Z kraju

Pawłowicz przeciw Zaradkiewiczowi – pułapki w myśleniu o prawie w Polsce

Po raz kolejny na stronach portalu prawy.pl postać Pana Kamila Zaradkiewicza powraca jako kontekst do rozmów o realnej sytuacji prawa w Polsce.

O profesorze UW Kamilu Zaradkiewiczu, byłym Dyrektorze Trybunału Konstytucyjnego pisaliśmy już w maju 2016 r., w odniesieniu do sporów wokół tego Trybunału. – por. – http://prawy.pl/30760-przywrocic-prawde-o-prawie/

Dziś, powracamy do sprawy prawdy o prawie w Polsce, wywołani wypowiedzią prof. Krystyny Pawłowicz, którą swoim czasie – pod moim nazwiskiem – bronił również portal prawy.pl – por. – http://prawy.pl/2433-dziennikarze-w-obronie-krystyny-pawlowicz/.

Tymczasem, jako Profesor nauk prawnych, poseł Krystyna Pawłowicz opowiada się po stronie tego, co w naszej kulturze oraz kulturze prawnej nazywa się plotką. I sprawy poważne miesza z ową plotką.

To wywołuje zdumienie i rozczarowuje!

Bo czy, w kontekście poważnych spraw Polski, o których cicho w wielkich mediach, plotka ma być orężem przeciwko komukolwiek? Tym bardziej w ustach polityka kojarzonego z poglądami konserwatywnymi, przeciwko uczonemu, który bada sens prawa?

Przecież – w Katechizmie Kościoła Katolickiego – „plotka” jest ukazana jako naruszenie prawdy o człowieku, uderza w istotę VIII przykazania. tj. jest grzechem przeciwko prawdzie.

Szeroko na temat naruszenia dobrego imienia wypowiada się nauka prawa cywilnego i karnego, w której „plotka” jest zawsze postrzegana jako „ściek” informacyjny i uderzenie w osobę człowieka. Zamiast przedstawiania argumentów merytorycznych, które w procesie sądowym mają doprowadzić do wyświetlenia prawdy obiektywnej, puszczenie plotki w obieg publiczny narusza porządek prawny. (Art. 23;24 KC; Art. 212 KK) – por. – http://www.ksd.media.pl/blog-ac/868-dobre-imie

Pani profesor pisze: „Plotki głosiły, że pan K. Zaradkiewicz liczył na jedno z tych miejsc dla siebie, gorliwie przy projekcie współpracował, a nie otrzymawszy „posady” zdradził prezesa TK A. Rzeplińskiego.(…) Pan Zaradkiewicz w środowisku prawniczym uznawany również za ideologa homo-małżeństw i wykrętnej interpretacji art. 18 Konstytucji sugerującej, iż zezwala on na małżeństwa jednopłciowe – właśnie dlatego, za to lewicowe podejście do prawa chwalony był przez E. Łętowską i M. Wyrzykowskiego jako najlepszy kandydat na sędziego TK. Dziwnym trafem wszelkie wypowiedzi pana Zaradkiewicza na te „śliskie”, z punktu widzenia nowej władzy, tematy zostały z Internetu, po wolcie K. Zaradkiewicza w kierunku PiS, pousuwane.”

W związku z tym wyjaśnię, bo powyższy fragment – niestety – miesza ze sobą plotkę z poważnymi sprawami, że kiedy prawnik chce skupić się na meritum prawnym, to musi znać ratio legis – sens prawa ukutego w przepisie. (Zresztą Pani Profesor niejednokrotnie mówiła o tym, także podczas sejmowej konferencji nt. Konstytucji.)

W kontekście sprawy dotyczącej wspomnianego przez poseł Krystynę Pawłowicz problemu z art. 18 Konstytucji, podkreślam odpowiedzialnie, że nie tylko Konstytucja RP, ale i ustawa z 1980 roku z 31 stycznia (która podaje definicję „zrównoważonego rozwoju”, zanim zagościł on na Konferencji ONZ w Rio w 1992 r, i jest konstruktem ukutym przez neomarksistów na rzecz totalitarnej transformacji świata), otworzyła system prawny w Polsce nie tylko na małżeństwa homoseksualne, ale i na wszystkie te wydarzenia, których jesteśmy świadkami: bluźnierstwa na scenach teatrów, nadużywanie wolności słowa, nadużywania władzy państwa nad prawami rodziców, profilowania edukacji według globalistycznego szablonu (tzw. edukacja globalna, która ma w Polsce związek z np. Grupą Zagranica, a ta z Sorosem – istnieją rządowe porozumienia w tej sprawie i ustawy), edukacja pod klucz testów…

Skonfrontowanie Konstytucji RP z ideologią neomarksizmu jest więc potrzeba nagłą. To bowiem jej funkcjonariusze, wcześnie zadbali o takie sformułowania w prawie polskim, które można tak właśnie interpretować jak to robił – jako analityk prawa – Zaradkiewicz w odniesieniu do art. 18,; ja zaś, w odniesieniu do art. 5 Konstytucji, twierdzę, że powoduje on otwarcie prawa polskiego na neomarksizm przez zamieszczenie w tym artykule neomarksistowskiego konstruktu – „zrównoważony rozwój”.

Wyjaśnię, że globalistyczny szablon „zrównoważonego rozwoju” został skrojony przez inżynierów neosocjalizmu – por. http://www.naszdziennik.pl/mysl/68806,dekodowanie-jezyka-inzynierow-neosocjalizmu.html .

Z kolei, ideologię globalizmu reprezentuje światowa tzw. agentura zmian wiodącą w tzw. filantropii takich osób jak Sachs, Soros, Gates oraz takich osób jak Con Bendit i Verhofstadt, Zuckerberg… i ich – w Polsce – ideowych przyjaciół… – por. – http://wp.naszdziennik.pl/2015-09-29/223929,mentor-antykosciola.html

Dlatego w. wym. zarzut postawiony przez Panią Profesor ws. rzekomych lewackich poglądów Zaradkiewicza nt. art. 18 nie jest zasadny, bo w Polsce nie ma – po 1989 roku – istotnej filozoficznej walki o prawdę o prawie w Polsce. Nie ma walki polityków o prawdę w sprawie ideowego ugruntowania Konstytucji RP – filozoficznego i kulturowego – na fundamencie praw naturalnych. Są incydentalne przemowy, które dają nadzieję, ale nic nie zmieniają…

Politycy – każdej ze stron – poddali się pseudo normom narzuconym przez ONZ i UE, zamiast ugruntować prawo w Polsce właśnie na prawie naturalnym, najprostszym, prawdziwym, prawym i sprawiedliwym. To, co widzimy w tzw. polityce to tylko współczesne koloseum, to „walki gladiatorów”, dla gawiedzi – bo tak nas traktują.

Np. głosować za życiem jest oczywistością, bo to godność ludzka jest źródłem praw, a nie żadna partia. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, której „ducha” – przy bierności polityków każdej strony – skradła neolewica globalizująca apostazję Zachodu, mówiła o godności jako źródle praw. (Wygląda na to, że partie – z automatu – zastępują sumienie jej członków).

Warto w tym kontekście przypomnieć, że podpisanie Traktatu Lizbońskiego związało Polskę z genderową interpretacją praw: Art. 81 Konstytucji Europejskiej część II, Karta Praw Podstawowych – jak pisze Peeters, analityk procesów globalizacji – zawiera zakaz niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną, co skutkuje redefinicją małżeństwa oraz możliwością adopcji dzieci przez homoseksualistów. Traktat ideologicznie podporządkowuje państwa Unii, i jednocześnie podporządkowuje je zarządzaniu globalnemu ONZ. Traktat podpisał Lech Kaczyński.

W polityce polskiej działanie globalizmu ujawnia się otwarcie np. w konkursach na edukację globalną ogłoszonych np. na str. MSZ za rządów PiS. Edukacja ta „formatuje” formalnie i nieformalnie do „zrównoważonego rozwoju”, którego cele wyznacza ONZ i UE, pilnując, żeby państwa włączały te cele do swego prawa i polityk. – por. – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0018+0+DOC+XML+V0//FR

Istnieje szereg ustaw, które zakorzeniają tę neomarksistowską ideologię w polskiej literze prawa.

Skrzętnie bowiem ukrywa się fakt poddania Polski pod zarządzanie globalne, które mówi o swoich celach na stronach UN w 17 Celach zrównoważonego rozwoju, które – w istocie – są politycznymi ramami zniewalania narodów całego globu.

Tak! bo polityka profilowana przez Z. Brzezińskiego (Komisja Trójstronna, J. Carter) od lat 70 ma ścisły związek ze zredefiniowaniem praw człowieka. Tzn. z wprowadzaniem anty-praw w miejsce rzeczywistych praw. Proces ten jest holowany przez agenturę zmian w każdym z państw. (Agentów zmian zdradza zideologizowany język jw. Dekodowanie…)

Również w tej sprawie zabieram głos, jako osoba, która doprowadziła do wydania w Polsce prac Peeters, dzięki wspaniałomyślności s. Dyr. Wydawnictwa Sióstr Loretanek, s. Andrzei. I wyznaję, że kilka lat temu, chciałam wyjaśnić pani profesor Pawłowicz to, co odkryła Peeters badając dokumenty ONZ i UE, na konferencjach ONZ i przeprowadzając wywiady w kuluarach.

Udałam się do biura poselskiego poseł Krystyny Pawłowicz, przekazując jej podręczniki M.A. Peeters, która odkryła w działaniach ONZ istnienie agentury zmian na rzecz nowej globalnej etyki (laickiej i anty-Boskiej i antyludzkiej), pospiesznie globalizowanej -por. – http://naszdziennik.pl/mysl/107763,poligon-globalistow.html;

Zwróciłam więc uwagę pani poseł na termin „zrównoważony rozwój”, który jest „mantrą globalistyczną”, gdzie człowiek pomyślany jest jako – rak na strukturze planety ziemi, czarny węglowy ślad… stąd postulat depopulacji.

Po jakimś czasie, zapytałam publicznie panią profesor – podczas promocji Jej książki na Foksal – o to, czy mogła by w tej sprawie zabrać głos. Tymczasem pani profesor zbyła pytanie, wywołując śmiech na sali gromadzącej publiczność miłującą panią profesor.

Dopytywana – po wystąpieniu – ponownie, pani poseł nie ustosunkowała się do sprawy – choć przecież termin ten figuruje w Konstytucji w Art. 5. profesor Pawłowicz powiedziała jedynie: „A tam! Prof. P. Winczorek – już dawno nie żyje.” (Jest świadek, który to pytanie zadał oraz który był ze mną w Biurze poselskim pani Pawłowicz).

Wyjaśnię, że wspomniany komentarz Winczorka do art. 5 wskazuje na to czym jest zrównoważony rozwój. Winczorek jako współtwórca Konstytucji w komentarzu do niej wyjaśnił, że dotyczy tzw. równoważenia rozwoju ekonomicznego, spraw środowiska oraz spraw społecznych. – Za równoważeniem stoi więc „ręka”, która wg. wskaźników równoważy rozwój tych sfer; i wszystko „trzyma”… i wszędzie pod dyktando gender, walki z Co2, idei depopulacji…

Argument: „Winczorek nie żyje” po prostu zmroził mnie oraz towarzyszącą mi osobę, która nie będąc prawnikiem, już bardzo dobrze rozumie, czym jest strategia podboju Polski i świata przez zarządzanie globalne, w czym uczestniczy zarówno lewica jak i prawica całej Europy poza świadomością Narodów.

Tymczasem w „Celach zrównoważonego rozwoju na lata 2015-30 ” znajdziecie Państwo np. prawo do orientacji seksualnej, zdrowie seksualne i reprodukcyjne (aborcja, eutanazja, antykoncepcja), inkluzywność (co oznacza włączanie każdego do wszystkiego np. homoseksualistę do wykładania lekcji religii katolickiej).

Z wyżej wymienionych racji, każdy odpowiedzialny prawnik powie, że istnieje istotna sprzeczność zapisów w Konstytucji RP i jest ona głęboka.

Oznacza to, że owa Konstytucja jest piaskiem, a nie skałą w myśleniu o państwie i o osobie. Z kolei Art. 18 jest ugruntowany w globalistycznej mantrze „zrównoważonego rozwoju”, który systemowo spina się z ideologią gender propagowaną przez zarządzanie globalne narzucające tzw. normy „z góry na dół”. W nim politycy lokalni pomyślani są na wzór jakby ekonomów tego zarządzania, a nie jako przedstawiciele spraw oddolnie im powierzonych przez Naród oraz jako obrońcy wartości Narodowych. W tej ideologii wartości Narodowe i Katolickie są obrzydliwością.

Sam art. 5 Konstytucji RP z 1997 fałszywie „godzi” suwerenność ze „zrównoważonym rozwojem” (idea globalizmu, której nie da się zinterpretować po katolicku, bowiem wymyślili ją ideolodzy neokomuny; Papież Franciszek w Laudato Si, jedynie wskazał na właściwą antropologię, która powinna towarzyszyć działaniom na rzecz przyrody).

Jednocześnie Konstytucja RP jest tak pomyślana, że – co widać – ciągle toczymy rzekomo polityczne spory, a sprawy – przez dziesięciolecia – i tak idą po myśli zarządzania globalnego, które najotwarciej mówi o sobie, przez usta swoich agentów zmian, ale również w Manifeście rewolucji postnarodowej – por. – http://www.naszdziennik.pl/mysl/72129,manifest-rewolucji-postnarodowej.html

Również fakty sejmowe, potwierdzają brak odwagi w obronie właściwie pojętych praw człowieka w Polsce np. w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Te fakty wpisują się w realizację Celów zrównoważonego rozwoju i język nowej lewicy i jej nową globalną etykę (anty-etykę).

PiS – dochodząc do władzy – straciła pozycję trybuna ludowego, głosując przeciwko projektowi ustawy zaproponowanej przez Obrońców Życia związanych ze środowiskiem Ordo Iuris i Stop Aborcji, tak licznie popartej przez Naród.

Nie ma również moralnych podstaw pani poseł Pawłowicz do ataku na Zaradkiewicza, który jest analitykiem prawa, a nie politykiem. Jest naukowcem, który – tak jak w przypadku Konferencji nt. Trybunału Konstytucyjnego – powiedział, jak jest. (por. artykuł „Przywrócić prawdę o prawie” na prawy.pl)

Dziś, po upływie lat od wymienionego wyżej mojego listu w obronie pani Krystyny Pawłowicz – w tym aspekcie – nie napisałabym go i nie rozesłałabym po portalach. Wiązałam bowiem dużo nadziei z postawą pani Pawłowicz. Myślałam, że jest za prawem Bożym, za prawem naturalnym… Że jej emocje to dowód prawdziwego przejęcia się praworządnością w Polsce.

Tymczasem już widać, że politycy z prawa i z lewa się nie różnią – co widać po ustawach – w aspekcie realizacji globalistycznie sformatowanych Celów zrównoważonego rozwoju; przedtem Milenijnych celów rozwoju 2000-2015 r.

Dziś, to nie wypowiedzi polityka PiS, gorszące faktem powoływania się na plotki – bo jest on również prawnikiem – powinny absorbować Polaków. Narodowi potrzebna jest przejrzystość nt. celów zrównoważonego rozwoju i kilkudziesięciu lat „wkładania” Polaków w nową dyktaturę neolewicy.

Nie mówi się bowiem o wprowadzeniu Polski pod zarządzanie globalne, gdzie państwa narodowe traktowane są jak „przekleństwo mapy” a normalne małżeństwo kobiety i mężczyzny jako stereotypy, z którymi trzeba walczyć.

Istotowo, politycy PiS i PO etc. od lat dryfują na tej samej platformie celów zarządzania globalnego, co udowadniają fakty ustawodawcze, ale i filozofia prawa, pod którą podpisują się związani z nimi prawnicy, albo „członkowie” przedkładający pierwszeństwo partii przed prawdą. (prawda, to jako zgodność myśli z rzeczywistością).

NP. Prof. Lech Morawski rekomendowany do Trybunału Konstytucyjnego przez PiS, z punktu widzenia filozofii prawa reprezentuje szkołę postmodernizmu (neomarksizmu) w prawie, kiedy pan profesor pisze: „koncepcje prawa – pozytywistyczna, czy prawno-naturalistyczna nie odpowiadają już wyzwaniom epoki postindustrialnej” „prawo nie może być już dalej pojmowane jako zbiór nakazów i zakazów, które władza państwowa narzuca w dowolny sposób adresatom norm prawnych, co więcej nie może być nawet pojmowane wyłącznie jako technika rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych problemów społecznych, ale musi się stać także rozmową czy też dialogiem, w którym państwo i inni aktorzy społeczni wspólnie uzgadniają normatywne programy działania”. (Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, PWN, Warszawa 2000.)

Czym więc się różni prof. L. Morawski – w filozofii prawa, w myśleniu o prawie – od pana A. Rzeplińskiego?

Zrozumienie spraw, z jakimi musimy się jako Polacy uporać, ułatwią prace analityka procesów globalizacji – M.A. Peeters. Jej raporty nt. „zrównoważonego rozwoju” udowadniają, że jest to konstrukt tak spreparowany, że działa jak religia – świecka religia, która jest nowym Pax Romana dla świata, jednak w duchu ideologii gender – por. – http://prawy.pl/46383-pis-przeznaczyl-9-mln-zl-na-seksedukatorow-w-szkolach/

Trochę o Peeters: http://www.ksd.media.pl/blog-ac/571-sztuczny-dym-czyli-o-niej-ma-byc-cicho

Dr nauk prawnych Aldona Ciborowska, publicysta

P.S. Sens ideologii globalizmu zarządzania globalnego ONZ, UE, wyjaśniają prace M.A. Peeters „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej” „Polityka globalistów przeciwko rodzinie” „Gender – światowa norma polityczna i kulturowa” „Obywatel i osoba. Bunt i pojednanie”, „Dwadzieścia lat praw seksualnych i reprodukcyjnych w Afryce”.

http://sklep.loretanki.pl/szukajcontroller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=peeters&submit_search=

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

83 komentarze

83 Komentarzy

 1. Hania

  1 marca 2017 at 12:46

  Pani poseł Pawłowicz podjęła się mało szlachetnej roli tzw psa łańcuchowego partii PIS.
  Ona najgłośniej, najdonioślej i najbardziej bogobojnie wykrzykuje ( sonduje) pewne kwestie związane z waznymi dla Polaków sprawami, vide obrona życia.
  Dla mnie ta pani skompromitowała się podczas głosowania za życiem, gdzie jednak zagłosowała za prawem do aborcji, tłumacząc się najgłupiej jak tylko potrafiła…
  Załuję jednocześnie, że jest uparcie promowana przez Radio Maryja!
  Teraz zachodzi pytanie
  – czyją agenturą jest to medium?
  Niejednokrotnie, podczas różnych audycji słyszałam ten zbitek słowny ” zrównoważony rozwój”
  To ja prosta kobieta wiem co te słowa oznaczają
  A nie znają tego pojęcia posłowie czy zakonnicy z doktoratami???
  Tym sposobem wycofałam się ze wszystkich form promowania i wspierania tego radia.
  Włącznie z odpisami podatkowymi.
  Wolę dać na schronisko dla bezpańskich psów, bynajmniej mój czyn określę jako (prawie) neutralny moralnie.
  Bo nie mogę wspierać czegoś/ kogoś, kto po cichu pracuje na rzecz globalistów.
  Katolik to nie głupiec, choćby tak o nas mysleli wielcy tego świata….

 2. Janae

  14 czerwca 2017 at 16:18

  Espero contar con otros artículos como este, que nos ayuden a salir del pozo de la ignorancia.

 3. Snap Milfs

  18 lipca 2017 at 21:54

  Free milf hookups at http://snapmilfs.com

 4. Neal Hawf

  21 lipca 2017 at 00:48

  Would you be interested in exchanging links?

 5. Would you be interested in exchanging links?

 6. Darinnania

  11 sierpnia 2017 at 09:43

  http://revia.phartesdomusa.org buy revia without a script

 7. Darinnania

  12 sierpnia 2017 at 01:59

  http://revia.phartesdomusa.org buy naltrexone online canada

 8. dirty milf porn pics

  13 sierpnia 2017 at 06:24

  rhanks for the info

 9. Loan

  15 sierpnia 2017 at 00:34

  lose weight with yogurt

 10. snap milfs

  20 sierpnia 2017 at 02:16

  snap milfs

 11. Conway Marijuana

  20 sierpnia 2017 at 05:52

  Hit me up! You saved me a lot of hassle just now. I actually felt my brain growing when I read your page. On a scale from 1 to 10, You are an 11. Greetings from Hawaii!

 12. milf legs spread

  24 sierpnia 2017 at 01:00

  thamks for the info

 13. mass roots delivery

  24 sierpnia 2017 at 13:49

  That cleared it up for me. Your page is loved by this guy I used to know. I am hoping you write once more very soon!

 14. Ontario Marijuana

  25 sierpnia 2017 at 22:43

  I actually felt my brain growing when I read your blog. WordPress professionals would agree with you. Really useful information.

 15. milf wife bucket

  27 sierpnia 2017 at 21:14

  yess it works

 16. Pueblo West Cannabis

  28 sierpnia 2017 at 22:43

  I am going to follow you on Reddit. You are more fun than bubble wrap.

 17. Canoga Park Dispensary

  29 sierpnia 2017 at 03:02

  Any team would be lucky to have you on it. Do not get afraid to spread your thoughts. I simply must tell you that your articles are totally awesome. I am hoping you write once more very soon!

 18. investor adviser

  30 sierpnia 2017 at 06:49

  magnificent read. Your blog is cool! On a scale from 1 to 10, You are an 11. You are obviously very knowledgeable. I was reading your post while walking my dog.

  • Discotech

   16 grudnia 2017 at 01:51

   Your website really maked me think. I bet you do crossword puzzles in ink. I love articles like this one but I find myself spending hours simply browsing and reading. Such a deep answer! I really love your writing style.

 19. wizz air sofia london

  12 września 2017 at 05:31

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 20. how to get pr in singapore

  15 września 2017 at 05:45

  I like this post! Thanks.

 21. where to recycle electronics

  17 września 2017 at 20:35

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very useful very beneficial

 22. old electronics recycling

  17 września 2017 at 20:39

  Great blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 23. it equipment recycling

  17 września 2017 at 20:46

  I really like your writing style, wonderful information, appreciate it for putting up : D.

 24. singapore permanent resident

  18 września 2017 at 00:52

  I like this post! Thanks.

 25. pr application

  19 września 2017 at 00:30

  I like this post! Thanks.

 26. disposing of old laptops

  19 września 2017 at 14:42

  I got what you intend, appreciate it for putting up.Woh I am happy to find this website through google. „Since the Exodus, freedom has always spoken with a Hebrew accent.” by Heinrich Heine.

 27. computer salvage

  19 września 2017 at 14:50

  Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 28. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 29. escape room dfw

  22 września 2017 at 16:57

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I really hope to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 30. escape room fort worth

  25 września 2017 at 21:34

  Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anybody else getting similar RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 31. navy feather fascinator

  26 września 2017 at 14:01

  I haven¡¦t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 32. билети до лондон

  27 września 2017 at 12:02

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 33. Miguneingzep

  29 września 2017 at 14:17

  India Online Pharmacy Medications Cialis Generico En Farmacias Espanolas [url=http://costofcial.com ]cialis[/url] Amoxicillin 500 Mg Used For Comment Utiliser Clomid Where To Order Pyridium Mastercard Accepted

 34. Miguneingzep

  3 października 2017 at 15:44

  Buy Prevacid Solutab Online Insuffisance Renale Viagra Barato Madrid [url=http://sildenaf100mg.com]viagra prescription[/url] Del Propecia Efectos Secundarios Zithromax Face Rash Low Priced Cialis

 35. marijuana delivery

  5 października 2017 at 00:52

  You remind me of my roomate back in North Carolina. I discovered your site by luck

 36. Miguneingzep

  6 października 2017 at 10:45

  Certified Canadian Pharmacy Viagra [url=http://cheapcheapvia.com]viagra[/url] Pharmacy 365 Levitra Annonce Propecia Generique Avis

 37. Miguneingzep

  6 października 2017 at 21:41

  Canadian Generica Viagra Clomid Over The Internet [url=http://cheapvia25mg.com]viagra[/url] Specifico Levitra

 38. Miguneingzep

  9 października 2017 at 12:30

  Viagra Problemi Buy Roaccutane Online Uk [url=http://cialgeneri.com]online pharmacy[/url] Finasteride

 39. recycle my computer

  13 października 2017 at 12:57

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 40. Miguneingzep

  14 października 2017 at 15:19

  Site Acheter Cialis Kamagra To Buy [url=http://genericcial.com]cialis[/url] order accutane online australia Fluconozole Dogs Viagra Avec Dapoxetine Avis

  • DrinkedIn

   15 grudnia 2017 at 18:16

   Way cool! good page and thought|Thanks for expressing your own website post I’d constantly stick to|Thank you almost all for the details. I am shocked at how fast your blog loaded on my cell phone. Incredibly helpful info. Right here is some really useful info.

 41. Tianna Robicheaux

  15 października 2017 at 01:55

  My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 42. investor adviser

  17 października 2017 at 11:30

  You are more fun than bubble wrap. I am totally impressed! You should be thanked more often. So thank you!! You have the best ideas. Our community is better because you are in it.

 43. Segala Macam Judi Olahraga

  19 października 2017 at 03:44

  Coming from my research, shopping for electronic products online can for sure be expensive, nevertheless there are some guidelines that you can use to obtain the best deals. There are continually ways to locate discount specials that could help make one to possess the best electronics products at the smallest prices. Good blog post.

  • hermosa beach

   16 grudnia 2017 at 16:51

   I must say, I really love what you’ve done here. I never discovered any attention-grabbing website like yours. Guess I will just book mark this article. You saved me a lot of hassle just now.

 44. Marijuana Dispensary

  19 października 2017 at 13:20

  Your blogs is absolutely on point! I like your style. Your write ups really makes me think.

 45. Palo Alto cannabis

  21 października 2017 at 13:20

  Your writing style reminds me of my dad. I enjoyed reading this.

 46. investor adviser

  22 października 2017 at 07:09

  I work in the investor speaker industry. I think the admin of this web blog is really working hard in support of his web site, since here every material is quality based information.

 47. Miguneingzep

  22 października 2017 at 16:51

  Azithromycin Zithromax 250mg Levitra Recommended Dosage [url=http://cheapviasales.com]buy viagra[/url] Cialis Tablet Generic Viagra Sold In United States

 48. Segala Macam Judi Olahraga

  23 października 2017 at 23:58

  i am very picky about baby toys, so i always choose the best ones`

 49. best political comedy

  24 października 2017 at 07:00

  Thanks again. Guess I will just book mark this blog. Incredible. I would like to say amazing blog!

 50. Miguneingzep

  25 października 2017 at 03:54

  Order Tamoxifen Citrate [url=http://cheapviapills.com]viagra[/url] Cialis Quick Delivery On Line Usa Approved Online Pharmacies

 51. Marijuana Dispensary

  25 października 2017 at 13:13

  Do you have any video of that? I hope you are making cash off this website

 52. Judi Online

  26 października 2017 at 20:11

  Hello! I simply want to make a enormous thumbs up with the wonderful info you’ve here during this post. We are returning to your blog for additional soon.

 53. Jesse Grillo

  27 października 2017 at 22:32

  Geez, that is unbelievable. I needed this.

 54. Miguneingzep

  28 października 2017 at 00:39

  Isotretinoin Drugs Amoxicillin Drug Interactions [url=http://cialtobuy.com]cialis[/url] Acticin Loxazol Next Day Canada Pharmacy Meds

 55. Mariette

  31 października 2017 at 07:39

  thx for the info

 56. Tianna

  31 października 2017 at 14:25

  Thanks for the info

 57. Miguneingzep

  31 października 2017 at 14:49

  Vente Cialis En Ligne France [url=http://buygenericvia.com]viagra[/url] Cialis 1 To 2 Days Shipping Doxycline Chicago

 58. Eleni

  1 listopada 2017 at 09:53

  Thanks for the info

 59. agen-win

  3 listopada 2017 at 03:06

  LED floor lamps are the newest design when it comes to lighting the floor area. they do not run as hot as traditional floor lamps,,

 60. Enid

  5 listopada 2017 at 03:08

  thx for the info

 61. Marijuana Dispensary

  12 listopada 2017 at 01:46

  My bestie introduced me to your posts. How could any of this be better stated? It could not. Your website really maked me think.

 62. Miguneingzep

  12 listopada 2017 at 16:45

  Buying Levitra In Mexico Achete Viagra Precio Cialis Uso Diario [url=http://cheaplevi.com]levitra prices[/url] Levitra Capsulas Achat De Viagra Anglais Buy Flagyl In Little Rock

 63. judi poker online

  20 listopada 2017 at 22:44

  Pawłowicz przeciw Zaradkiewiczowi – pułapki w myśleniu o prawie w Polsce – Prawy.pl judi poker online

 64. Hello, I check your blog like all few days. Your way with words is humorous, continue the great operate! dewi4d.org situs judi togel terpercaya dan terbaik

 65. Miguneingzep

  23 listopada 2017 at 23:25

  Costco Viagra Costo Propecia Effetti Collaterali [url=http://levibuying.com]levitra 20mg[/url] Cheapest Viagra Prices Licensed Pharmacies

 66. Miguneingzep

  26 listopada 2017 at 08:48

  Discount Secure Ordering Bentyl Merbentyl Medicine Cheapeast Online 272 Can I Trust Canadian Viagra Online [url=http://viaonlineusa.com]viagra[/url] Viagra Professional 100mg Tinidazol Buy Real Kamagra Uk

 67. business international

  2 grudnia 2017 at 19:58

  If you feel you’re prepared to tackle the difficulties of global service, follow our recommendations from business leaders who have actually existed in the past.

 68. nightlife near me

  5 grudnia 2017 at 20:13

  Twitter professionals would agree with your write up. I enjoyed reading what you had to say. Spot on with this article. I like your style.

 69. Manhattan Beach

  6 grudnia 2017 at 02:57

  Son of a gun! If your articles are always this helpful, I will be back. Your points are well formed.

 70. Freebird

  8 grudnia 2017 at 23:42

  I really like your writing so a lot! I am bored to death at work so I decided to browse your write up on my iphone during lunch break. Can you tell us more about this? Such a deep answer!

 71. Hermosa Beach

  9 grudnia 2017 at 13:55

  Are there other posts you work on? I will talk about this site with my Facebook group. Thanks for sharing your thoughts.

 72. agen casino terpercaya

  13 grudnia 2017 at 22:55

  If you might be even now upon the fence: grab your preferred earphones, thoughts down towards a Excellent Acquire and question in direction of plug them into a Zune then an iPod and see which 1 sounds greater in the direction of your self, and which interface tends to make on your own smile further. Then you are going to know which is straight for you.

 73. agen bola terpercaya

  14 grudnia 2017 at 04:27

  I will products this review toward 2 designs of us citizens: recent Zune home owners who are thinking of an upgrade, and people trying in the direction of come to a decision involving a Zune and an iPod. (There are other gamers well worth taking into consideration out there, including the Sony Walkman X, nonetheless I expect this provides on your own sufficient information and facts towards generate an aware option of the Zune vs avid gamers other than the iPod line as well.)

 74. franchise opportunities florida

  14 grudnia 2017 at 22:22

  Currently it looks like Movable Type is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 75. wizz air budapest airport

  15 grudnia 2017 at 11:15

  Would you be interested in exchanging links?

 76. duct cleaning franchise opportunities

  15 grudnia 2017 at 22:07

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 77. martial arts franchise opportunities

  16 grudnia 2017 at 07:54

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 78. Franchise Leads

  16 grudnia 2017 at 10:33

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

 79. Executive Leads

  17 grudnia 2017 at 07:24

  Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back very soon. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice evening!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra