Obecnie organizacje w naszym kraju zwróciły się o podpisywanie manifestu przez polskich
kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Jako pierwszy pozytywnie odpowiedział Bogdan Rzońca,
obecnie poseł, kandydujący do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu z listy PiS.
Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji które odbyło się dziś w siedzibie
Konferencji Episkopatu Polski poseł Rzońca mówił to tym, iż do tego, by poprzeć manifest FAFCE
wystarczającą przyczyną byłoby dla niego własne doświadczenie życiowe wieloletniego związku
małżeńskiego, bycia ojcem a obecnie dziadkiem. Jednak w sferze publicznej kluczowa jest
świadomość zadań Polski w Europie, nasz obowiązek utrwalania tego, co jest obecnie niestety
systemowo podważane, przede wszystkim godności małżeństwa. Poseł zwrócił uwagę na wagę apelu polskich organizacji mówiącego, iż pierwszym zadaniem polskich polityków po wyborach będzie zdefiniowanie w stosunkach z partnerami zagranicznymi, iż Polacy chcą być w Unii, ale mają prawo do tego, by zachować tożsamość moralną, w szczególności nie mogą być zmuszani przez czynniki zewnętrzne i inspirowane kampanie wewnętrzne do przyjmowania rozwiązań, które uważają za niemoralne. Bogdan Rzońca wyraził przekonanie, iż osiągnięcie tego będzie wymagało polityki aktywnej. Nie wystarczą jedynie działania negatywne. Ustalanie ładu moralnego kontynentu
powinno następować we współpracy z największymi frakcjami, zwłaszcza Europejską Partią Ludową (EPP) odwołującą się do dziedzictwa katolickich ojców Unii takich jak Alcide De Gasperi czy Robert Schuman.


Ryszard Skotniczny, prezes stowarzyszenia Europa Tradycja, jednego z inicjatorów apelu
zapowiedział, iż ruchy prowadzą rozmowy z kolejnymi kandydatami. Spodziewane są kolejne
deklaracje, nawet w najbliższych dniach. Jacek Sapa z fundacji Narodowy Dzień Życia
zapowiedział, iż organizacje społeczne spodziewają się poparcia apelu przez liczną grupę
kandydatów z różnych ugrupowań. Ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka
Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski wyraził nadzieję, iż politycy którzy złożą
obecnie deklarację i obejmą mandaty, będą współpracować z FAFCE i COMECE także po wyborach, troszcząc się o sprawy rodziny.

Apel polskich organizacji:

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Brukseli (FAFCE), podmiot
współpracujący z Przedstawicielstwem Episkopatów Europejskich (COMECE), opublikowała specjalny manifest. Wzywa w nim osoby kandydujące w zbliżających się wyborach do Parlamentu
Europejskiego, by złoży deklarację dotyczącą wspierania rodziny i postulatów moralnych będących
fundamentem cywilizacji europejskiej (instytucja małżeństwa, poszanowanie ludzkiej godności od
początku do naturalnego końca życia czy prawo rodziców do wychowywania dzieci).
Nasze organizacje apelują do kandydatów z naszego kraju, by zostali sygnatariuszami
manifestu, a po objęciu mandatów działali na rzecz jego realizacji.


W szczególności apelujemy by kandydaci a późnej europosłowie z naszego kraju podjęli
działania na rzecz jasnego uznania, iż warunkiem pozostawania Polski w Unii nie jest przyjmowanie
rozwiązań w rodzaju prawnej akceptacji związków homoseksualnych czy adopcji w takich
związkach.


W naszym kraju prowadzone są dwie, w gruncie rzeczy komplementarne kampanie
polityczne. Z jednej strony są tacy, którzy wmawiają Polakom, iż jeśli chcą pozostać w Unii, muszą
porzucić przywiązanie do tradycyjnych wartości, przyjąć karty LGBT itp. Z drugiej strony tłumaczy
się, iż nie zachowamy tożsamości, jeśli nie wyjdziemy z Unii. Tymczasem większość Polaków zdaje się oczekiwać właśnie tego, że w Unii pozostaniemy, ale chcemy się czuć bezpiecznie, iż siły zewnętrzne jak i wewnętrzne nie będą na siłę forsować rozwiązań, których większość Polaków nie chce. Liczymy, iż politycy reprezentujący właśnie takie stanowisko, złożą swój podpis pod
manifestem FAFCE, a potem rzeczywiście będą działać na jego rzecz.


Stowarzyszenie Europa Tradycja
Ryszard Skotniczny
Fundacja S.O.S. Ochrony Poczętego Życia
ks. Ryszard Halwa
Fundacja Narodowy Dzień Życia
Jacek Sapa

 

manifestu FAFC:
http://voteforfamily2019.eu/sites/default/files/manifesto%20polacco.pdf