Premier oznajmił: "Szacujemy, że program będzie obejmował w pierwszym okresie ok. 300 tys. osób, ale w kolejnych, w związku z orzecznictwem, które będzie weryfikowało tę grupę osób (...), mogą się pojawić kolejne 100 tys., 200 tys., może nawet więcej tysięcy naszych rodaków".

Dodał także:  "Dzisiaj nie mamy pełnej wiedzy, co do dokładnej liczby osób, ale mamy przybliżoną wiedzę i w związku z tym byliśmy w stanie zabezpieczyć środki na ten cel (...) Odpowiedzialny rozwój gospodarczy to taki rozwój, który nikogo nie pozostawia samemu sobie, nikogo nie pozostawia w tyle (...) Chcemy przede wszystkim ten zrównoważony rozwój, tworzenie perspektyw rozwoju i jak najlepszych wynagrodzeń dla Polaków wspierać".
Program ma objąć ok. 500 tys. osób.

"Dzisiaj nie mamy pełnej wiedzy, co do dokładnej liczby osób, ale mamy przybliżoną wiedzę i w związku z tym byliśmy w stanie zabezpieczyć środki na ten cel" - dodał premier.

"Odpowiedzialny rozwój gospodarczy to taki rozwój, który nikogo nie pozostawia samemu sobie, nikogo nie pozostawia w tyle" - wskazywał premier na konferencji.

"Chcemy przede wszystkim ten zrównoważony rozwój, tworzenie perspektyw rozwoju i jak najlepszych wynagrodzeń dla Polaków wspierać" - mówił.Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-rzad-przyjal-projekt-o-swiadczeniu-uzupelniajacym-dla-niepel,nId,3086459#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
"Szacujemy, że program będzie obejmował w pierwszym okresie ok. 300 tys. osób, ale w kolejnych, w związku z orzecznictwem, które będzie weryfikowało tę grupę osób (...), mogą się pojawić kolejne 100 tys., 200 tys., może nawet więcej tysięcy naszych rodaków"

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-rzad-przyjal-projekt-o-swiadczeniu-uzupelniajacym-dla-niepel,nId,3086459#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox