Jeglinskas będzie odpowiedzialny za zarządzanie zmianami instytucjonalnymi NATO: politykę zasobów ludzkich, planowanie budżetu, technologie informacyjne, komunikację z innymi strukturami organizacyjnymi NATO (NSPA, NCIA i in.) oraz za zapewnienie codziennej działalności siedziby NATO.

 

Swoje nowe stanowisko 40-letni Jeglinskas obejmie 1 października 2019 roku.

 

Przedstawiciel Litwy po raz pierwszy objął stanowisko w strukturach kierowniczych NATO.