Ludwik Mzyk urodził się 22 kwietnia 1905 r. w Chorzowie Starym na Śląsku, w rodzinie górniczej. Od najmłodszych lat interesował się kwestiami wiary, religii i Kościoła. W swojej parafii służył jako ministrant. Powołanie do służby Bogu poczuł jako kilkunastoletni chłopak, uczestnicząc w rekolekcjach prowadzonych przez misjonarza Zgromadzenia Słowa Bożego, czyli werbistów.

W 1918 r. trafił do Niższego Seminarium Duchownego werbistów w Nysie, gdzie w tamtejszym gimnazjum zdał maturę. W 1926 r. wstąpił do nowicjatu zgromadzenia w Sankt Augustin koło Bonn w Niemczech. Studiował filozofię i teologię w klasztorze St. Gabriel Mödling pod Wiedniem, a w 1931 r. został wysłany na dalsze studia dogmatyczne z teologii na Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. W 1932 r. przyjął tam święcenia kapłańskie.

W 1935 r. jako pierwszy polski werbista obronił pracę doktorską z teologii. W oczekiwaniu na dyplom powrócił do klasztoru St. Gabriel w Austrii, gdzie przez kilka miesięcy pomagał magistrowi nowicjuszy, ucząc się równocześnie sztuki prowadzenia nowicjatu. Latem 1935 r. objął urząd magistra nowicjatu w nowo otwartym Domu Misyjnym werbistów w Chludowie pod Poznaniem, założonym w posiadłości odkupionej od Romana Dmowskiego. Tuż przed wybuchem wojny został jego rektorem.

Po wybuchu II wojny światowej starał się bezskutecznie załatwić u władz okupacyjnych pozwolenie na wyjazd nowicjuszy do rodzinnych domów. 25 stycznia 1940 r. sam został aresztowany i po przewiezieniu do Poznania umieszczony Domu Żołnierza, w którym była siedziba gestapo.

Z początkiem kolejnego miesiąca trafił do niemieckiego obozu zagłady usytuowanego w Forcie VII. 20 lutego 1940 r. do celi, gdzie przebywał ksiądz Ludwik, wpadli dwaj strażnicy, którzy po wyciągnięciu na korytarz zaczęli bić jego i pozostałych więźniów. Kilkadziesiąt minut później skatowany kapłan został zabity strzałem w tył głowy.

Ojciec Ludwik Mzyk był pierwszym werbistą, który zginął z rąk niemieckiego okupanta. 13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II beatyfikował kapłana w grupie 108 męczenników II wojny światowej.