Błażej Nowosad przyszedł na świat 3 lutego 1903 r. w małej wsi Siemnice na Lubelszczyźnie. Szkołę powszechną ukończył w Wożuczynie, naukę kontynuował w prywatnym gimnazjum w Lublinie. W 1920 r. wstąpił do tamtejszego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk sufragana lubelskiego Adolfa Józefa Jełowickiego w dniu 13 września 1925 r. Do pierwszej pracę jako wikariusz został powołany do parafii Goraj.

W 1929 r. zaczął pełnić obowiązki tymczasowego zarządcy parafii w Górecku Kościelnym, gdzie założył chór i orkiestrę parafialną. W należącym do parafii Aleksandrowie zainicjował budowę kościoła, poświęconego w 1934 r. W trosce o rozwój duchowy lokalnej społeczności powołał do życia Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Akcję Katolicką oraz Trzeci Zakon św. Franciszka.

W 1936 r. został skierowany do parafii w Potoku Górnym, gdzie podobnie jak poprzednio, podjął szereg działań na rzecz wiernych - wyremontował kościół, założył i opiekował się Akcją Katolicką, zorganizował orkiestrę. Przyczynił się też do przejścia wielu miejscowych z kościoła narodowego do Kościoła rzymskokatolickiego.

Po wybuchu II wojny światowej nadal sumiennie pełnił swoją posługę. Wspomagał wysiedleńców z Wielkopolski i ukrywających się potockich Żydów, wysyłał paczki żywnościowe dla więźniów obozów koncentracyjnych. Utrzymywał kontakty z Armią Krajową.

19 grudnia 1943 r. żandarmeria niemiecka wraz z ukraińską policją dowodzoną przez Włodzimierza Darmochwała, komendanta w Tarnogrodzie rozpoczęła pacyfikację Potoku Górnego i okolicznych wiosek. Przebywający na plebani ks. Nowosad został aresztowany. Pojmaną ludność i kapłana spędzono następnie przed kościół.

Na rozkaz niemieckiego dowódcy oddzielono go od reszty pojmanych i poprowadzono do środka. Tam poddano go przesłuchaniom, podczas których był torturowany - bito go po całym ciele, wyrywano paznokcie, żywcem zdzierano mu skórę z pleców. Ostatecznie został zabity strzałem w tył głowy.

Tego dnia nacjonaliści ukraińscy zamordowali w Potoku Górnym łącznie 19 osób i spalili kilkaset zabudowań. Pogrzeb zamordowanego kapłana odbył się na miejscowym cmentarzu 21 lub 22 grudnia 1943 r.

Ks. Błażej Nowosad jest jednym z 122 Sług Bożych, wobec których w 2003 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej.