Według dr Malina Kaszuba praca „Bliski wschód, ciągle w ogniu” opisuje bieżącą sytuacje na Bliskim Wschodzie i uwarunkowania historyczne wpływające na tą sytuacje, oraz implikacje tej sytuacji dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Według dr Maliny Kaszuby obecność Rosji na Bliskim Wschodzie miała na celu zablokowanie wzrostu wpływów USA w tym rejonie, Rosja osiągnęła niewątpliwie sukces.

 

Zdaniem drMarty Stempień wzrost i odrodzenie islamizmu wpływa nie tylko na sytuacja na Bliskim Wschodzie ale w Europie, oraz powoduje wzrost zagrożenia terroryzmem na zachodzie (w USA, Australii i Europie). Jest to też dopiero początek konfliktów na Bliskim Wschodzie. Błędem USA było niedostrzeżenie i zignorowanie wzrostu islamizmu, tego, że islamiści chcą stworzyć globalny islamski kalifat. Warto też pamiętać, że destabilizacja na Bliskim Wschodzie przykrył działania Izraela na Bliskim Wschodzie.

Doktor Malina Kaszuba jest zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Stopień doktora nauk wojskowych o specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe uzyskała na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

 

Dr Marta Stempień jest adiunktem w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Politologiem i inżynierem (w specjalności budownictwo). Zastępcą redaktora naczelnego strony internetowej czasopisma naukowego „Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”. Interesują ją takie zagadnienia jak: globalny ruch dżihadystyczny, ideologia dżihadyzmu, międzynarodowy terroryzm, współczesne wojny i konflikty, bezpieczeństwo Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, bezpieczeństwo międzynarodowe, oraz bronie masowego rażenia.

Rozmawiał: Jan Bodakowski