Koszty zakupu biletów lotniczych zostały pokryte ze środków rezerwy celowej „Pomoc dla repatriantów”, którą dysponuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Decyzja o organizacji lotu była związana z sygnalizowanymi trudnościami z przyjazdem do Polski osób uprawnionych do repatriacji, z uwagi na zawieszenie większości połączeń lotniczych z Kazachstanu z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Organizacja przez władze polskie lotu dla repatriantów jest kolejnym tego rodzaju przedsięwzięciem w tym roku. 28 sierpnia br. w taki sposób do Polski przybyła grupa 86 repatriantów.

Z procedury repatriacyjnej mogą skorzystać osoby polskiego pochodzenia, które zostały wysiedlone z Polski w latach 30. i 40. XX wieku na tereny byłego ZSRR, ich potomkowie oraz członkowie najbliższej rodziny. 

Aktualnie funkcjonują dwa ośrodki adaptacyjne dla repatriantów – w Domu Polonii w Pułtusku i RODAK w Środzie Wielkopolskiej. W ośrodkach repatrianci mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kursy zawodowe oraz językowe, a także zajęcia adaptacyjne.

Pobyt repatriantów w ośrodku adaptacyjnym, pomoc finansowa udzielana repatriantom po przyjeździe, aktywizacja zawodowa repatrianta, a także wsparcie samorządów przyjmujących repatriantów są finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”.

Osoby przybywające do Polski jako repatrianci nabywają obywatelstwo polskie.

W okresie 2015-2020 do Polski przyjechało blisko 3000 repatriantów oraz członków ich najbliższych rodzin.