Na Zjednoczoną Prawice zadeklarowało oddanie głosu 35 proc. badanych. Jest to wzrost o 2 pproc. w stosunku do poprzedniego badania. Drugie miejsce zajęłaby KO z wynikiem 27 proc., co jest spadkiem o 2 pproc.. Podium zamyka Lewica, która jak w poprzednim badaniu, zdobyłaby głosy 12 proc. wyborców.

Czwarte i ostatnie miejsce ponad progiem wyborczym przypadło Konfederacji. Zagłosowałoby na nią 10 proc. badanych, co jest wzrostem o 1 pproc.

Poniżej progu wyborczego znalazło się Kukiz'15 z wynikiem 4 proc. - bez zmian - oraz PSL z poparciem na poziomie 3 proc., co oznacza stratę o 1 pproc.. 9 proc. zagłosowałoby na inne ugrupowanie. Powyższe wyniki dotyczą wyłącznie wyborców zdecydowanych.

Gdyby w wyborach wzięła udział partia Szymona Hołowni Polska 2050, wyniki byłyby oczywiście inne. Na ZP zagłosowałoby 32 proc. badanych, zaś na KO 23 proc. Podium zamykałaby właśnie partia Hołowni z wynikiem 22 proc..

Lewica miałaby 9 proc., zaś Konfederacja 8 proc. głosów. Kukiz'15 i PSL miałyby taki sam wynik, jak w wariancie bez partii Hołowni. Na inne ugrupowanie zagłosowałby 1 proc. ankietowanych.