Magawa został odznaczony za wykorzystanie go przy wykrywaniu min i niewybuchów w Kambodży. Sprawdzając ponad 141 tys. km2 terenu, wykrył 39 min przeciwpiechotnych oraz 28 niewybuchów.

Złoty medal za ratujące życie męstwo i oddanie na służbie przyznała brytyjska organizacja PDSA. Oprócz medalu, szczur otrzymał dwudniowy urlop i arbuza.

Magawa to pierwszy szczur, który otrzymał to wyróżnienie, ale nie pierwszym, któremu przypisywano "bohaterstwo i poświęcenie w służbie w siłach zbrojnych oraz cywilnych służbach ratunkowych brytyjskiej Wspólnoty Narodów", czyli cechy stricte ludzkie.

- Szczury są dobre w wykrywaniu min, bo są inteligentne i za jedzenie chętnie wykonują powtarzalne czynności - mówi dyrektor generalny APOPO Christophe Cox.