Przemysław Warmiński przyszedł na świat 14 marca 1908 r. w Bydgoszczy, w rodzinie Emila Warmińskiego - lekarza i działacza narodowego. Uczęszczał do Gimnazjum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po zdaniu matury w 1926 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego.

Działał w Korporacji Akademickiej „Baltia”. W 1930 r. został kierownikiem grupy akademickiej Obozu Wielkiej Polski oraz prezesem Młodzieży Wszechpolskiej.

W czasach studenckich rozpoczęła się jego kariera sportowa. Jako tenisista był wieloletnim zawodnikiem AZS Poznań, zdobył dwa tytuły mistrza Polski. Czterokrotnie występował w meczach Pucharu Davisa.

W 1931 r. rozpoczął służbę wojskową. Po jej zakończeniu podjął pracę w Zachodnio-Polskim Towarzystwie Kredytowym, a następnie odbył aplikację adwokacką. Jednocześnie został komisarzem tajnej organizacji „Zet”, kierującej ruchem narodowym na uczelniach w Poznaniu.

W 1934 r. został zastępcą kierownika Dzielnicy Zachodniej Obozu Narodowo-Radykalnego. Po delegalizacji partii wydawał konspiracyjnie dwutygodnik „Jutro”. W tym samym roku w barwach AZS Poznań uczestniczył w ligowych rozgrywkach hokejowych, zdobywając wraz z drużyną mistrzostwo Polski.

W 1935 r. za działalność polityczną został skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Obawiając się ponownego aresztowana, przeniósł się do Warszawy, gdzie zajął się publicystyką.

Jego artykuły polityczne i sportowe pojawiały się w „ABC”, „Nowym Ładzie”, „Kurierze Warszawskim” oraz katowickiej „Polonii”. W latach 1938-39 był berlińskim korespondentem „Kuriera Warszawskiego”.

We wrześniu 1939 r. zmobilizowany jako podporucznik, brał udział w walkach w obronie warszawskiej Pragi. Zmarł 26 września w następstwie ran odniesionych podczas nocnego wypadu na nieprzyjaciela.

Został pochowany go w kwaterze Obrońców Warszawy na Powązkach. Pośmiertnie odznaczono go Krzyżem Walecznych.

Ciekawostką jest fakt, że do dzisiaj sylwetka Przemysława Warmińskiego widnieje na internetowej stronie Pucharu Davisa: https://www.daviscup.com/en/players/player.aspx?id=800170859