To wielkie, dwutomowe opracowanie biograficzne poparte jest bardzo wnikliwą analizą materiałów źródłowych, do których autor docierał podczas pracy nad książką. Tematem pierwszego spotkania z pisarzem jest stosunek gen. Franco do masonerii i tego jak ona usiłowała dyskredytować go na politycznej arenie międzynarodowej.