Wnioski o ukaranie obu mieszkańców Pruchnika przekazano do sądu. Policja informuje, że przesłuchuje kolejne osoby, zabezpieczyła też nagrania z monitoringu i internetu.

W Wielki Piątek w Pruchniku odbył się ludowy rytuał „sądu nad Judaszem”, w czasie którego symbolizującej apostoła zdrajcę kukle wymierzono 30 uderzeń kijem (tyle, ile srebrników Judasz otrzymał od Sanhedrynu za zdradę Chrystusa), po czym odcięto jej głowę, tułów zaś podpalono i wrzucono do rzeki.

Jak wynika z wywiadu, jakiego w 2018 r. udzieliła „Gazecie Wyborczej” Monika Zydroń z Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, „sąd nad Judaszem” praktykowany był w Pruchniku co roku i uznawany za najbardziej godny uwagi. Podobny rytuał istniejący w Czechach (pławienie Judasza) wpisano nawet na listę UNESCO.