Z kraju

Pawłowicz przeciw Zaradkiewiczowi – pułapki w myśleniu o prawie w Polsce

Po raz kolejny na stronach portalu prawy.pl postać Pana Kamila Zaradkiewicza powraca jako kontekst do rozmów o realnej sytuacji prawa w Polsce.

O profesorze UW Kamilu Zaradkiewiczu, byłym Dyrektorze Trybunału Konstytucyjnego pisaliśmy już w maju 2016 r., w odniesieniu do sporów wokół tego Trybunału. – por. – http://prawy.pl/30760-przywrocic-prawde-o-prawie/

Dziś, powracamy do sprawy prawdy o prawie w Polsce, wywołani wypowiedzią prof. Krystyny Pawłowicz, którą swoim czasie – pod moim nazwiskiem – bronił również portal prawy.pl – por. – http://prawy.pl/2433-dziennikarze-w-obronie-krystyny-pawlowicz/.

Tymczasem, jako Profesor nauk prawnych, poseł Krystyna Pawłowicz opowiada się po stronie tego, co w naszej kulturze oraz kulturze prawnej nazywa się plotką. I sprawy poważne miesza z ową plotką.

To wywołuje zdumienie i rozczarowuje!

Bo czy, w kontekście poważnych spraw Polski, o których cicho w wielkich mediach, plotka ma być orężem przeciwko komukolwiek? Tym bardziej w ustach polityka kojarzonego z poglądami konserwatywnymi, przeciwko uczonemu, który bada sens prawa?

Przecież – w Katechizmie Kościoła Katolickiego – „plotka” jest ukazana jako naruszenie prawdy o człowieku, uderza w istotę VIII przykazania. tj. jest grzechem przeciwko prawdzie.

Szeroko na temat naruszenia dobrego imienia wypowiada się nauka prawa cywilnego i karnego, w której „plotka” jest zawsze postrzegana jako „ściek” informacyjny i uderzenie w osobę człowieka. Zamiast przedstawiania argumentów merytorycznych, które w procesie sądowym mają doprowadzić do wyświetlenia prawdy obiektywnej, puszczenie plotki w obieg publiczny narusza porządek prawny. (Art. 23;24 KC; Art. 212 KK) – por. – http://www.ksd.media.pl/blog-ac/868-dobre-imie

Pani profesor pisze: „Plotki głosiły, że pan K. Zaradkiewicz liczył na jedno z tych miejsc dla siebie, gorliwie przy projekcie współpracował, a nie otrzymawszy „posady” zdradził prezesa TK A. Rzeplińskiego.(…) Pan Zaradkiewicz w środowisku prawniczym uznawany również za ideologa homo-małżeństw i wykrętnej interpretacji art. 18 Konstytucji sugerującej, iż zezwala on na małżeństwa jednopłciowe – właśnie dlatego, za to lewicowe podejście do prawa chwalony był przez E. Łętowską i M. Wyrzykowskiego jako najlepszy kandydat na sędziego TK. Dziwnym trafem wszelkie wypowiedzi pana Zaradkiewicza na te „śliskie”, z punktu widzenia nowej władzy, tematy zostały z Internetu, po wolcie K. Zaradkiewicza w kierunku PiS, pousuwane.”

W związku z tym wyjaśnię, bo powyższy fragment – niestety – miesza ze sobą plotkę z poważnymi sprawami, że kiedy prawnik chce skupić się na meritum prawnym, to musi znać ratio legis – sens prawa ukutego w przepisie. (Zresztą Pani Profesor niejednokrotnie mówiła o tym, także podczas sejmowej konferencji nt. Konstytucji.)

W kontekście sprawy dotyczącej wspomnianego przez poseł Krystynę Pawłowicz problemu z art. 18 Konstytucji, podkreślam odpowiedzialnie, że nie tylko Konstytucja RP, ale i ustawa z 1980 roku z 31 stycznia (która podaje definicję „zrównoważonego rozwoju”, zanim zagościł on na Konferencji ONZ w Rio w 1992 r, i jest konstruktem ukutym przez neomarksistów na rzecz totalitarnej transformacji świata), otworzyła system prawny w Polsce nie tylko na małżeństwa homoseksualne, ale i na wszystkie te wydarzenia, których jesteśmy świadkami: bluźnierstwa na scenach teatrów, nadużywanie wolności słowa, nadużywania władzy państwa nad prawami rodziców, profilowania edukacji według globalistycznego szablonu (tzw. edukacja globalna, która ma w Polsce związek z np. Grupą Zagranica, a ta z Sorosem – istnieją rządowe porozumienia w tej sprawie i ustawy), edukacja pod klucz testów…

Skonfrontowanie Konstytucji RP z ideologią neomarksizmu jest więc potrzeba nagłą. To bowiem jej funkcjonariusze, wcześnie zadbali o takie sformułowania w prawie polskim, które można tak właśnie interpretować jak to robił – jako analityk prawa – Zaradkiewicz w odniesieniu do art. 18,; ja zaś, w odniesieniu do art. 5 Konstytucji, twierdzę, że powoduje on otwarcie prawa polskiego na neomarksizm przez zamieszczenie w tym artykule neomarksistowskiego konstruktu – „zrównoważony rozwój”.

Wyjaśnię, że globalistyczny szablon „zrównoważonego rozwoju” został skrojony przez inżynierów neosocjalizmu – por. http://www.naszdziennik.pl/mysl/68806,dekodowanie-jezyka-inzynierow-neosocjalizmu.html .

Z kolei, ideologię globalizmu reprezentuje światowa tzw. agentura zmian wiodącą w tzw. filantropii takich osób jak Sachs, Soros, Gates oraz takich osób jak Con Bendit i Verhofstadt, Zuckerberg… i ich – w Polsce – ideowych przyjaciół… – por. – http://wp.naszdziennik.pl/2015-09-29/223929,mentor-antykosciola.html

Dlatego w. wym. zarzut postawiony przez Panią Profesor ws. rzekomych lewackich poglądów Zaradkiewicza nt. art. 18 nie jest zasadny, bo w Polsce nie ma – po 1989 roku – istotnej filozoficznej walki o prawdę o prawie w Polsce. Nie ma walki polityków o prawdę w sprawie ideowego ugruntowania Konstytucji RP – filozoficznego i kulturowego – na fundamencie praw naturalnych. Są incydentalne przemowy, które dają nadzieję, ale nic nie zmieniają…

Politycy – każdej ze stron – poddali się pseudo normom narzuconym przez ONZ i UE, zamiast ugruntować prawo w Polsce właśnie na prawie naturalnym, najprostszym, prawdziwym, prawym i sprawiedliwym. To, co widzimy w tzw. polityce to tylko współczesne koloseum, to „walki gladiatorów”, dla gawiedzi – bo tak nas traktują.

Np. głosować za życiem jest oczywistością, bo to godność ludzka jest źródłem praw, a nie żadna partia. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, której „ducha” – przy bierności polityków każdej strony – skradła neolewica globalizująca apostazję Zachodu, mówiła o godności jako źródle praw. (Wygląda na to, że partie – z automatu – zastępują sumienie jej członków).

Warto w tym kontekście przypomnieć, że podpisanie Traktatu Lizbońskiego związało Polskę z genderową interpretacją praw: Art. 81 Konstytucji Europejskiej część II, Karta Praw Podstawowych – jak pisze Peeters, analityk procesów globalizacji – zawiera zakaz niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną, co skutkuje redefinicją małżeństwa oraz możliwością adopcji dzieci przez homoseksualistów. Traktat ideologicznie podporządkowuje państwa Unii, i jednocześnie podporządkowuje je zarządzaniu globalnemu ONZ. Traktat podpisał Lech Kaczyński.

W polityce polskiej działanie globalizmu ujawnia się otwarcie np. w konkursach na edukację globalną ogłoszonych np. na str. MSZ za rządów PiS. Edukacja ta „formatuje” formalnie i nieformalnie do „zrównoważonego rozwoju”, którego cele wyznacza ONZ i UE, pilnując, żeby państwa włączały te cele do swego prawa i polityk. – por. – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0018+0+DOC+XML+V0//FR

Istnieje szereg ustaw, które zakorzeniają tę neomarksistowską ideologię w polskiej literze prawa.

Skrzętnie bowiem ukrywa się fakt poddania Polski pod zarządzanie globalne, które mówi o swoich celach na stronach UN w 17 Celach zrównoważonego rozwoju, które – w istocie – są politycznymi ramami zniewalania narodów całego globu.

Tak! bo polityka profilowana przez Z. Brzezińskiego (Komisja Trójstronna, J. Carter) od lat 70 ma ścisły związek ze zredefiniowaniem praw człowieka. Tzn. z wprowadzaniem anty-praw w miejsce rzeczywistych praw. Proces ten jest holowany przez agenturę zmian w każdym z państw. (Agentów zmian zdradza zideologizowany język jw. Dekodowanie…)

Również w tej sprawie zabieram głos, jako osoba, która doprowadziła do wydania w Polsce prac Peeters, dzięki wspaniałomyślności s. Dyr. Wydawnictwa Sióstr Loretanek, s. Andrzei. I wyznaję, że kilka lat temu, chciałam wyjaśnić pani profesor Pawłowicz to, co odkryła Peeters badając dokumenty ONZ i UE, na konferencjach ONZ i przeprowadzając wywiady w kuluarach.

Udałam się do biura poselskiego poseł Krystyny Pawłowicz, przekazując jej podręczniki M.A. Peeters, która odkryła w działaniach ONZ istnienie agentury zmian na rzecz nowej globalnej etyki (laickiej i anty-Boskiej i antyludzkiej), pospiesznie globalizowanej -por. – http://naszdziennik.pl/mysl/107763,poligon-globalistow.html;

Zwróciłam więc uwagę pani poseł na termin „zrównoważony rozwój”, który jest „mantrą globalistyczną”, gdzie człowiek pomyślany jest jako – rak na strukturze planety ziemi, czarny węglowy ślad… stąd postulat depopulacji.

Po jakimś czasie, zapytałam publicznie panią profesor – podczas promocji Jej książki na Foksal – o to, czy mogła by w tej sprawie zabrać głos. Tymczasem pani profesor zbyła pytanie, wywołując śmiech na sali gromadzącej publiczność miłującą panią profesor.

Dopytywana – po wystąpieniu – ponownie, pani poseł nie ustosunkowała się do sprawy – choć przecież termin ten figuruje w Konstytucji w Art. 5. profesor Pawłowicz powiedziała jedynie: „A tam! Prof. P. Winczorek – już dawno nie żyje.” (Jest świadek, który to pytanie zadał oraz który był ze mną w Biurze poselskim pani Pawłowicz).

Wyjaśnię, że wspomniany komentarz Winczorka do art. 5 wskazuje na to czym jest zrównoważony rozwój. Winczorek jako współtwórca Konstytucji w komentarzu do niej wyjaśnił, że dotyczy tzw. równoważenia rozwoju ekonomicznego, spraw środowiska oraz spraw społecznych. – Za równoważeniem stoi więc „ręka”, która wg. wskaźników równoważy rozwój tych sfer; i wszystko „trzyma”… i wszędzie pod dyktando gender, walki z Co2, idei depopulacji…

Argument: „Winczorek nie żyje” po prostu zmroził mnie oraz towarzyszącą mi osobę, która nie będąc prawnikiem, już bardzo dobrze rozumie, czym jest strategia podboju Polski i świata przez zarządzanie globalne, w czym uczestniczy zarówno lewica jak i prawica całej Europy poza świadomością Narodów.

Tymczasem w „Celach zrównoważonego rozwoju na lata 2015-30 ” znajdziecie Państwo np. prawo do orientacji seksualnej, zdrowie seksualne i reprodukcyjne (aborcja, eutanazja, antykoncepcja), inkluzywność (co oznacza włączanie każdego do wszystkiego np. homoseksualistę do wykładania lekcji religii katolickiej).

Z wyżej wymienionych racji, każdy odpowiedzialny prawnik powie, że istnieje istotna sprzeczność zapisów w Konstytucji RP i jest ona głęboka.

Oznacza to, że owa Konstytucja jest piaskiem, a nie skałą w myśleniu o państwie i o osobie. Z kolei Art. 18 jest ugruntowany w globalistycznej mantrze „zrównoważonego rozwoju”, który systemowo spina się z ideologią gender propagowaną przez zarządzanie globalne narzucające tzw. normy „z góry na dół”. W nim politycy lokalni pomyślani są na wzór jakby ekonomów tego zarządzania, a nie jako przedstawiciele spraw oddolnie im powierzonych przez Naród oraz jako obrońcy wartości Narodowych. W tej ideologii wartości Narodowe i Katolickie są obrzydliwością.

Sam art. 5 Konstytucji RP z 1997 fałszywie „godzi” suwerenność ze „zrównoważonym rozwojem” (idea globalizmu, której nie da się zinterpretować po katolicku, bowiem wymyślili ją ideolodzy neokomuny; Papież Franciszek w Laudato Si, jedynie wskazał na właściwą antropologię, która powinna towarzyszyć działaniom na rzecz przyrody).

Jednocześnie Konstytucja RP jest tak pomyślana, że – co widać – ciągle toczymy rzekomo polityczne spory, a sprawy – przez dziesięciolecia – i tak idą po myśli zarządzania globalnego, które najotwarciej mówi o sobie, przez usta swoich agentów zmian, ale również w Manifeście rewolucji postnarodowej – por. – http://www.naszdziennik.pl/mysl/72129,manifest-rewolucji-postnarodowej.html

Również fakty sejmowe, potwierdzają brak odwagi w obronie właściwie pojętych praw człowieka w Polsce np. w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Te fakty wpisują się w realizację Celów zrównoważonego rozwoju i język nowej lewicy i jej nową globalną etykę (anty-etykę).

PiS – dochodząc do władzy – straciła pozycję trybuna ludowego, głosując przeciwko projektowi ustawy zaproponowanej przez Obrońców Życia związanych ze środowiskiem Ordo Iuris i Stop Aborcji, tak licznie popartej przez Naród.

Nie ma również moralnych podstaw pani poseł Pawłowicz do ataku na Zaradkiewicza, który jest analitykiem prawa, a nie politykiem. Jest naukowcem, który – tak jak w przypadku Konferencji nt. Trybunału Konstytucyjnego – powiedział, jak jest. (por. artykuł „Przywrócić prawdę o prawie” na prawy.pl)

Dziś, po upływie lat od wymienionego wyżej mojego listu w obronie pani Krystyny Pawłowicz – w tym aspekcie – nie napisałabym go i nie rozesłałabym po portalach. Wiązałam bowiem dużo nadziei z postawą pani Pawłowicz. Myślałam, że jest za prawem Bożym, za prawem naturalnym… Że jej emocje to dowód prawdziwego przejęcia się praworządnością w Polsce.

Tymczasem już widać, że politycy z prawa i z lewa się nie różnią – co widać po ustawach – w aspekcie realizacji globalistycznie sformatowanych Celów zrównoważonego rozwoju; przedtem Milenijnych celów rozwoju 2000-2015 r.

Dziś, to nie wypowiedzi polityka PiS, gorszące faktem powoływania się na plotki – bo jest on również prawnikiem – powinny absorbować Polaków. Narodowi potrzebna jest przejrzystość nt. celów zrównoważonego rozwoju i kilkudziesięciu lat „wkładania” Polaków w nową dyktaturę neolewicy.

Nie mówi się bowiem o wprowadzeniu Polski pod zarządzanie globalne, gdzie państwa narodowe traktowane są jak „przekleństwo mapy” a normalne małżeństwo kobiety i mężczyzny jako stereotypy, z którymi trzeba walczyć.

Istotowo, politycy PiS i PO etc. od lat dryfują na tej samej platformie celów zarządzania globalnego, co udowadniają fakty ustawodawcze, ale i filozofia prawa, pod którą podpisują się związani z nimi prawnicy, albo „członkowie” przedkładający pierwszeństwo partii przed prawdą. (prawda, to jako zgodność myśli z rzeczywistością).

