Wywiady

Marek Jurek: Ruch Narodowy to rewolucyjny nacjonalizm antypaństwowy

– Są ugrupowania takie jak Ruch Narodowy, które chcą być współczesną Narodową Demokracją. Różnice, jakie nas dzielą, mają charakter po prostu ideowy i polityczny. Mam wrażenie, że ci młodzi działacze reprezentują dziś to, co osiemdziesiąt lat temu prof. Zdzisław Stahl (…) określił jako „rewolucyjny nacjonalizm antypaństwowy” – mówi Marek Jurek, były Marszałek Sejmu, a dziś prezes Prawicy Rzeczypospolitej w rozmowie z portalem Prawy.pl.

 

Na centroprawicy startuje nowy projekt polityczny. Jarosław Gowin wspólnie z politykami partii Polska Jest Najważniejsza i Stowarzyszeniem Republikanie buduje nowe ugrupowanie. Pańskim zdaniem ta nowa formacja może odnieść sukces?

Trafił Pan w sedno. Czas pokaże, czy to partia – czy „projekt”. Partia polityczna działa i walczy ze świadomością, że jest potrzebna niezależnie od powodzeń i niepowodzeń, „projekt” rozwiązuje się przy pierwszym niepowodzeniu wyborczym, a czasami nawet sondażowym. Z pewnością nowa formacja ma bardzo poważnego lidera, o naprawdę dużym formacie politycznym i intelektualnym. Ale wyzwania dopiero przed nimi.

 

Jarosław Gowin jako Minister Sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska uchodził za konserwatystę, przeprowadził częściową deregulację zawodów i reorganizację sądów, które miały przynieść pewne oszczędności. Ale czy jako lider nowej formacji, może być wiarygodny dla Polaków, szczególnie tych o poglądach prawicowych?

Polska Razem jest ugrupowaniem centroprawicowym, nie prawicowym. Pamiętajmy, że środowisko PJN definiowało się w PiS przez najbardziej wyraźne poparcie dla traktatu lizbońskiego i (częściowo przynajmniej) dla in vitro. Nieprzypadkowo wzięli sobie Joannę Kluzik-Rostkowską na lidera, a nawet po zmianie przewodniczącego deklarowali ciągłość z jej linią, dopóki sama nie odeszła. Sam Jarosław Gowin w jednych sprawach bronił życia i rodziny (szczególnie demaskując przewrotność konwencji „przemocowej”), w innych przeciwnie – na przykład w sprawie prawa do życia niepełnosprawnych. Jeśli chcą więc w polskiej polityce odegrać rolę pozytywną, powinni wyraźnie określić się jako część opozycji, dążąca do utworzenia rządu z Prawem i Sprawiedliwością, ale o głosy powinni konkurować z PO, odwołując się do pierwotnego programu Platformy Obywatelskiej i przeciwstawiając się otwarcie cynizmowi politycznemu Tuska.

Jednym z postulatów zaprezentowanych przez Polskę Razem Jarosława Gowina jest pomysł głosowania rodzinnego, które, jak warto przypomnieć, było elementem proponowanym także przez Pańskie ugrupowanie…

Bardzo dobrze, że go podjęli – tylko nie rozumiem, dlaczego oprócz Pawła Kowala nikt z nich nie mówi o tym otwarcie.  Niestety, debiut polityczny pokazuje właśnie wtórność, brak samodzielnej diagnozy i wynikającego z niej kierunku politycznego. Gdyby chcieli prowadzić politykę odważniejszą, podejmowaliby inicjatywy naprawdę odpowiadające sytuacji: na przykład votum nieufności dla ministra kultury za promocję bluźnierstw i destrukcji sztuki (jak w Teatrze Starym) albo zgłosiliby rezolucję wzywającą rząd do odrzucenia antywychowawczych zaleceń WHO lub wezwaliby MSZ do wyrażenia uznania Chorwacji za obronę małżeństwa i rodziny. To wszystko są sprawy domagające się niezwłocznej reakcji. Ich podjęcie świadczyłoby o poważnym zaangażowaniu na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej i o zdolności podejmowania spraw, o których oficjalna polityka milczy. Bo polityka „eventowa” to za mało.

Program polityki prorodzinnej Polski Razem zakłada również stworzenie instrumentów w postaci powszechnego urlopu macierzyńskiego, bonów wychowawczych w wysokości 550 zł i progresywnych ulg podatkowych na dzieci, w wysokości 100 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, 200 zł na drugie, 300 zł na trzecie, 400 zł na czwarte i każde następne. Jak Pan ocenia te propozycje?

Bardzo dobrze, to – nawet jeśli chodzi o sumy – bardzo zbieżne z naszą propozycją ryczałtowego zwrotu VAT rodzinom wychowującym dzieci. Z tym, że my uważamy, że powinno to stać się prawem umocowanym konstytucyjnie (jako prawo wszystkich rodzin do ryczałtowego zwrotu podatków pośrednich płaconych przy okazji wychowania dzieci). Chodzi o to, by prawa rodziny stały się podstawą naszego ustroju, tak by żaden rząd nie mógł się wycofać z tej polityki. I by rodziny wiedziały, że ich prawa są zobowiązaniem Rzeczypospolitej, a nie łaską polityków.

Wychodzi więc na to, że propozycje programowe Pańskiego ugrupowania i nowej partii Jarosława Gowina, przynajmniej te dotyczące polityki prorodzinnej zachowują wiele podobieństw.

Materialnie tak, poza tym oczywiście w polityce nie chodzi o to, by się wyróżniać, ale o to, by dla swoich postulatów pozyskiwać innych, a ostatecznie czynić je elementem porządku konstytucyjnego lub consensusu narodowego. W tym roku mija trzydzieści lat od ogłoszenia w podziemnej „Polityce polskiej” artykułu Mariana Piłki „Ludność i niepodległość”, co można uznać za symboliczny początek naszej polityki w tej dziedzinie. Nie tylko o nią walczymy, ale ją realizujemy – Marian Piłka jako wiceprezes AWS doprowadził do wydłużenia urlopów macierzyńskich (potem cofnięte przez rząd Millera, ale bardzo wiele rodzin średniego pokolenia wtedy z tego skorzystało), jako marszałek Sejmu przeforsowałem jednoczesne prace nad rządowymi i poselskimi projektami zasiłków porodowych, Prawica Rzeczypospolitej odegrała kluczową rolę w utrzymaniu dzisiejszej wielkiej ulgi PIT (to my określiliśmy jej skalę i zbudowaliśmy większość w Sejmie, wbrew rządowi). Co więcej – o te sprawy walczyliśmy nie dlatego, że stanowiły część „projektu”, ale również działając w Prawie i Sprawiedliwości. Nie pamiętam wtedy większego zaangażowania kolegów, którzy je potem podjęli – ale (mówię to bardzo jasno) bardzo dobrze, że je podjęli, bo o to chodzi.

W ubiegłym roku Prawica Rzeczypospolitej zadecydowała o szerokiej współpracy wyborczej z Prawem i Sprawiedliwością. Jakie były podstawy dla tej decyzji?

Oczywiste, wynikają z bliskości naszych partii. Przecież konieczność usamodzielnienie prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej nie unieważnia poglądów, które nas łączą. Dziś sukces Prawa i Sprawiedliwości jest warunkiem koniecznym zmiany rządu i polityki w Polsce. A to z kolei jest warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, realizacji dobra publicznego. My jesteśmy gwarantem poważnego (a nie „eventowego”, powtórzę) zaangażowania prawicy na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej, na forum narodowym i europejskim.

Można powiedzieć, że jest to Pański powrót do bliskiej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością po wydarzeniach, które miały miejsce w 2007 roku. Mam tu na myśli  niepowodzenie projektu wzmocnienia konstytucyjnych gwarancji ochrony życia i godności człowieka. Słusznego projektu, który nie zyskał niestety wystarczającego wsparcia ze strony PiS.

