Wektory, Józef Białek — Czas Niewolników


Jak we wstępie do pracy „Czas niewolników. Jak świat stał się własnością kilku korporacji " Józef Białek ujawnił, że „impulsem do napisania tej książki była informacja dotycząca samobójstwa człowieka, który po zaciągnięciu tak zwanego kredytu we frankach szwajcarskich stał się niewypłacalny i w akcie desperacji popełnił samobójstwo. To wydarzenie z 2015 roku było czymś w rodzaju kamyka poruszającego lawinę. Zadałem sobie proste pytanie: jak doszło do tego, że system bankowy czy finansowy zaczął mieć taki wpływ na nasze istnienie, decydując ostatecznie o życiu i śmierci?".


Przez kolejne lata Józef Białek, przy pomocy grona współpracowników, którzy z powodów bezpieczeństwa wolą zachować anonimowość, gromadził i analizował „materiały dotyczące bardzo różnych spraw. W punkcie wyjścia należało zbadać związek między samobójstwami w Polsce, wzrostem zachorowalności na choroby układu krążenia a kursami walut (Rozdział I), a następnie umieścić to w szerszej perspektywie przekrętu finansowego znanego jako „kredyty we frankach" (Rozdział II). Stąd można było przejść do analizy bardziej ogólnych mechanizmów służących do łapania klientów i dożywotniego ich uzależniania (Rozdział III). Zrozumienie tych mechanizmów oraz sytuacji, w której ludzie stają się niewolnikami instytucji finansowych, wymagało cofnięcia się aż do narodzin współczesnego systemu bankowego, a następnie prześledzenia zmian, jakie zaszły w ostatnich dwóch stuleciach (Rozdział IV). Analiza trudno dostępnych informacji i dokumentów pokazała, że nasze informacje o aktualnej sytuacji finansowej świata są nie tylko skąpe, lecz w dużej mierze nieaktualne lub błędne".


Według Józefa Białka „być może niektórzy z nas zdają sobie sprawę, że jesteśmy niewolnikami, ale mało kto wie, czyimi. Niektórzy wierzą we wszechwładzę banków, ale sytuacja jest bardziej złożona: nawet jeśli ludzie są własnością banków, to same te banki są też czyjąś własnością, a z kolei firmy, które mają większościowe udziały w bankach, też do kogoś należą. Do kogo? Odpowiedzią na to pytanie są trzy ostatnie rozdziały tej książki, ukazujące zasadniczą zmianę, jaka zaszła w systemie finansowym w ostatnich trzech dekadach, dając władzę nowym typom instytucji (Rozdział V). Za tymi instytucjami stoją oczywiście konkretne osoby i rodziny, których rola i wpływy omówione zostały w dalszej części (Rozdział VI), na koniec zaś ukazane zostało, w jaki sposób wszystko to wpłynęło i nadal wpływa na nasz kraj (Rozdział VII)".

 

Józef Białek to „działacz podziemia antykomunistycznego, wydawca nielegalnych książek i publikacji w czasach PRL. Właściciel firmy Wektory i działającego od wielu lat pod tym samym szyldem wydawnictwa. Wydawca miesięcznika, a następnie kwartalnika „Opcja na prawo". Działacz społeczny i polityk. [...]. Założyciel i wieloletni prezes lokalnego, trzecioligowego klubu sportowego".

 

Jak można się dowiedzieć z „Encyklopedii Solidarności", Józef Białek jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 1978 roku był współpracownik wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności, od 1979 drukował wydawnictwa niezależne. W 1980 współzarządzał Niezależne Zrzeszenie Studentów na AWF we Wrocławiu. W stanie wojennym organizował podziemne „struktur wydawniczych publikujących pisma „S", NZS, Akademickiego Ruchu Oporu, Solidarności Walczącej, organizacji młodzieżowych. Od 1982 organizator druku, drukarz 5-6 tytułów książek rocznie (m.in. pierwsze pełne polskie wydanie Archipelagu Gułag Aleksandra Sołżenicyna), sygnowanych często zmienianą w celach konspiracyjnych nazwą wydawnictwa (m.in. Wydawnictwo Niezależne im. Józefa Piłsudskiego, Wydawnictwo Niepokornych, Wektory). W 1982 działacz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i Robotników, wydawca pisma „OKORR". 1982-1983 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kątach Wrocławskich. 1983-1987 nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego we Wrocławiu i wydawca pisma młodzieżowego „Wyrostek". Od 1983 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, wzywany na rozmowy ostrzegawcze. W 1985 zatrzymany w czasie przewożenia dużych ilości książek podziemnych, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny oraz konfiskatę samochodu. 1987-1989 nauczyciel w Zespole Szkół Kolejowych we Wrocławiu. W 1988 pomysłodawca i założyciel Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego. W 1989 współzałożyciel i prezes Spółdzielni INR we Wrocławiu. Od 1989 właściciel firmy Wektory (m.in. handel zagraniczny i działalność wydawnicza). W 1989 współinicjator i współzałożyciel UPR. W 1991 współzałożyciel Towarzystwa Prywatyzacyjnego".


Spis treści książki „Czas niewolników. Jak świat stał się własnością kilku korporacji"


 

Rozdział I. ŚMIERĆ FRAJEROM! 11

Statystyczni obywatele 13

Naród samobójców 21

Życie na kredyt 30

Serce nie sługa 35

Podsumowanie 41


Rozdział II. ANAOMIA ZBRODNI 43

Marzenia o własnym kącie 46

Bankowe stręczycielstwo 48

Golenie owiec 57

Gra w trzy karty: opcje, forwardy i kredyty walutowe 63

Walka z bankową mafią 71

III RP po stronie banków 74

Podsumowanie 78


Rozdział III. BANKIERSKA RULEKA 79

Polska bankowa 81

Rabunek w biały dzień 85

Elementarz szulera 90

Globalne przekręty 98

Projekt Abakus 102

Podsumowanie 108


Rozdział IV. DROGA DO NIEWOLNICTWA 111

Początki giełdy 114

Anglia pod rządami Rothschilda 116

Londyńskie „City" 119

Rodzina banków centralnych 120

Amerykańska konkurencja 122

Bankierska konspiracja i kryzys 1907 127

Powstanie Rezerwy Federalnej 130

Skutki powstania Rezerwy 134

Wojna o złoto 139

Bretton Woods 141

Upadek systemu z Bretton Woods i era petrodolara 147

Zwycięstwo papieru nad złotem 149

Podsumowanie 150


Rozdział V. WŁAŚCICIELE NIEWOLNIKÓW 153

Ku nowemu wspaniałemu światu 155

Rozdzielenie własności i kontroli 159

Od funduszy aktywnych do pasywnych 160

Aladdin otwiera Sezam 163

Black Rock 176

Książka Heike Buchter 180

Grupa Vanguard 182

State Street 187

Fidelity

190

Podsumowanie 195


Rozdział VI. FINANSOWA OŚMIORNICA 197

Mity naszych czasów 199

Nowy globalny monopol 203

Rdzeń globalnej władzy 206

FED: wzorcowy przykład przejęcia władzy 210

Ramię Rothschildów 213

Ramię Rockefellerów 217

Wielka rodzina 222

Informacje pod kontrolą 226

Podsumowanie 231


Rozdział VII. DO KOGO NALEŻY POLSKA? 233

Wrogie przejęcie 235

Bantustan Polska 238

Wielka Czwórka w Polsce 239

Rothschildowie jako „doradcy"


Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

ANEKS

I. Udziałowcy najważniejszych firm na rynku polskim

II. Struktura własności największych korporacji medialnych na świecie


Jan Bodakowski