokazuje nieskuteczność wspomnianej procedury.

Prof. dr hab. Bogdan Chazan w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na brak prostej zastępowalności pokoleń wynikającą z bardzo małej dzietności Polek, przyczyny niepłodności (wynikającą z wczesnej inicjacji seksualnej, wielu partnerów, antykoncepcji, odkładania decyzji prokreacyjnych), nieskuteczność metody in vitro (na 100 umieszczonych zarodków, powstaje 29 ciąż i rodzi się 19 dzieci) oraz zagrożeń dla zdrowia kobiet wynikających z procedury in vitro.

Do najistotniejszych zagrożeń wynikających z in vitro dla zdrowia kobiet profesor Bogdan Chazan zaliczył: stymulację hormonalną (powodujący zespół hiperstymulacji jajników, w niektórych wypadkach prowadzący do zgonów, oraz powstanie nowotworów jajników), pobieranie komórek jajowych, procedurę umieszczania w organizmie kobiety zarodka z in vitro, powikłania ciąży częstsze w ciążach z in vitro (takie jak obumarcie płodu, stan przedrzucawkowy), poronienia, ciąże mnogie, wymagające cesarskiego cięcia (związanego z zagrożeniem zakażeniami), ciąże pozamaciczne. W dalszej perspektywie czasowej kobiety poddane procedurze in vitro mogą mieć wcześniejszą menopauzę, częściej zapadają na nowotwory piersi i jajników, mają problemy nerwowe i psychiczne. Dlatego alternatywą dla drogich i nieskutecznych procedur in vitro powinno być leczenie kobiet np. poprzez procedury skuteczne, tanie i niemające skutków negatywnych dla zdrowia, takie jak naprotechnologia.

Sprzeczności praw obywatelskich z przepisami o in vitro poświęcony był wykład dr. hab. Aleksandra Stępkowskiego (profesora prawa Uniwersytetu Warszawskiego). Ustawa o in vitro wprowadza dwie kategorie ludzi, mających inne prawa – pierwszą, poczętych w wyniku in vitro i drugą, poczętych metodami naturalnymi. Ustawa o in vitro opisuje człowieka sprzecznie z konstytucyjną zasadą godności człowieka. Zarodki powstałe z in vitro nie są objęte taka samą ochroną prawną, jak zarodki poczęte naturalnie – można je wykorzystywać do eksperymentów. Dzieci z in vitro nie mają prawa do poznania swoich rodziców, praw do alimentów od biologicznego ojca. By zaadoptować dziecko poczęte w naturalny sposób trzeba przejść szereg testów psychologicznych. Adopcja zarodka nie wymaga jakichkolwiek testów. Ustawa o in vitro pozwala na selekcję eugeniczną, zarodki poczęte naturalnie nie mogą być poddawane takiej procedurze. Jest to więc klasyczna segregacja ludzi, taka jaka miała miejsce w rasizmie czy w praktyce niewolnictwa.

Profesor dr hab. Krystyna Czuba swój wykład poświęciła propagandzie środowisk lewicowych pro in vitro w mediach. W dyskusji po wykładach zwróciłem uwagę zabranych możliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii w przełamywaniu zmowy milczenia wokół szkodliwości in vitro. Internet sprawił, że dziś duża część informacji jest kreowana przez dziennikarzy społecznych, blogerów, wideo blogerów, użytkowników portali społecznościowych i komentatorów tekstów. By skutecznie oddziaływać na społeczeństwo, trzeba tym społecznym publicystom dostarczyć wiarygodne informacje. Dlatego np. archidiecezja warszawsko-praska powinna stworzyć stronę internetową, na której by umieściła teksty ekspertów (takich jacy występowali na podczas konferencji). By na podstawie takich tekstów media obywatelskie mogły zwalczać kłamstwa rozpowszechniane przez zwolenników in vitro.

W swojej wypowiedzi zwróciłem też uwagę na to, że katolicy są niezorganizowani i wzajemnie się nie wspierają. Liczne organizacje działające w każdej parafii, liczni polityce chętnie pasożytujący w czasie wyborów na elektoracie katolickim, liczne media katolickie i patriotyczne, nie angażują się działania na rzecz zwalczania na forum publicznym patologii. Na demonstracje w obronie katolickiej bioetyki przychodzą zazwyczaj młodzi narodowcy i kilka emerytek, a działacze organizacji katolickich taką tematykę ignorują.