Do roku 2007 byłem wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, więc to nie był okres naszej współpracy, ale wspólnej działalności w jednej partii. Potem zdecydowaliśmy się na przywrócenie samodzielności ruchowi chrześcijańsko-konserwatywnemu, w przekonaniu, że  w obecnych warunkach tylko polityczna samodzielność gwarantuje konsekwentną (a nie sporadyczną) pracę na rzecz zasad cywilizacji życia i praw rodziny. Te dzisiejsze warunki polegają na tym, że partie aspirujące do poparcia dającego władzę unikają zaangażowania chrześcijańskiego, co oczywiście promotorzy destrukcji cywilizacji chrześcijańskiej skwapliwie wykorzystują, zdobywając przewagę w debacie. Jednocześnie stale zaznaczaliśmy, że jesteśmy gotowi do solidarnej, partnerskiej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością: z poszanowaniem ich szczególnej pozycji w życiu publicznym, ale również przy poszanowaniu samodzielnej obecności prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej.

Przez dłuższy czas Prawo i Sprawiedliwość nie brało pod uwagę współpracy z Prawicą Rzeczypospolitej na tych zasadach. Ale rozmowy, jakie mieliśmy w latach 2011-13 ze środowiskami PJN i Solidarnej Polski, jeszcze bardziej utwierdziły mnie w przekonaniu, że ideowa „ostrożność” w partiach post-PiS-owskich jest jeszcze większa niż w samym Prawie i Sprawiedliwości. Bo niezależnie od oceny historycznych decyzji Jarosława Kaczyńskiego nie można odmówić mu odwagi, również wobec mediów i opinii publicznej. Z tym wiąże się funkcja narodowa: PiS walczy o zmianę władzy w Polsce, partie post-PiS-owskie o obecność w Parlamencie. W porozumieniu z PiS realizujemy solidarność narodową, tamte partie zbudowane są co najwyżej na „solidarności” wyborczej.

Prawo i Sprawiedliwość jest liderem w sondażach opinii publicznej, które pokazują trendy wyborcze. Wydaje się więc, że wszystko idzie po myśli liderów tej formacji. Pytanie tylko, czy PiS po wygranych wyborach będzie miał z kim rządzić?  

Wszystko zależy od wyniku wyborów. Jest bardzo prawdopodobne, że drugi rząd Tuska przegra w takich rozmiarach jak rząd Bieleckiego, Suchockiej, Buzka, Belki (a w istocie Millera), co automatycznie zaowocuje nie tylko większością bezwzględną dla listy PiS, ale szansą na stworzenie większości konstytucyjnej. Jeśli więc lista PiS zdobędzie 260-270 mandatów, to możliwość budowania większość ad hoc w poszczególnych kwestiach konstytucyjnych stanie się bardzo realna. Bo taka większość oznaczałaby z jednej strony radykalną dekompozycję (albo nawet rozpad PO) i reorientację PSL. Ale gdyby nawet rządowi udało się obronić i PiS zdobyłby jedynie względną większość, wówczas też będzie praktycznie niemożliwe utworzenie trwałego rządu przeciw prawicy – więc mielibyśmy albo poważne zmiany w parlamencie, albo wcześniejsze wybory. Ale to tylko teoretyczny wariant. Scenariusz większości bezwzględnej uważam za zdecydowanie bardziej prawdopodobny.

W Prawicy Rzeczypospolitej wyraźnie można dostrzec liderów o poglądach i tożsamości zbliżonej do współczesnej endecji. Mam tu na myśli m.in. Mariana Piłkę i Krzysztofa Kawęckiego. Czy nurt narodowy w ramach Prawicy RP również znajdzie dla siebie miejsce i płaszczyznę porozumienia oraz możliwość współpracy z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego?

Nie widzę tu żadnego problemu, przy czym zaznaczyć trzeba, że podmiotem i gwarantem naszego porozumienia jest Prawica Rzeczypospolitej. To nie jest współpraca grona osób, z których każda szuka swego miejsca w polityce – ale dwóch partii. Po to zresztą założyliśmy Prawicę Rzeczypospolitej, by chrześcijański konserwatyzm był nie tylko pewną postawą osób rozproszonych w różnych miejscach życia publicznego, ale podmiotem polityki polskiej.

Ale ja pytam o narodowców, czy osoby o poglądach endeckich i narodowych są mile widziane w Prawicy Rzeczypospolitej, a w konsekwencji czy nie będzie to utrudniać współpracy z partią Jarosława Kaczyńskiego, który zdaje się nie ma szczególnego uznania dla tego nurtu na polskiej prawicy.

Narodowa Demokracja przez pół wieku była największym ruchem politycznym w Polsce, więc obecność tej tradycji na prawicy jest czymś oczywistym. Natomiast o nurcie politycznym trudno było mówić już trzydzieści lat temu: Wojciech Wasiutyński, Wiesław Chrzanowski, Jędrzej Giertych czy Jan Dobraczyński mieli zupełnie różne, w istotnych sprawach przeciwstawne, poglądy polityczne. Zresztą swą przyszłość polska prawica powinna budować w oparciu  przede wszystkim o szeroko rozumianą tradycję konserwatywną, w której w pełni zawierają się takie zasady jak cywilizacja chrześcijańska, narodowa racja stanu, solidarność społeczna. Oczywiście, są ugrupowania takie jak Ruch Narodowy, które chcą być współczesną Narodową Demokracją. Różnice, jakie nas dzielą, mają charakter po prostu ideowy i polityczny. Mam wrażenie, że ci młodzi działacze reprezentują dziś to, co osiemdziesiąt lat temu prof. Zdzisław Stahl (siostrzeniec Stanisława Głąbińskiego, po wojnie jeden z najbliższych współpracowników gen. Andersa na emigracji) określił jako „rewolucyjny nacjonalizm antypaństwowy”.

Początek roku 2014 będzie zapewne przebiegał pod dyktando zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i układaniu list wyborczych w tych wyborach. Czy jako lider Prawicy RP zamierza Pan w nich wystartować?

Przede wszystkim wystartują w nich kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej, na listach Prawa i Sprawiedliwości. Wystawimy kandydatów we wszystkich okręgach. O swoim kandydowaniu zdecyduję wspólnie z władzami Prawicy. W każdym razie chcemy w tych wyborach pokazać, że stanowimy istotny składnik opozycji, wnoszący w solidarną współpracę całego obozu prawicowego własne, realne poparcie społeczne. To zaś jest niezbędne do efektywnej polityki i dlatego zależy nam na poparciu wszystkich, którzy podzielają nasze zasady i przekonania.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Grzegorz Lepianka

 


Marek Jurek – prezes Prawicy Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu w latach 2005 do 2007. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010 r.

 

© WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Jeśli koniecznie chcesz skopiować materiał do swojego serwisu skontaktuj się z redakcją.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

63 komentarze

63 Komentarzy

 1. rzymianin

  16 stycznia 2014 at 10:07

  Majowe wybory będą bardzo ważne, od nich zależy przyszłość Ruchu Narodowego. Dlatego na pewno przylecę głosować, na Ruch Narodowy oczywiście. Młodzi Polacy mają już dośc rządów dzisiejszych watah które zawłaszczyły Polskę. Nadchodzi wielki koniec tych grubych partyjnych świń. Słyszysz Panie Tusk? Nadchodzi Pana Koniec.

 2. rzymianin

  16 stycznia 2014 at 10:07

  Majowe wybory będą bardzo ważne, od nich zależy przyszłość Ruchu Narodowego. Dlatego na pewno przylecę głosować, na Ruch Narodowy oczywiście. Młodzi Polacy mają już dośc rządów dzisiejszych watah które zawłaszczyły Polskę. Nadchodzi wielki koniec tych grubych partyjnych świń. Słyszysz Panie Tusk? Nadchodzi Pana Koniec.

 3. JTS

  16 stycznia 2014 at 10:42

  odezwało się zdradzieckie sprzedajne żydzisko.

 4. Arkadiusz Ł.

  16 stycznia 2014 at 11:07

  Marek Jurek nie ma moralnego prawa oceniać narodowców, bo narodowcem nie jest!

 5. stoLica

  16 stycznia 2014 at 11:15

  No tak brawo panie Jurek, a pan się zwiąże znowu z piłsudczykami z PiSu(i masonerią, która częściowo ich wspiera, przeciwko innej masonerii, która wspiera PO), którzy już raz odrzucili wpisanie ochrony życia poczętego do konstytucja, gdy była taka szansa i była większość konstytucyjna do tego. Szanuje Pana za działalność w obronie dzieci nienarodzonych, cieszę się, że walczy pan o tradycje, ale politycznie, jest pan chłopcem w piaskownicy, który chce zbudować zamek z suchego piasku i nie wie dlaczego mu się on rozsypuje.