NP. Prof. Lech Morawski rekomendowany do Trybunału Konstytucyjnego przez PiS, z punktu widzenia filozofii prawa reprezentuje szkołę postmodernizmu (neomarksizmu) w prawie, kiedy pan profesor pisze: „koncepcje prawa – pozytywistyczna, czy prawno-naturalistyczna nie odpowiadają już wyzwaniom epoki postindustrialnej” „prawo nie może być już dalej pojmowane jako zbiór nakazów i zakazów, które władza państwowa narzuca w dowolny sposób adresatom norm prawnych, co więcej nie może być nawet pojmowane wyłącznie jako technika rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych problemów społecznych, ale musi się stać także rozmową czy też dialogiem, w którym państwo i inni aktorzy społeczni wspólnie uzgadniają normatywne programy działania”. (Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, PWN, Warszawa 2000.)

Czym więc się różni prof. L. Morawski – w filozofii prawa, w myśleniu o prawie – od pana A. Rzeplińskiego?

Zrozumienie spraw, z jakimi musimy się jako Polacy uporać, ułatwią prace analityka procesów globalizacji – M.A. Peeters. Jej raporty nt. „zrównoważonego rozwoju” udowadniają, że jest to konstrukt tak spreparowany, że działa jak religia – świecka religia, która jest nowym Pax Romana dla świata, jednak w duchu ideologii gender – por. – http://prawy.pl/46383-pis-przeznaczyl-9-mln-zl-na-seksedukatorow-w-szkolach/

Trochę o Peeters: http://www.ksd.media.pl/blog-ac/571-sztuczny-dym-czyli-o-niej-ma-byc-cicho

Dr nauk prawnych Aldona Ciborowska, publicysta

P.S. Sens ideologii globalizmu zarządzania globalnego ONZ, UE, wyjaśniają prace M.A. Peeters „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej” „Polityka globalistów przeciwko rodzinie” „Gender – światowa norma polityczna i kulturowa” „Obywatel i osoba. Bunt i pojednanie”, „Dwadzieścia lat praw seksualnych i reprodukcyjnych w Afryce”.

http://sklep.loretanki.pl/szukajcontroller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=peeters&submit_search=

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

66 komentarzy

66 Komentarzy

 1. Hania

  1 marca 2017 at 12:46

  Pani poseł Pawłowicz podjęła się mało szlachetnej roli tzw psa łańcuchowego partii PIS.
  Ona najgłośniej, najdonioślej i najbardziej bogobojnie wykrzykuje ( sonduje) pewne kwestie związane z waznymi dla Polaków sprawami, vide obrona życia.
  Dla mnie ta pani skompromitowała się podczas głosowania za życiem, gdzie jednak zagłosowała za prawem do aborcji, tłumacząc się najgłupiej jak tylko potrafiła…
  Załuję jednocześnie, że jest uparcie promowana przez Radio Maryja!
  Teraz zachodzi pytanie
  – czyją agenturą jest to medium?
  Niejednokrotnie, podczas różnych audycji słyszałam ten zbitek słowny ” zrównoważony rozwój”
  To ja prosta kobieta wiem co te słowa oznaczają
  A nie znają tego pojęcia posłowie czy zakonnicy z doktoratami???
  Tym sposobem wycofałam się ze wszystkich form promowania i wspierania tego radia.
  Włącznie z odpisami podatkowymi.
  Wolę dać na schronisko dla bezpańskich psów, bynajmniej mój czyn określę jako (prawie) neutralny moralnie.
  Bo nie mogę wspierać czegoś/ kogoś, kto po cichu pracuje na rzecz globalistów.
  Katolik to nie głupiec, choćby tak o nas mysleli wielcy tego świata….

 2. Janae

  14 czerwca 2017 at 16:18

  Espero contar con otros artículos como este, que nos ayuden a salir del pozo de la ignorancia.

 3. Snap Milfs

  18 lipca 2017 at 21:54

  Free milf hookups at http://snapmilfs.com

 4. Neal Hawf

  21 lipca 2017 at 00:48

  Would you be interested in exchanging links?

 5. Would you be interested in exchanging links?

 6. Darinnania

  11 sierpnia 2017 at 09:43

  http://revia.phartesdomusa.org buy revia without a script

 7. Darinnania

  12 sierpnia 2017 at 01:59

  http://revia.phartesdomusa.org buy naltrexone online canada

 8. dirty milf porn pics

  13 sierpnia 2017 at 06:24

  rhanks for the info

 9. Loan

  15 sierpnia 2017 at 00:34

  lose weight with yogurt

 10. snap milfs

  20 sierpnia 2017 at 02:16

  snap milfs

 11. Conway Marijuana

  20 sierpnia 2017 at 05:52

  Hit me up! You saved me a lot of hassle just now. I actually felt my brain growing when I read your page. On a scale from 1 to 10, You are an 11. Greetings from Hawaii!

 12. milf legs spread

  24 sierpnia 2017 at 01:00

  thamks for the info

 13. mass roots delivery

  24 sierpnia 2017 at 13:49

  That cleared it up for me. Your page is loved by this guy I used to know. I am hoping you write once more very soon!

 14. Ontario Marijuana

  25 sierpnia 2017 at 22:43

  I actually felt my brain growing when I read your blog. WordPress professionals would agree with you. Really useful information.

 15. milf wife bucket

  27 sierpnia 2017 at 21:14

  yess it works

 16. Pueblo West Cannabis

  28 sierpnia 2017 at 22:43

  I am going to follow you on Reddit. You are more fun than bubble wrap.

 17. Canoga Park Dispensary

  29 sierpnia 2017 at 03:02

  Any team would be lucky to have you on it. Do not get afraid to spread your thoughts. I simply must tell you that your articles are totally awesome. I am hoping you write once more very soon!

 18. investor adviser

  30 sierpnia 2017 at 06:49

  magnificent read. Your blog is cool! On a scale from 1 to 10, You are an 11. You are obviously very knowledgeable. I was reading your post while walking my dog.

 19. tech speaker

  31 sierpnia 2017 at 09:35

  I discovered your site by luck I really appreciate your efforts and I will be waiting for your further page thank you once again. It is really unbelievable you do not have more followers. I found your websites via Instagram while searching for a related topic, your blog came up and I am glad it did In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the web might be a lot more helpful than ever before.

 20. Jason Landmann

  5 września 2017 at 00:45

  I am not sure where you are getting your info, however great topic. I needs to spend a while finding out more or understanding more. Thank you for excellent information I was searching for this info for my mission.

 21. download site

  9 września 2017 at 08:04

  I will tools this evaluation in the direction of Two versions of people today: latest Zune homeowners who are considering an upgrade, and men and women striving to come to a decision among a Zune and an iPod. (There are other players really worth considering out there, which includes the Sony Walkman X, yet I expect this features yourself adequate information and facts in direction of make an aware conclusion of the Zune vs avid gamers other than the iPod line as perfectly.)

 22. wizz air sofia london

  12 września 2017 at 05:31

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 23. how to get pr in singapore

  15 września 2017 at 05:45

  I like this post! Thanks.

 24. best blog

  15 września 2017 at 16:05

  Zune and iPod: Highest people evaluate the Zune in direction of the Contact, but as soon as observing how thin and remarkably very low and light-weight it is, I try it to be a pretty one of a kind hybrid that brings together features of both the Contact and the Nano. It’s amazingly colourful and magnificent OLED display is somewhat lesser than the touch screen, yet the player alone feels relatively a bit smaller and lighter. It weighs in excess of 2/3 as substantially, and is appreciably scaled-down inside of width and height, despite the fact that being simply a hair thicker.

 25. Lane Merkl

  17 września 2017 at 00:34

  It is perfect time to make a few plans for the long run and it is time to be happy. I’ve read this put up and if I may just I want to recommend you few interesting things or advice. Maybe you can write subsequent articles regarding this article. I want to learn even more things about it!

 26. where to recycle electronics

  17 września 2017 at 20:35

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very useful very beneficial

 27. old electronics recycling

  17 września 2017 at 20:39

  Great blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 28. computer hardware disposal

  17 września 2017 at 20:45

  But a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding layout. „Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler.” by Albert Einstein.

 29. it equipment recycling

  17 września 2017 at 20:46

  I really like your writing style, wonderful information, appreciate it for putting up : D.

 30. electronic recycling near me

  17 września 2017 at 20:48

  I was reading some of your posts on this internet site and I believe this website is really informative ! Keep on posting .

 31. singapore permanent resident

  18 września 2017 at 00:52

  I like this post! Thanks.

 32. pr application

  19 września 2017 at 00:30

  I like this post! Thanks.

 33. disposing of old laptops

  19 września 2017 at 14:42

  I got what you intend, appreciate it for putting up.Woh I am happy to find this website through google. „Since the Exodus, freedom has always spoken with a Hebrew accent.” by Heinrich Heine.

 34. disposing old computers

  19 września 2017 at 14:43

  I was studying some of your posts on this site and I conceive this site is rattling instructive! Continue posting.

 35. computer salvage

  19 września 2017 at 14:50

  Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 36. buy cheap shoes online for men

  20 września 2017 at 19:49

  So once your purchase is delivered to you, you can attempt out the footwear and check the dimension etc.|As on-line retailers are open up 24 hrs a working day and 365 times a yr, so they take purchase all time. But you might be a little disappointed simply because these programs are definitely not for totally free.|A pair great footwear not only can protact us and can deliver us good sensation. It might arrive to your notice while trying a shoe that either of your foot is bigger than the other. Two various colour make the sole appears so adorable.|You can get genuine NFL jerseys for men, women and kids, formally sanctioned by the NFL.

 37. escape room dallas

  20 września 2017 at 20:19

  You made some decent points there. I checked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 38. Miguneingzep

  20 września 2017 at 21:28

  Achat De Cialis En Ligne [url=http://cialtobuy.com ]cialis price[/url] Wellbutrin Mexico Pharmacy
  Which Is Stronger Cipro And Amoxicillin Tarif Du Levitra En Pharmacie Cialis Sans Ordonnance France
  Viagra Mexico cialis online Viagra Jeune Homme

 39. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 40. escape room dfw

  22 września 2017 at 16:57

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I really hope to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 41. escape room fort worth

  25 września 2017 at 21:34

  Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anybody else getting similar RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 42. navy feather fascinator

  26 września 2017 at 14:01

  I haven¡¦t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 43. emotions chart inside out

  27 września 2017 at 06:28

  Apple now consists of Rhapsody as an app, which is a fantastic begin, yet it is previously hampered as a result of the incapacity toward store domestically upon your iPod, and has a dismal 64kbps little bit value. If this variations, then it will considerably negate this ease for the Zune, yet the Ten tunes for every month will even now be a massive furthermore inside Zune Pass’ like.

 44. билети до лондон

  27 września 2017 at 12:02

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 45. Miguneingzep

  29 września 2017 at 14:17

  India Online Pharmacy Medications Cialis Generico En Farmacias Espanolas [url=http://costofcial.com ]cialis[/url] Amoxicillin 500 Mg Used For Comment Utiliser Clomid Where To Order Pyridium Mastercard Accepted

 46. Miguneingzep

  3 października 2017 at 15:44

  Buy Prevacid Solutab Online Insuffisance Renale Viagra Barato Madrid [url=http://sildenaf100mg.com]viagra prescription[/url] Del Propecia Efectos Secundarios Zithromax Face Rash Low Priced Cialis

 47. www.thetelecommunications.net

  4 października 2017 at 04:03

  The Zune concentrates on remaining a Portable Media Player. Not a internet browser. Not a game machine. Probably inside the foreseeable future it’s going to do even much better inside of those areas, but for presently it can be a excellent route in direction of set up and hear toward your new music and flicks, and is devoid of peer inside of that respect. The iPod’s pros are its world wide web viewing and programs. If people strong further persuasive, maybe it is your ideal choice.

 48. marijuana delivery

  5 października 2017 at 00:52

  You remind me of my roomate back in North Carolina. I discovered your site by luck

 49. percolator not hot enough

  5 października 2017 at 14:00

  Thank you, I have recently been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the greatest I have found out so far. But, what concerning the bottom line? Are you certain about the source?

 50. Miguneingzep

  6 października 2017 at 10:45

  Certified Canadian Pharmacy Viagra [url=http://cheapcheapvia.com]viagra[/url] Pharmacy 365 Levitra Annonce Propecia Generique Avis

 51. Miguneingzep

  6 października 2017 at 21:41

  Canadian Generica Viagra Clomid Over The Internet [url=http://cheapvia25mg.com]viagra[/url] Specifico Levitra

 52. Brendon Crecelius

  7 października 2017 at 04:06

  After examine a few of the blog posts in your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and shall be checking again soon. Pls try my site as nicely and let me know what you think.

 53. Cristi Ferruso

  7 października 2017 at 22:00

  Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 54. Miguneingzep

  9 października 2017 at 12:30

  Viagra Problemi Buy Roaccutane Online Uk [url=http://cialgeneri.com]online pharmacy[/url] Finasteride

 55. agen capsa online

  9 października 2017 at 15:14

  Zune and iPod: Optimum persons look at the Zune towards the Touch, yet as soon as looking at how skinny and shockingly lower and gentle it is, I acquire it towards be a fairly special hybrid that combines attributes of either the Touch and the Nano. It is really unbelievably colourful and gorgeous OLED display screen is marginally smaller sized than the touch screen, but the player alone feels Very a little bit more compact and lighter. It weighs regarding 2/3 as a lot, and is significantly smaller sized within just width and peak, though currently being merely a hair thicker.

 56. bandar bola terbesar

  11 października 2017 at 07:02

  The Zune concentrates upon currently being a Transportable Media Player. Not a website browser. Not a activity machine. Maybe in just the foreseeable future it’ll do even better in people areas, however for previously it’s a Terrific path towards set up and pay attention to your audio and films, and is without having peer in that respect. The iPod’s advantages are its world-wide-web going to and applications. If individuals sound further persuasive, quite possibly it is your easiest final decision.

 57. recycle my computer

  13 października 2017 at 12:57

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 58. Miguneingzep

  14 października 2017 at 15:19

  Site Acheter Cialis Kamagra To Buy [url=http://genericcial.com]cialis[/url] order accutane online australia Fluconozole Dogs Viagra Avec Dapoxetine Avis

 59. Tianna Robicheaux

  15 października 2017 at 01:55

  My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 60. black milf lesbian sex

  15 października 2017 at 06:54

  milf masturbating and squirting

 61. Marijuana Dispensary

  15 października 2017 at 23:35

  You always know just what to say. Your website is amazing! I am a fan of startup speaker, press release and cannabis doctor. I really love your writing style.

 62. index blog

  16 października 2017 at 00:07

  This is becoming a bit excess subjective, yet I much choose the Zune Market. The interface is colorful, consists of even more flair, and some amazing capabilities which include ‚Mixview’ that enable your self quickly perspective similar albums, audio, or other consumers related toward what you might be listening toward. Clicking on one of these will centre on that product, and yet another preset of „neighbors” will arrive into see, permitting your self in the direction of navigate around exploring through similar artists, audio, or buyers. Conversing of end users, the Zune „Social” is as well Good pleasurable, allowing for oneself uncover many others with shared choices and turning into buddies with them. Your self then can pay attention towards a playlist made dependent on an amalgamation of what all your mates are listening in direction of, which is much too interesting. These concerned with privateness will be relieved towards comprehend on your own can reduce the public versus observing your unique listening practices if you hence opt for.

 63. Elda Mccumbee

  16 października 2017 at 00:54

  You made a few good points there. I did a search on the issue and found the majority of people will agree with your blog.

 64. investor adviser

  17 października 2017 at 11:30

  You are more fun than bubble wrap. I am totally impressed! You should be thanked more often. So thank you!! You have the best ideas. Our community is better because you are in it.

 65. Segala Macam Judi Olahraga

  19 października 2017 at 03:44

  Coming from my research, shopping for electronic products online can for sure be expensive, nevertheless there are some guidelines that you can use to obtain the best deals. There are continually ways to locate discount specials that could help make one to possess the best electronics products at the smallest prices. Good blog post.

 66. Marijuana Dispensary

  19 października 2017 at 13:20

  Your blogs is absolutely on point! I like your style. Your write ups really makes me think.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra