Sytuacja ta miała miejsce w Niemczech w Nadrenii Północnej-Westfalii. Co jest już natomiast skandaliczne Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rodzice z powodów religijnych nie mają prawa zabronić dzieciom uczestniczenia w lekcjach wychowania seksualnego.

Innymi słowy można by wyciągnąć wniosek, że według ETPC, człowiek jest własnością systemu, a ta sytuacja wprost jest nam znana jako komunistyczny system totalitarny i określenia typu „eurokołchoz” mają swoje uzasadnienie.