 6. rzymianin

  16 stycznia 2014 at 11:31

  [quote name=”Arkadiusz Ł.”]Marek Jurek nie ma moralnego prawa oceniać narodowców, bo narodowcem nie jest![/quote]
  Ma prawo, pomimo tego że narodowcem nie jest.

 7. rebeliant80

  16 stycznia 2014 at 13:18

  Jurek jak zwykle opowiada bzdury

 8. znudzony

  16 stycznia 2014 at 13:51

  Nie dziwmy sie takim politykom ktorzy sie dostali juz do koryta,Kazdy z nich bedzie sie dopatrywal w kazdym „ruchu”, konkurencji do koryta. I okreslal jako antypanstwowe.
  Czyli antydzisiejszym przy korycie,czy dokonal tego juz jakis Stahlczy inni nie ma znaczenia.Z tej wypowiedzi wynika tylko jedno,ze Pan Marek Jurek nie rozumie ,ze polityk wybrany i finasowany w praworzadnym panstwie ma stac na strazy nie koryta dla siebie i pieprzyc o antypanstwowosci,ale stac na strazy ruchow antynarodowych i byc przciw sila degerujacym kraj.Panstwem jest narod.Trzba naprawde nie kapowac,tego,ze samemu jest sie anypanstwocem ktorego wlasnie panstwo czyli narod ma dosc,bo czyni nardowi szkody.np GMO,Chemtrails, Eshelon,ACTA,wstrzykiwanie rteci dzieciom,
  itd To nie NR jest antypanstwowe tylko dzisiejsi politycy.Ten Pan myli wiecy panstwo jako grupe ludzi,z wielkie panstwo jako Narod,ktory ma Panstwa POlitykow dosc.

 9. znudzony

  16 stycznia 2014 at 13:59

  Poprzednie zdjecie na tle tej czerwonej flagi bylo o wiele trafniejsze i bardziej pasowalo do wypowiedzi Pana Marka Jurka.
  Jakie sily spowodowaly tu na prawym.pl
  uczynic tego pana bardziej sympatycznym dla nraodu, z pewnoscia wie ten ktory podjal ta decyzje.Znajac powiedzenie „po owocach ich poznacie” mozemy liczyc tylko ,ze ta mala zmiana zdjecia byla nieswiadomym dzielem przypadku,albo prawy.pl ma w swoich szeregach lewych.pl.

 10. moherowy beret

  16 stycznia 2014 at 17:39

  Nie wiem czy mam rację,ale odnoszę wrażenie,że Panem Markiem powoduje strach o trudniejsze dostanie się do PE w zderzeniu z przedstawicielami z RN.Czy on nie rozumie,że już czas pozwolić młodym zacząć wchodzić na scenę polityczną.Przecież starzy politycy pokazali co potrafią(jedni na plus,inni na minus),a w tym wszystkim młodzi są najbardziej poszkodowani,bo nie mają szans na pracę i ustatkowanie się.Przecież młodzi Polacy nie mogą wiecznie jechać na Zachód do pracy.W ten sposób w kraju zostaną sami emeryci,renciści i oderwani od życia politycy różnych orientacji(chodzi o politykę.

 11. Zbigniew

  16 stycznia 2014 at 21:31

  „rewolucyjny nacjonalizm antypaństwowy” – i bardzo dobrze!

  1. TRZEBA być nacjonalistą – i nie należy mylić nacjonalizmu z szowinizmem.

  2. TRZEBA być antypaństwowym – w stosunku do tego faszystowskiego państwa, zwanego „III RP”. Bo nie jest to państwo polskie, ale właśnie ANTYPOLSKIE.

  Potrzebujemy, mówiąc hasłowo, „Polski dla Polaków”. A cóż w tym złego? „Niechaj Rosja dla Moskala – Polska dla Lacha!” – jeden z naszych wieszczów to napisał. Czyżby był „antypaństwowym nacjonalistą”?

 12. Danuta Cichecka

  16 stycznia 2014 at 23:30

  [quote name=”Zbigniew”]„rewolucyjny nacjonalizm antypaństwowy” – i bardzo dobrze!

  1. TRZEBA być nacjonalistą – i nie należy mylić nacjonalizmu z szowinizmem.

  2. TRZEBA być antypaństwowym – w stosunku do tego faszystowskiego państwa, zwanego „III RP”. Bo nie jest to państwo polskie, ale właśnie ANTYPOLSKIE.

  Potrzebujemy, mówiąc hasłowo, „Polski dla Polaków”. A cóż w tym złego? „Niechaj Rosja dla Moskala – Polska dla Lacha!” – jeden z naszych wieszczów to napisał. Czyżby był „antypaństwowym nacjonalistą”?[/quote]
  Powtórzę (powyżej), to co napisał Pan Zbigniew – trafne! Szkoda, że M. Jurkowi nie po drodze z młodymi narodowcami.

 13. antyMJ

  17 stycznia 2014 at 10:11

  Beka z typa, który wyszedł z PiS przez ustawę antyaborcyją, określił się jako człowiek honoru, a teraz jak piesek wraca z podkulonym ogonem i on śmie coś mówić o zasadach? 🙂

 14. NZW

  17 stycznia 2014 at 13:42

  Myślałem że jest to poważny portal ,ale sie pomyliłem . Umieszczanie wywiad z tym posłusznym „tuzem” Polskiej prawicy.

 15. jacek

  17 stycznia 2014 at 16:02

  Pana Marszałka Marka Jurka bardzo szanuję,cenię i uważam,że powinien powtórnie zostać Marszałkiem Sejmu.Uważam jednakże,że Ruch Narodowy jest potrzebny Polsce!

 16. Skanderbeg

  18 stycznia 2014 at 12:19

  Cóż. Ile można żyć bez diet. oszczędności się kończą to trza było wrócić do PiS, który jest dużo bardziej szurniętą partią niż było kilka lat temu.
  Poza tym, Jurek to antypolityk. Zlikwidował PP, wtłaczając tę partię do PiS, zamiast zacząć działać samodzielnie jako bliski koalicjant PiS (niczym CSU). I za co? Za stanowisko wiceprezesa PiS. A mógł utworzyć własny klub poselski. Wg mnie zresztą to jest prawicowiec w stylu neokonów, czyli szemrane towarzycho.

 17. Adipex bontril

  1 czerwca 2017 at 17:36

  i never ever would believe

 18. полети варна софия

  13 czerwca 2017 at 09:42

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 19. Pamala

  14 czerwca 2017 at 01:19

  Espero contar con otros artículos como este, que nos ayuden a salir del pozo de la ignorancia.

 20. electric coffee percolator

  6 sierpnia 2017 at 11:15

  great points altogether, you just won a new reader. What may you suggest about your submit that you made a few days ago? Any positive?

 21. womens cheap shoes

  8 sierpnia 2017 at 19:01

  Suggested reads includeNikki Nichols’ Frozen in Time: The Enduring Legacy of the 1961 U.S.|You can avoid this kind of a scenario by getting a pair of footwear on-line.

 22. milf fucks young man

  14 sierpnia 2017 at 10:38

  tbhanks for the info

 23. Charleen

  14 sierpnia 2017 at 21:29

  exercises to lose weight fast for women

 24. best public relations

  25 sierpnia 2017 at 01:48

  My dad would like to be a master in this topic. You saved me a lot of hassle just now. I just stumbled upon your blog. You are obviously very knowledgeable.

 25. Log Lane Village Weed

  25 sierpnia 2017 at 23:24

  You should be beyond proud of yourself. I have learned new things through your page. Your blog is cool! I enjoyed reading what you had to say.

 26. milf anal fun

  27 sierpnia 2017 at 18:54

  yess it works

 27. new business speaker

  29 sierpnia 2017 at 04:17

  That cleared it up for me. Hello from Iowa. No complaints on this end, simply a awesome piece.

 28. Brea Weed

  29 sierpnia 2017 at 21:33

  I check your posts every few days. I truly think this page needs much more consideration. I will probably be again to read much more, thanks for that info. I really like your writing style and how well you express your ideas.

 29. technology adviser

  30 sierpnia 2017 at 11:47

  It is like you read my thoughts! I simply must tell you that your pages are really awesome. You are obviously very knowledgeable. That is the thinking of a creative mind.

 30. Jesse Grillo

  31 sierpnia 2017 at 06:05

  This website was loaded when I started my phone. I will bookmark this. Thanks for the advice! I have learned new things through your blog. I bet you do crossword puzzles in ink.

 31. Jesse Grillo

  1 września 2017 at 01:06

  Thank you! I am trying to discover more on this issue. I simply have to tell you that your websites are really awesome. It is very informative and you are obviously very knowledgeable in this area.

 32. startup speaker

  1 września 2017 at 06:26

  good little bit of written content. Somehow you make time stop and fly at the same time.

 33. Jesse Grillo Jesse Grillo

  1 września 2017 at 14:10

  I simply stumbled upon your weblog post and wished to mention that I have truly enjoyed surfing around your blogs posts. Who raised you? They deserve a medal for a job well done.

 34. tech adviser

  1 września 2017 at 21:13

  I enjoy the information you provide here. Pinterest pros would agree with you.

 35. cannabis app

  2 września 2017 at 04:50

  Do you have any video of that? Without proper research, your readers will not be interested and you would lose credibility. I really like your writing style and how well you express your thoughts. I will bookmark this blogs.

 36. startup adviser

  3 września 2017 at 02:33

  I never discovered any attention-grabbing post like yours. A magnificent article. There are certainly a lot of information to take into consideration.

 37. tech adviser

  4 września 2017 at 08:13

  Somehow you make time stop and fly at the same time. Thanks for posting this good write up. great post.

 38. tech speaker

  4 września 2017 at 13:04

  It is like you read my thoughts! No complaints on this end, simply a good piece. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your further posts thank you once again. I am on the same side as you.

 39. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 20:58

  I am going to follow you on Reddit. You has interesting and solid content. Such a deep answer!

 40. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 41. investment speaker

  8 września 2017 at 03:16

  I discovered your websites via Tumblr while searching for a related topic, your post came up and I am glad it did I am impressed, I need to say. Found this on Facebook and I am happy I did I have added your website to my Facebook Can you tell me more about this topic?

 42. investor speaker

  8 września 2017 at 12:40

  Some nice points there. I enjoy the stuff you provide here. Your articles are magnificent. You have a lot of knowledge on this topic.

 43. Jesse Grillo

  9 września 2017 at 03:46

  I just stumbled upon your website. I discovered your websites via Pinterest while searching for a related topic, your blog came up and I am glad it did I could not refrain from leaving a comment!

 44. domain

  10 września 2017 at 11:36

  Hands down, Apple’s app shop wins as a result of a mile. It truly is a large choice of all sorts of programs vs a in its place unhappy amount of a handful for Zune. Microsoft is made up of packages, primarily inside of the realm of video games, however I’m not guaranteed I might will need toward bet upon the potential if this function is substantial towards by yourself. The iPod is a considerably much better choice within just that situation.

 45. escape room euless

  14 września 2017 at 03:41

  I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my search for something relating to this.

 46. escape room frisco

  14 września 2017 at 09:55

  The next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, however I truly believed you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 47. singapore pr

  15 września 2017 at 01:12

  I like this post! Thanks.

 48. shoe site

  15 września 2017 at 19:14

  To produce a great impression in one shot, 1 has to know well how to have their charisma of attracting others.|Shoes that are specifically developed for outdoor activities usually have ticker and anti slip sole. Nicely, this is most likely the final thing you need to worry about. As we know branded products are costlier than generic products.|Price aside, they might not necessarily look great on you. Whatever type of shoes you are looking for, you will certainly find the desired kind of footwear on-line. „It was a difficult time for the city back then.|Want to make sure no shoes and baggage only look great, but fits nicely. At these shops, you will get different types of footwear for males from some of the renowned brand names. The level of danger depends on your wishes.|The internet-stores provide you enormous choices in all the categories. The great part is that sellers are constantly including issues to Etsy, so there are new products everyday! I checked all the top shoe designers for a pattern.|The end result of gel materials stunned the shoes marketplace greatly. Shoes that appear great on Susan may not necessary be appropriate for you. Advance tracks, like „We Can’t Quit” and „Wrecking Ball”, are tearing up the charts.|You will be in a position to save much more cash if you order two or much more bottles. The cost of 1 bottle of bowtrol is $39.ninety five. You can be one of the many shoppers that support the crafters on Etsy.|You will just have to click on on the item that you want and you can immediately have it. Aspis Forte is available at extremely reduced price. It buys directly from top producers, so it sells at a inexpensive cost.|Attempt it and you might not regret for purchasing this kind of a pair of operating shoes. In 2010, I saved more than $200 on fitness center footwear and athletic apparel alone! Vimax tablets can be discovered on amazon market.|Most of the portals provide one hundredtwenty five money back in case the customer returns the product. But the common dimension chart is not be appropriate for operating. The most prominent function of Aspis Forte is low price.|The important interest is that the most comfortable footwear for you. Shoes that look great on Susan might not essential be suitable for you. Width in business with size, tends to make the shoes very best for operating.|These shoes are as light-excess weight as possible, but also very durable. Gain more friction between the ft and the shoe, it is a risk to harm the feet. But the common size chart is not be appropriate for operating.|If you’re used to using higher road shops then you may be missing out on some of these benefits. Pay for each click advertising is here to remain. It is the greatest technology in shoes factories.|This excludes the low cost you will get when you use Vimax coupon code. Keeping safety and tenderness in thoughts, it is always good to go for soft soled shoes. That is why a lady is usually extremely particular about her footwear.|If you don’t like Endless Shoes, there are a lot of other locations to purchase from. But the typical size chart is not be appropriate for running. They are very best for these who exhibit serious over pronation.|However, some people do make their shoes their trademark and put on comparable kind of shoes all their lives.

 49. site themes

  16 września 2017 at 00:40

  Apple already contains Rhapsody as an application, which is a outstanding commence, nevertheless it is now hampered by the inability in direction of store regionally on your iPod, and consists of a dismal 64kbps bit value. If this improvements, then it will relatively negate this convenience for the Zune, yet the 10 songs for each month will continue to be a significant additionally within just Zune Pass’ favor.

 50. old clothes donation

  16 września 2017 at 16:13

  It’s hard to find well-informed people about this topic, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 51. Randall Demarais

  16 września 2017 at 20:29

  What i do not understood is if truth be told how you are not really a lot more well-favored than you might be right now. You are very intelligent. You realize thus considerably on the subject of this topic, made me personally believe it from numerous varied angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated unless it is one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time maintain it up!

 52. how to get singapore pr

  16 września 2017 at 20:49

  Great post!

 53. any site

  17 września 2017 at 10:40

  I will devices this evaluation to 2 styles of humans: recent Zune home owners who are contemplating an update, and human beings trying toward determine amongst a Zune and an iPod. (There are other gamers importance thinking of out there, which include the Sony Walkman X, yet I anticipate this features on your own adequate information toward deliver an knowledgeable decision of the Zune vs avid gamers other than the iPod line as perfectly.)

 54. dispose computer

  17 września 2017 at 18:49

  I really enjoy reading on this website , it has good content . „Something unpredictable but in the end it’s right, I hope you have the time of your life.” by Greenday.

 55. e scrap

  17 września 2017 at 18:52

  You are my aspiration , I own few web logs and often run out from to brand.I believe this website contains some very superb information for everyone. „As we grow oldthe beauty steals inward.” by Ralph Waldo Emerson.

 56. where to take old computers to recycle

  17 września 2017 at 19:01

  Perfectly composed articles , regards for selective information .

 57. electronic recycling centers near me

  17 września 2017 at 19:03

  I was looking through some of your articles on this internet site and I think this website is really informative! Continue putting up.

 58. singapore pr application

  17 września 2017 at 22:29

  I like this post! Thanks.

 59. pr application

  18 września 2017 at 22:36

  I like this post! Thanks.

 60. computer junkyard

  19 września 2017 at 12:53

  You have brought up a very good points , regards for the post.

 61. electronic dump

  19 września 2017 at 12:53

  Great site. Lots of helpful info here. I’m sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks for your effort!

 62. disposal of computer equipment

  19 września 2017 at 12:53

  A person necessarily help to make critically posts I might state. This is the very first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made to create this actual post extraordinary. Magnificent process!

 63. disposing of electronics

  19 września 2017 at 12:59

  What i don’t understood is in fact how you are not actually much more well-appreciated than you might be right now. You’re very intelligent. You already know therefore significantly when it comes to this topic, produced me for my part believe it from so many numerous angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated until it is something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. At all times deal with it up!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra