W zeszłym roku w tym samym wydawnictwie Michał Krajski wydał książkę pt. "Luter i różokrzyżowcy". Autor dowodził w niej, że za reformacją protestancką stała grupa różokrzyżowców, członków organizacji, która w XVIII w. przekształciła się w masonerię. Świadczyć mają o tym choćby gnostyckie źródła reformacji (jak panteistyczna myśl Jana Wiklefa), bliskie związki różokrzyżowców i protestantów (wielu różokrzyżowców, a potem masonów było jednocześnie protestantami), mistycyzm protestancki (który w dużej mierze jest ezoteryczny i zbliżony do myśli masońskiej).

Michał Krajski wyraził w tej publikacji pogląd, że protestantyzm to spoganizowane chrześcijaństwo, choć oczywiście poziom tego spoganizowania zależy od denominacji. Dodał, że nurtem najbardziej zbliżonym do myśli różokrzyżowej i masońskiej jest ruch zielonoświątkowy, podając przy tym szereg argumentów.

Nowa książka "Rewolucja charyzmatyczna" jest niejako dalszym ciągiem tej opowieści. Poświęcona katolickiemu ruchowi charyzmatycznemu w Polsce pokazuje, że ma on swoje źródło właśnie w ruchu zielonoświątkowym i tą drogą do Kościoła katolickiego wnika okultyzm, magia, protestanckie błędy i herezje.

Jest to, jak sam autor napisał, publikacja informacyjna i demaskatorska. Proces "pentekostalizacji" naszej wiary, jak mówi o tym prof. Andrzej Kobyliński, nie jest bowiem spontaniczny, ale jest próbą przekształcenia naszej wiary w duchu masońskim. Michał Krajski określa ten projekt jako próbę zbudowania "ezoterycznego chrześcijaństwa przyszłości".

Polecam tę książkę wszystkim, którzy dostrzegają głęboki kryzys wiary katolickiej w Polsce, chcą zrozumieć jego najgłębsze przyczyny i mu przeciwdziałać. Dla tych zaś, którzy nie widzą takiego problemu - dla przebudzenia.

Książka do nabycia na stronie wydawnictwa 3dom: tutaj