W wideo wywiadzie udzielonym portalowi Prawy pl profesor Wojciech Roszkowski autor (wydanego przez wydawnictwo Biały Kruk) trzytomowego albumu „Świat Chrystusa” stwierdził, że dziś większość katolików nic nie wie o świecie współczesnym Jezusowi. Ludzi na zachodzie dotyka analfabetyzm cywilizacyjny, są wykorzenieni z kontekstu antyku i chrześcijaństwa, w wyniku czego nie mają jak czerpać z dziedzictwa zachodniej cywilizacji. Zdaniem profesora jest coraz gorzej, zanika wykształcenie klasyczne i znajomość Biblii, jesteśmy wyrwani z kontekstu historycznego, postacie biblijne w wyobraźni nawet polskiego katolika ograniczają do formatu bajkowego jasełkowego.

 

W opinii profesora współcześnie kulturowe ubóstwo i ułomność wynikające z niewiedzy o naszej tożsamości i historii, prowadzi do odrzucenia rozumy i uleganiu zabobonom. Lansowane dziś przez popkulturę bzdury na temat naszej przeszłości padają na podatny grunt powszechnej niewiedzy.

Jak informuje wydawnictwo Biały Kruk „Wojciech Roszkowski jest nie tylko politykiem i ekonomistą, ale też humanistą. Specjalizuje się w historii najnowszej, historii gospodarczej oraz naukach politycznych. W roku 1987 zyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych pracując w Katedrze Historii Gospodarczej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od października 1990 roku pracował również w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie objął kierownictwo Zakładem Europy Środkowo-Wschodniej. Tego samego roku został mianowany prorektorem Szkoły Głównej Handlowej i pełnił tę rolę do 1993 roku. Od 1991 roku posiada tytuł profesora tej uczelni. W roku 1996 uzyskał stopień naukowy profesora nauk humanistycznych. W latach 1994-2000 piastował stanowisko dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN, a obecnie pełni tam funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej”.

 

Profesor Roszkowski „w okresie PRL działał w Polskim Porozumieniu Niepodległościowym, w latach 90 był członkiem Rady Inicjatyw Wydawniczych przy Ministrze Kultury, a na przełomie wieków pracował jako członek Rady Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Wykładał na uczelniach w USA. Profesor Roszkowski był również redaktorem naczelnym „Studiów Politycznych” oraz przewodniczącym rady Muzeum Historii Polski. W latach 2004-2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego. W 2011 roku został członkiem rady nadzorczej Telewizji Polskiej. Natomiast w 2015 był jednym z członków jury konkursu „Książka Historyczna Roku”. W 2000 roku został udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2005 r. srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jest autorem kilkutomowych publikacji poświęconych historii Polski XX wieku, książki „Półwiecze” oraz współautorem podręczników do historii”.

 

Jak przypomina wydawnictwo Biały Kruk „Świat Chrystusa” to „monumentalna trzytomowa historia świata w okresie życia i działalności Jezusa Chrystusa. Obejmuje lata od 6 roku przed narodzeniem, aż do śmierci krzyżowej Jezusa z Nazaretu. Autor, wybitny historyk i znakomity pisarz, prof. Wojciech Roszkowski, pracował nad swoim dziełem prawie pół wieku. Oparł się na idei zawartej w Liście św. Pawła do Galatów o nadejściu "pełni czasu", co oznacza, że wielowiekowe oczekiwanie na Mesjasza skończyło się wraz z nadejściem Chrystusa. Wraz z Nim rozpoczął się nowy etap historii i dzieje ludzkości nie są takie same, jak wcześniej. Świat uległ wielkiej zmianie, zaczęły dominować wartości nazwane później chrześcijańskimi, z których wyrosła nasza kultura”.

 

Zdaniem wydawcy profesor Roszkowski „stworzył niespotykaną panoramę starożytnego świata w latach, które związane są bezpośrednio z ziemskim życiem Jezusa. Rok po roku wędrujemy od dalekich Chin po Irlandię i Germanię - ówczesne krańce cywilizacji - z naciskiem oczywiście na Imperium Rzymskie. Główną uwagę autor przywiązuje do wydarzeń w Palestynie i do zdarzeń z życia Jezusa Chrystusa. Choć książka napisana jest pięknym, literackim językiem, autor opiera się tylko na historycznych faktach; wśród wielu źródeł i monografii na czoło wybija się przekaz ewangeliczny”.

 

W opinii wydawcy „wielkim walorem publikacji są ilustracje, a więc zdjęcia, ryciny i reprodukcje obrazów wspaniałych malarzy oraz mapy wykonane własnoręcznie i z wielką pieczołowitością przez profesora Roszkowskiego! W każdym z tomów znajduje się kolejno 110, 140 oraz 107 barwnych ilustracji pomagających zrozumieć opisywane wydarzenia”.

 

Rozmawiał: Jan Bodakowski