Biskup Athanasius Schneider powiedział, że biskupi, którzy „bezpośrednio zabronili swoim wiernym dostępu do sakramentów” podczas kryzysu koronawirusowego, zachowywali się jak „fałszywi pasterze”.

„Niewiarygodne było to, że w trakcie ogólnoświatowego zakazu publicznej Mszy świętej wielu biskupów jeszcze przed rządem zakazało publicznych nabożeństw, wydało dekrety, na mocy których nie tylko zakazało publicznego sprawowania Mszy świętej, ale także jakiegokolwiek innego sakramentu ”- powiedział bp Schneider podczas przemówienia na wirtualnym Forum Życia w Rzymie, zorganizowanym przez Głos Rodziny.

Wystąpienie bpa Schneidera nosiło tytuł „Eucharystia, największy skarb Kościoła w czasach udręki”. Biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie porównał podejście wielu biskupów do koronawirusa z heroiczną opieką duszpasterską zapewnianą w poprzednich kryzysach zdrowotnych przez księży katolickich, takich jak św. Karol Boromeusz.

Bp Schneider powiedział, że niemal ogólnoświatowy zakaz publicznego odprawiania Mszy Świętej sprawił, że wydawało się, iż „bezwzględne historyczne prześladowania Kościoła zostały przywrócone” i że rozwinęła się „[atmosfera] katakumb… z kapłanami odprawiającymi w tajemnicy Mszę świętą z grupą wiernych ”.