Prof. Kobyliński stwierdził: "Rzeczywiście wieje wiatr historii, wieje wiatr zmian rewolucyjnych w Kościele katolickim na całym świecie. Ten rzymski synod na temat Amazonii jest potwierdzeniem tego, co się na naszych oczach dokonuje. Synod, czyli zjazd, kongres - ten rzymski synod dotyczy naprawdę konkretnych problemów, które występują w Amazonii".

Dodał też: "Synod dotyczy dwóch obszarów tematycznych. Pierwszy obszar to szeroko rozumiana ekologia, [...] a drugi obszar, to są konkretne sprawy dotyczące reformy niektórych aspektów życia kościelnego, także niektórych prawd wiary i moralności, gdy chodzi o ich nowe rozumienie".