What allows centuries-old anti-Jewish stereotypes and “traditions” to persist? So-called medieval antisemitism was built on the foundation of religious persecution of Jews. Learn the history of religious

- napisano na ich twitterze.

Co w tłumaczeniu na polski oznacza "Co pozwala na utrwalanie wieków antyżydowskich stereotypów i "tradycji"? Tak zwany średniowieczny antysemityzm został zbudowany na fundamencie prześladowań religijnych Żydów. Poznaj historię religii

Trzeba było jak Grecy powiedzieć im, że są idiotami, a nie napuszczać na ludzi prokuraturę.