Dochodzi do tego, że jedne organizacje antyaborcyjne nie wspierają demonstracji antyaborcyjnych innych organizacji antyaborcyjnych. A same demonstracje antyaborcyjne są skrzętnie przemilczane przez media katolickie (podobnie jak i inna pozytywna działalność, np. edytorska). Moje obserwacje niestety potwierdził organizator konferencji, który ujawnił, że media patriotyczne jednoznacznie zadeklarowały, że nie będą nagłaśniać konferencji o szkodliwości in vitro.

Fot. Jan Bodakowski

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

161 komentarzy

161 Komentarzy

 1. crov

  3 kwietnia 2016 at 14:59

  Ten artykuł ma mówić o invitro czy szykanować ateistów? Ateiści są mniej moralni? Większość ateistów których znam żyje bardziej „po chrześcijańsku” niż niejeden ksiądz, a ten tu sobie wymyślił teorie o ateistycznych reżimach. Tragedia.

 2. Ewa G

  3 kwietnia 2016 at 22:15

  Jeden akapit o zagrożeniach in vitro dla zdrowia dzieci (bardzo niepełny) i jeden dla zdrowia kobiety. To „trochę” mało jak na taki długi tekst na temat szkodliwości in vitro. Tu są potrzebne rzeczowe argumenty, nie agitka w stylu wyborczej.

 3. Kalina

  7 kwietnia 2016 at 22:51

  ile dzieci zabił Pan Chazan??? I dlaczego Pan Chazan się rozwiódł???? Wie ktoś…

 4. Darinnania

  11 sierpnia 2017 at 02:09

  http://revia.phartesdomusa.org revia online pharmacy

 5. Jeffreygorse

  12 sierpnia 2017 at 22:49

  http://buycialisonline.phartesdomusa.org/ buying cialis online review

 6. SteveAnorn

  13 sierpnia 2017 at 18:38

  http://lasix.phartesdomusa.org/ took lasix not peeing

 7. free online casino poker games

  31 sierpnia 2017 at 10:17

  After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 8. see my website

  31 sierpnia 2017 at 19:08

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 9. BrettDal

  1 września 2017 at 19:44

 10. Kennethzew

  2 września 2017 at 09:31

 11. college life

  2 września 2017 at 14:10

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 12. check my website

  2 września 2017 at 21:19

  There are some interesting points in time in this article but I don?t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as well

 13. see my website

  2 września 2017 at 21:38

  I?d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 14. see more about my site

  3 września 2017 at 20:22

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx
  see more about my site http://www.forum.konferencje.com/viewtopic.php?p=61416

 15. check out my website

  4 września 2017 at 12:02

  Hello! I just want to give a huge thumbs up for the nice information you’ve got here on this post. I might be coming back to your blog for extra soon.
  check out my website http://www.forumslubne.bialystok.pl/topic/77-makija%C5%BC-%C5%9Blubny/page-3

 16. pepek

  4 września 2017 at 19:28

  Good post. I learn something more difficult on different blogs everyday. It can at all times be stimulating to learn content material from other writers and practice a bit of something from their store. I’d favor to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your internet blog. Thanks for sharing.

 17. cheap vacations all inclusive with airfare

  4 września 2017 at 20:16

  Can I just say what a aid to seek out somebody who really is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know how you can deliver an issue to mild and make it important. More people must read this and understand this aspect of the story. I cant consider youre no more well-liked because you positively have the gift.

 18. Spot on with this write-up, I truly suppose this website needs much more consideration. I’ll most likely be once more to learn much more, thanks for that info.
  st. lucia all inclusive packages from toronto http://rafaelgwiu336048.jiliblog.com/4844174/the-best-side-of-caribbean-weddings

 19. check more at my website

  5 września 2017 at 10:34

  It’s hard to search out knowledgeable individuals on this subject, however you sound like you realize what you’re speaking about! Thanks

 20. 外汇投资开户

  6 września 2017 at 10:13

  An fascinating discussion is value comment. I feel that it is best to write extra on this topic, it may not be a taboo subject however generally individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 21. check out my website

  6 września 2017 at 18:49

  This is the precise blog for anybody who wants to search out out about this topic. You understand a lot its almost laborious to argue with you (not that I truly would want…HaHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply nice!

 22. check out my website

  6 września 2017 at 21:13

  A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing slightly analysis on this. And he in truth purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you turn into experience, would you mind updating your weblog with extra details? It’s highly useful for me. Big thumb up for this blog put up!

 23. check out my website

  6 września 2017 at 21:37

  You must participate in a contest for the most effective blogs on the web. I will advocate this web site!

 24. see my website

  6 września 2017 at 22:00

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 25. JohnOrawn

  7 września 2017 at 01:38

  [url=https://loansforbadcredit.us.com/]direct lenders for bad credit[/url] [url=https://onlineloans.us.com/]homepage here[/url]

 26. see my website

  7 września 2017 at 07:42

  you may have a fantastic weblog right here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 27. check out my website

  7 września 2017 at 08:29

  This website is really a stroll-via for all of the data you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and you’ll positively discover it.

 28. JohnOrawn

  7 września 2017 at 10:00

  [url=https://loansforbadcredit.us.com/]payday loans for bad credit[/url] [url=https://essayonline.us.com/]buy essay online[/url]

 29. see my website

  7 września 2017 at 10:37

  Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any method you can remove me from that service? Thanks!

 30. see my website

  7 września 2017 at 11:17

  I was very pleased to find this internet-site.I wished to thanks for your time for this excellent read!! I undoubtedly having fun with each little little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 31. JohnOrawn

  7 września 2017 at 11:23

  [url=https://onlineloans.us.com/]additional reading[/url] [url=https://writemyessay.us.com/]write my essay[/url]

 32. After research a couple of of the blog posts in your web site now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and shall be checking again soon. Pls check out my website as well and let me know what you think.

 33. îöåíèòü äîì îíëàéí

  7 września 2017 at 13:39

  This really answered my downside, thank you!

 34. I’d need to test with you here. Which isn’t something I normally do! I take pleasure in studying a post that may make folks think. Also, thanks for permitting me to comment!

 35. You must take part in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will suggest this web site!

 36. It’s arduous to find educated individuals on this matter, but you sound like you recognize what you’re speaking about! Thanks

 37. instagram takipçi sayısı arttırma

  7 września 2017 at 16:38

  There are definitely loads of particulars like that to take into consideration. That may be a great point to bring up. I provide the ideas above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you deliver up the place crucial thing might be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, but I am certain that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys feel the influence of just a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 38. договор недвижимости

  8 września 2017 at 15:46

  It is best to participate in a contest for the most effective blogs on the web. I’ll suggest this site!

 39. WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 40. Michaelutece

  10 września 2017 at 08:47

  wh0cd6687231 [url=http://zithromax.news/]zithromax[/url] [url=http://buytamoxifen.shop/]tamoxifen[/url] [url=http://cipro.directory/]cipro[/url]

 41. best drones

  14 września 2017 at 09:22

  you may have an excellent weblog right here! would you like to make some invite posts on my blog?

 42. how to buy bitcoin online

  14 września 2017 at 10:32

  There are some interesting time limits in this article however I don’t know if I see all of them center to heart. There’s some validity however I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as effectively

 43. free sex webcams

  14 września 2017 at 12:23

  This web site is really a walk-by way of for the entire data you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll positively uncover it.

 44. gay male cam chat

  14 września 2017 at 14:33

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So nice to search out someone with some authentic thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is something that’s wanted on the internet, somebody with somewhat originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

 45. you might have an incredible weblog here! would you prefer to make some invite posts on my blog?

 46. showbox install android

  16 września 2017 at 11:23

  The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I do know it was my choice to read, but I truly thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you can repair in the event you werent too busy in search of attention.

 47. adonis golden ratio

  17 września 2017 at 15:24

  When I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any approach you can take away me from that service? Thanks!

 48. Miguneingzep

  17 września 2017 at 17:22

  Get Wellbutrin Xl No Prescription [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Propecia Efectos Secundarios
  Dutasteride Can I Purchase Achat Cialis Ebay Remoxy Amoxicillin Bangladesh
  Canada Pharmacy Sells Levitra online pharmacy Buy Cheap Zocor Without Prescription

 49. songs download

  18 września 2017 at 10:00

  I’m impressed, I have to say. Actually rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me inform you, you’ve gotten hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is something that not enough individuals are talking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled throughout this in my search for one thing relating to this.

 50. Maen Bola!

  19 września 2017 at 17:03

  very good publish, i actually love this website, keep on it

 51. Herbert Forbes

  19 września 2017 at 22:02

  Can I just say what a reduction to search out someone who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You definitely know methods to deliver an issue to light and make it important. Extra people must learn this and understand this facet of the story. I cant believe youre no more widespread since you undoubtedly have the gift.

 52. best camera backpacks

  20 września 2017 at 08:47

  Spot on with this write-up, I really suppose this website wants way more consideration. I’ll in all probability be again to learn rather more, thanks for that info.

 53. longest paying hyip programs

  20 września 2017 at 23:18

  It’s arduous to find educated individuals on this subject, but you sound like you already know what you’re talking about! Thanks

 54. djpunjab

  22 września 2017 at 12:34

  Spot on with this write-up, I actually think this web site needs way more consideration. I’ll probably be again to learn far more, thanks for that info.

 55. piano lessons for kids chicago

  22 września 2017 at 17:40

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nevertheless I’m experiencing subject with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 56. Grammarly Discount Student

  22 września 2017 at 22:54

  This actually answered my drawback, thanks!

 57. Digital SLR camera

  23 września 2017 at 01:11

  A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in actual fact purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If doable, as you turn out to be experience, would you mind updating your weblog with more particulars? It is extremely useful for me. Massive thumb up for this blog post!

 58. Limo

  23 września 2017 at 15:22

  I am usually to blogging and i actually recognize your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and hold checking for brand new information.

 59. departamentos valeria del mar

  23 września 2017 at 19:19

  There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure good points in options also.

 60. jual view youtube

  23 września 2017 at 21:03

  I was very happy to find this internet-site.I needed to thanks in your time for this excellent read!! I definitely enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 61. security tutorials

  23 września 2017 at 23:25

  Nice post. I be taught something more difficult on totally different blogs everyday. It is going to at all times be stimulating to learn content from different writers and practice somewhat one thing from their store. I’d desire to use some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

 62. instagram follower kaufen

  25 września 2017 at 09:53

  you’ve an amazing blog here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 63. Blockchain Jobs at Banks

  25 września 2017 at 11:42

  After study a few of the weblog posts on your website now, and I actually like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will be checking again soon. Pls take a look at my site as nicely and let me know what you think.

 64. just another

  26 września 2017 at 13:04

  xUeWtx Wow! Thank you! I always wanted to write on my site something like that. Can I include a fragment of your post to my website?

 65. love quotes for boyfriend

  27 września 2017 at 11:05

  I’d must check with you here. Which is not something I often do! I take pleasure in studying a post that may make folks think. Also, thanks for permitting me to remark!

 66. aries man and love

  27 września 2017 at 12:46

  I’d have to verify with you here. Which isn’t something I normally do! I get pleasure from studying a submit that can make individuals think. Also, thanks for permitting me to remark!

 67. pre diabetes epidemiology

  27 września 2017 at 15:23

  Would you be thinking about exchanging hyperlinks?

 68. make every man want you ebook

  27 września 2017 at 18:58

  I’m impressed, I need to say. Actually not often do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you’ve hit the nail on the head. Your concept is excellent; the issue is one thing that not enough persons are talking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled across this in my seek for one thing regarding this.

 69. he doesn't answer my calls

  27 września 2017 at 20:00

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure nice factors in options also.

 70. You made some decent factors there. I appeared on the internet for the issue and located most individuals will associate with together with your website.

 71. i want him to fall in love with me

  27 września 2017 at 23:06

  There are some fascinating cut-off dates on this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There’s some validity but I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as properly

 72. how to make guy fall for you again

  28 września 2017 at 00:36

  Your house is valueble for me. Thanks!…

 73. how to make someone fall for you

  28 września 2017 at 09:15

  There are actually numerous particulars like that to take into consideration. That is a nice level to convey up. I supply the thoughts above as general inspiration however clearly there are questions like the one you bring up where an important thing might be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, however I am positive that your job is clearly identified as a fair game. Both girls and boys feel the affect of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 74. don't make cancer jealous

  28 września 2017 at 11:45

  You made some respectable points there. I looked on the web for the difficulty and located most individuals will go along with along with your website.

 75. how to make a pisces man go crazy for you

  28 września 2017 at 15:26

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is one thing that is needed on the web, someone with a little bit originality. helpful job for bringing something new to the web!

 76. how to make a pisces love you

  28 września 2017 at 18:05

  Your house is valueble for me. Thanks!…

 77. hard trap

  28 września 2017 at 19:30

  Hi there! I just wish to give a huge thumbs up for the good information you’ve gotten here on this post. I will probably be coming back to your weblog for extra soon.

 78. love compatibility zodiac signs taurus

  28 września 2017 at 20:51

  This really answered my drawback, thanks!

 79. free shipping shoes

  28 września 2017 at 23:51

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 80. Miguneingzep

  29 września 2017 at 04:14

  Ampicillin With Out A Dr [url=http://costofcial.com ]cialis[/url] Ricambi Propecia Rx Online

 81. you have got a fantastic blog right here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 82. ������ ������

  29 września 2017 at 14:21

  Im obliged for the blog.Much thanks again. Great.

 83. numerology love compatibility test free

  29 września 2017 at 14:58

  An attention-grabbing discussion is price comment. I think that you must write more on this matter, it might not be a taboo subject but generally persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 84. free logo

  29 września 2017 at 16:21

  you download it from somewhere? A design like yours with a few

 85. Author & Book Promotion book marketing

  30 września 2017 at 02:48

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article. Really Great.

 86. what is the best self defense pen

  30 września 2017 at 04:53

  I was very pleased to find this website. I wanted to thank you for your time for this wonderful post!! I definitely enjoy reading it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 87. PMP Khobar

  30 września 2017 at 09:06

  You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.

 88. free iphone porn

  1 października 2017 at 18:33

  It’s laborious to find knowledgeable individuals on this topic, however you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 89. never make a leo man jealous

  1 października 2017 at 20:34

  I was very pleased to search out this internet-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I undoubtedly enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 90. see more

  2 października 2017 at 00:02

  It’s hard to search out educated folks on this topic, however you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 91. jasa youtube

  2 października 2017 at 07:50

  The subsequent time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to learn, however I really thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you happen to werent too busy on the lookout for attention.

 92. electric bikes sale

  2 października 2017 at 12:02

  There are actually loads of details like that to take into consideration. That is a nice point to deliver up. I offer the ideas above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up the place the most important factor will be working in trustworthy good faith. I don?t know if finest practices have emerged around things like that, however I am certain that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls really feel the influence of only a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 93. Infant car seat cover

  2 października 2017 at 12:44

  This web site certainly has all the info I wanted about

 94. sms marketing uae

  2 października 2017 at 14:42

  I discovered your blog web site on google and test a few of your early posts. Proceed to keep up the very good operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading more from you afterward!…

 95. It’s best to take part in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will recommend this site!

 96. It’s onerous to search out educated folks on this subject, however you sound like you know what you’re speaking about! Thanks

 97. sms service abudhabi

  2 października 2017 at 22:10

  very good post, i actually love this website, carry on it

 98. Phuket immigration lawyer fees

  2 października 2017 at 23:36

  wow, awesome article.Thanks Again. Great.

 99. Miguneingzep

  3 października 2017 at 07:00

  Levitra Paypal Accepted What Is Amoxicillin Good For [url=http://cheaplevi.com]brand levitra online[/url] Prix Du Propecia En Belgique

 100. fat diminisher system review

  3 października 2017 at 08:13

  You made some first rate points there. I appeared on the internet for the problem and located most people will go along with together with your website.

 101. leo man and gemini woman love compatibility 2018

  3 października 2017 at 11:28

  An interesting dialogue is worth comment. I believe that you must write more on this subject, it may not be a taboo subject however usually people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 102. will a gemini try to make you jealous

  3 października 2017 at 14:58

  An attention-grabbing discussion is worth comment. I believe that it is best to write more on this matter, it won’t be a taboo subject however typically individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 103. cheap custom writing paper

  3 października 2017 at 17:23

  Would you be considering exchanging links?

 104. icloud sign in

  3 października 2017 at 22:42

  Your home is valueble for me. Thanks!…

 105. rigassatiksme

  4 października 2017 at 00:27

  You must participate in a contest for probably the greatest blogs on the web. I’ll advocate this website!

 106. Online Dispensary Canada

  4 października 2017 at 11:47

  This web site really has all of the info I needed about this subject and didn at know who to ask.

 107. calgary machining

  4 października 2017 at 18:15

  This awesome blog is without a doubt interesting and besides factual. I have discovered a lot of useful things out of this amazing blog. I ad love to come back again and again. Thanks a lot!

 108. kursy parikmaherov

  4 października 2017 at 20:29

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really thank you! Cool.

 109. floristeria en Argentina

  4 października 2017 at 21:14

  you might have a terrific weblog here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

 110. weed near me

  5 października 2017 at 03:07

  wonderful. I really like what you have obtained right here, certainly like what

 111. marijuana store

  5 października 2017 at 05:22

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 112. Miguneingzep

  5 października 2017 at 08:14

  Generic Viagra 25 Mg Review [url=http://sildenaf100mg.com]viagra[/url] Proscar Without A Prescription Propecia Generico Farmacias

 113. Vancouver Dispensary

  5 października 2017 at 09:53

  There as definately a great deal to learn about this topic. I really like all of the points you ave made.

 114. car upholstery cleaning london

  5 października 2017 at 15:27

  The following time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my choice to learn, however I truly thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix for those who werent too busy in search of attention.

 115. floristeria en Argentina

  5 października 2017 at 23:23

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 116. Miguneingzep

  6 października 2017 at 02:29

  Fake Birth Control Pills For Sale Amoxicilina In Internet [url=http://cheapviasales.com]viagra[/url] Best Place To Buy Synthroid Online Magic Pharmacy Cialis 10 Mg Tabletas

 117. diwali gifts

  6 października 2017 at 08:33

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 118. pisces woman and taurus man love match

  6 października 2017 at 11:12

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to seek out anyone with some unique thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is something that is needed on the internet, someone with a bit of originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 119. Yeast Infection No More

  6 października 2017 at 12:41

  Your house is valueble for me. Thanks!…

 120. https://www.ukbestessays.com

  6 października 2017 at 14:29

  Your home is valueble for me. Thanks!…

 121. who can write my essay

  6 października 2017 at 15:58

  This really answered my problem, thank you!

 122. CV writing Services

  6 października 2017 at 17:11

  Nice post. I study something tougher on different blogs everyday. It’s going to always be stimulating to read content material from different writers and apply slightly something from their store. I’d desire to use some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink on your net blog. Thanks for sharing.

 123. Thiet ke website chuyen nghiep

  6 października 2017 at 18:52

  I’m impressed, I need to say. Really not often do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me inform you, you will have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the problem is something that not sufficient persons are speaking intelligently about. I am very glad that I stumbled across this in my seek for something relating to this.

 124. http://www.1kdailyprofit.de/

  7 października 2017 at 04:57

  Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Great.

 125. http://thebitcoincode.site/

  7 października 2017 at 07:12

  There is noticeably a bundle to realize about this. I think you made various nice points in features also.

 126. Microbladed Eyebrows

  7 października 2017 at 09:27

  This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Many thanks!

 127. ky winning numbers

  7 października 2017 at 17:17

  You are my role designs. Thanks for your article

 128. Shelba

  8 października 2017 at 04:44

  Whats up this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if

 129. Nike Deadlift Shoes

  8 października 2017 at 11:43

  Lea margot horoscope tarot de marseille gratuit divinatoire

 130. Dayton

  8 października 2017 at 16:26

  This website has got some extremely useful stuff on it! Thanks for sharing it with me!

 131. conto corrente imprese protestate

  8 października 2017 at 18:45

  I truly appreciate this post.Really thank you! Fantastic.

 132. Miguneingzep

  9 października 2017 at 05:03

  Amoxicillin Clavu 875 Clomid Estima Can Amoxicillin Cause Yeast Infection [url=http://leviinusa.com]viagra vs cialis vs levitra[/url] Cialis Soft Mastercard Precio Cialis Con Receta Medica

 133. rumahdunia.net

  9 października 2017 at 22:34

  Souls in the Waves Great Morning, I just stopped in to go to your web site and thought I ad say I liked myself.

 134. Must Read for SEO

  9 października 2017 at 22:47

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to find any individual with some unique thoughts on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that is wanted on the internet, someone with a little bit originality. helpful job for bringing something new to the web!

 135. make taurus come back

  10 października 2017 at 09:36

  I was very happy to find this internet-site.I wanted to thanks in your time for this glorious learn!! I positively having fun with every little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 136. buy hacklinks

  10 października 2017 at 11:14

  After research a number of of the blog posts in your web site now, and I actually like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and can be checking back soon. Pls check out my website online as nicely and let me know what you think.

 137. mattress cleaning london

  10 października 2017 at 18:06

  The subsequent time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my choice to read, however I really thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you possibly can fix in case you werent too busy searching for attention.

 138. youtube networks

  11 października 2017 at 01:45

  There are some attention-grabbing closing dates on this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity however I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as effectively

 139. Robertwep

  11 października 2017 at 02:08

  [url=http://schudnij-szybko.pl]tabletki na odchudzanie[/url]

 140. inka express bus

  11 października 2017 at 09:07

  I just couldn’t leave your web site before suggesting that I
  extremely enjoyed the standard info an individual supply in your visitors?
  Is going to be back ceaselessly to check out new posts

 141. buy hacklink

  11 października 2017 at 22:40

  You made some respectable points there. I regarded on the web for the difficulty and located most people will go along with with your website.

 142. You made some good points there. I looked on the internet for the subject and found most persons will consent with your blog.

 143. download video indo

  13 października 2017 at 12:37

  This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn at know who to ask. Glimpse here, and you all definitely discover it.

 144. video bokep indonesia

  13 października 2017 at 20:35

  I truly appreciate this blog post.Thanks Again. Want more.

 145. wow, awesome article.Much thanks again. Want more.

 146. Miguneingzep

  14 października 2017 at 07:48

  Buy Cipro Online Find cheapeast isotretinoin amex overseas Snorting Amoxicillin [url=http://cheaplevi.com]levitra 40 mg samples[/url] Prix Cialis Et Viagra Cialis Original Generico

 147. audio workstation furniture

  14 października 2017 at 21:01

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 148. GYM School

  14 października 2017 at 21:18

  Thanks so much for the blog. Keep writing.

 149. obat kutil kelamin

  15 października 2017 at 01:24

  Thank you for sharing this fine write-up. Very interesting ideas! (as always, btw)

 150. Gym Expert

  15 października 2017 at 09:46

  Rattling fantastic info can be found on site.

 151. leather designer sofa

  16 października 2017 at 14:14

  The account aided me a applicable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered shiny

 152. closest dispensary to me

  16 października 2017 at 22:17

  Looking forward to reading more. Great blog post.Really looking forward to read more. Great.

 153. kiteboarding school squamish

  17 października 2017 at 02:19

  Thanks so much for the article.Really thank you! Cool.

 154. Stretchy car seat cover

  17 października 2017 at 18:41

  Piece of writing writing is also a fun, if you be familiar with after that you can write if not it is complicated to write.

 155. scripture tee shirts

  18 października 2017 at 23:49

  Im thankful for the article.Thanks Again. Much obliged.

 156. فیلم نهنگ عنبر

  19 października 2017 at 08:04

  This particular blog is definitely entertaining and diverting. I have found a bunch of useful advices out of this amazing blog. I ad love to go back over and over again. Thanks a lot!

 157. weightloss pills

  20 października 2017 at 00:32

  Very interesting topic , thanks for putting up.

 158. Teds Woodworking

  20 października 2017 at 21:20

  Im thankful for the article.Much thanks again. Really Great.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra