W piątek, 20 listopada, szef MON uczestniczył w inauguracji działalności Wysuniętego Dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce. W uroczystości uczestniczyła także Ambasador USA Georgette Mosbacher oraz zastępca dowódcy V Korpusu gen. dywizji Terrence J. McKenrick.

Głównym zadaniem Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce będzie koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA dyslokowanymi w Europie, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO.

Współpraca w ramach NATO jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa i stabilności. Możemy powiedzieć, że staliśmy się jednym z głównych sojuszników USA. Nasza współpraca przebiega modelowo. Niesiemy bezpieczeństwo, nie tylko korzystamy z bezpieczeństwa jakie dają nam inni sojusznicy, ale sami gwarantujemy bezpieczeństwo poprzez nasz udział w całym systemie stworzonym w ramach NATO zaznaczył minister.

Dowództwo będzie odgrywać kluczową rolę w integracji wojsk amerykańskich rozmieszczonych w Polsce oraz synchronizacji ich współdziałania z polskimi siłami zbrojnymi. Jest to realne zwiększenie interoperacyjności polskich i amerykańskich wojsk.

Polska aktywność w ramach NATO jest niezwykle istotna dla rozwoju systemów bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o zwiększanie liczebne Wojska Polskiego, a także jeśli chodzi o modernizację wyposażenia podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Rozpoczęcie funkcjonowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wysuniętego Dowództwa V Korpusu jest efektem dotychczasowych dążeń do zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Trwała obecność US Army w Polsce ma kluczowe znaczenie. Wojska amerykańskie będą w Polsce na stałe, nie tylko epizodycznie. Wysunięte Dowództwo V Korpusu to wkład w bezpieczeństwo i stabilność w regionie. Będziemy zwiększali naszą współpracę i będziemy, ramie w ramię, działali z naszymi sojusznikami z Polski dodał zastępca dowódcy V Korpusu gen. dywizji Terrence J. McKenrick.

Proces formowania Wysuniętego Dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA z siedzibą w Poznaniu rozpoczął się w październiku br. Pierwsza grupa personelu przybyła już do Polski, a sformowanie dowództwa i osiąganie gotowości operacyjnej będzie następować stopniowo w okresie kilkunastu miesięcy. Docelowo w jednostce będzie służyć ponad 200 żołnierzy amerykańskich, z dowódcą w randze generała dywizji.